Anonymní lékař-naturopat, který má 1600 pacientů sbíral informace o očkových pacientech jak svých vlastních, tak i jiných lékařů.

Konzultoval tyto informace s jinými zdravotními pracovníky, s odborníky na imunizaci a s virology. Jeho závěrečné zhodnocení se týká dvou prvních očkování proti Covidu a dalšího pomocného, třetího očkování, zvaného „booster.“ Podle výsledků jeho pátrání, první očkování obsahuje několik jedovatých přísad, které jsou naprosto katastrofální pro buněčný systém. Tyto jedy sníží účinnost imunitního systému a omezí jeho schopnost produkovat bílé krvinky o asi 50%.

Asi za 8 týdnů je lidské tělo schopno vyrobit další generaci bílých krvinek a proto je v této době dávána druhá injekce, aby ještě více narušila již tak poškozenou krev. To sníží počet bílých obranných krvinek o dalších 25%.

Jestliže má někdo jiné, přídavné nemoci, ty se podstatně zhorší a s imunitním systémem, který funguje na pouhých 25% není prakticky možnost, aby se člověk jakkoliv začal uzdravovat.

Třetí očkování, zvané „booster“ obsahuje 8 druhů HIV, což nadobro zničí schopnost imunitního systému vytvářet bílé krvinky. Tyto injekce jsou smrtelné, protože jejich příjemci v té době nemají již žádnou imunitu, takže mají AIDS. Dá se očekávat vysoká úmrtnost.

Další „boosters,“ neboli podpůrné injekce budou zapotřebí, aby očkovaní vůbec přežili. Takže se stanou závislí na těchto umělých a nebezpečných látkách asi tak, jak je pacient s cukrovkou závislý na insulinu. Všechna pokusná zvířata – a nebylo jich málo – při testování těchto injekcí zahynula.

 

Lékař-patolog toto potvrzuje

Jiný lékař, Dr. Ryan Cole, který pracoval na prestižní Mayo klinice a který vede největší nezávislou diagnostickou laboratoř v americkém státě Idaho dosvědčuje, že pozoroval velmi podstatné zhoršení zdravotního stavu těch, kteří si tyto injekce nechali napíchat. Je to jako opak HIV: dojde k podstatnému snížení bílých krvinek zvaných T-buňky a jiných buněk, jejichž funkce je držet viry pod kontrolou. Z toho důvodu dochází ke zvýšenému výskytu herpesu, stejně jako pásového oparu, papillomaviru a jiných nemocí. Například rakovina ženských orgánů vzrostla od ledna 2021 o 2000%.

Rakovina celkově je podle tohoto lékař na obrovském vzestupu. Těžké melanomy se objevují i u mladých lidí. Usuzuje, že to všecko je zaviněno zničením přirozené imunity očkovaných.

Také přirozená oprava DNA je zničena

Mechanismus opravy DNA je rovněž vakcínami potlačen, což dělá očkované náchylné na nejrůznější druhy rakovin a jejich mutací, obzvláště když jsou tito vystaveni ionizující radiaci, jako je třeba mamografie, nebo i sluneční světlo. Když je mechanismus opravy DNA zničen hrotovou bílkovinou, těla těchto lidí nemohou dále udržovat své DNA funkční, což umožní jejich buňkám nekontrolovaně mutovat a tím ničit jejich genetiku.

Žádný živý tvor nemůže přežít s narušenou genetickou celistvostí. Tento opravný mechanismus je naprosto nutnou součástí každé rostliny, zvířete a člověka. Proto dochází k tak častým potratům dětí, které po očkování matky nemohou pokračovat ve svém vývoji kvůli genetickému narušení hrotovou bílkovinou.

Až bude značná část populace očkována, kdyby pak globalisté způsobili atomovou nehodu, (jakoby se to už párkrát nestalo), celá země by pak byla zaplavena radiací. I velmi nízká hladina cesia-137, strontia-91, jódu-131, nebo kterékoliv jiné, radioaktivní látky by pak vyvolala obrovskou vlnu nejrůznějších rakovin mezi všemi očkovanými. A nejhorší na tom je, že z jejich smrti bude obviňována rakovina a ne očkování, které ji způsobilo.

Tam, kde neočkovaní, zdraví lidé si menší ublížení na DNA dokážou automaticky opravit, ti, kteří byli očkováni něčeho takového nejsou schopni, protože jejich opravní mechanismus je kvůli hrotové bílkovině z 90% nefunkční.

Další zajímavost je, že jakmile očkovaní zjistí, že nesnášejí sluneční světlo, pak se budou dennímu světlu vyhýbat a stanou se nočními tvory. Jak víme z pověstí, upíři jsou také noční tvorové a když se jich sluneční světlo dotkne, dochází u nich k rychlému zničení.

 

Pouze neočkovaní přežijí a budou se moci dále množit

Takže pouze neočkovaní mají naději, že jejich reprodukční systém nebude zničen jak tomu je u očkovaných a že nejen že přežijí, ale budou se moci dále rozmnožovat, aniž by na své potomky přenesli genetické vady, způsobené očkováním. Kolik těchto lidí bude – kdoví!

I ve Starém zákoně je psáno, že krev je kde život sídlí. Naše těla vyrábí denně miliony krvinek, aby udržely náš biologický systém funkční. Pokud očkovaní tuto schopnost ztratí, pak u nich dojde ke vzniku leukemie, což je rakovina krve a přežití pro ně nebude snadné.

Snad mohou být změny DNA zbržděny pomocí agresivního detoxifikačního programu a naprostou změnou výživy. Nevýhoda je, že většina lidí má nedostatek vitamínu D a C, což z nich dělá doslova výrobny rakoviny ještě ani žádné injekce s hrotovou bílkovinou nedostali.

Matky, které dostaly injekce v těhotenství a nepotratily, přivedou na svět geneticky zničené děti. A i když tyto nepodlehnou genetickým mutacím, čeká je život plný nemocí a nejen to, jejich reprodukční systém je tímto umělým zásahem nadobro zničen. Takže depopulace naší Země je tímto zaručena.

 

Zmanipulovaní politikové a lékaři to těžko chápou

Ať už kvůli neznalosti obsahu mRNA vakcín a vlivu hrotové bílkoviny na člověka, nebo kvůli čemukoliv jinému, většina politiků a lékařů nechápe co je v sázce a jak již bylo zmíněno, budou vinit výskyt rakoviny na cokoliv jiného, než na očkování. Mnozí byli k této nechápavosti donuceni, jiní zaplaceni, ale výsledek je stejný, stále dál jsou propagovány lži a ignorována pravda. A to všecko je ke škodě národa a jeho lidí.

Důkazem je současná situace v Rakousku a i jinde ve světě, kde vlády zavedly novou karanténu a tentokrát v ní uvěznily ty zdravé, neočkované, zatímco nemocné, očkované, nechali běhat po světě a roznášet infekce na všechny, se kterými přijdou do styku. A teď se velmi diví tomu, že mají rekordní počty nemocných. I přes zjevné neúspěchy těchto neosvědčených taktik, mnohé jiné státy, včetně České republiky a Slovenska zkoušejí zavádět to stejné. Co za nic nestojí, to se zřejmě snadno uchytí.

Že by ještě nepochopili, že tu záplavu nemocí a nových variant způsobují vakcíny a očkovaní, to snad ani není možné. Takže je to asi předstíraná krátkozrakost. Doufám, že si tito lidé uvědomují, že se pak podílí na vraždě mnoha lidí, neboli genocidě. Stávají se spoluvrahy.

Rakušané se nedali. Je vidět, že je v nich stále ještě dost české krve. Ve jménu občanské svobody a lidské důstojnosti policie odmítla prověřovat lidi, jestli mají průkaz o očkování. Vedoucí „Svobodné strany (FPÖ) Herbert Kickl volal po velké demonstraci proti těmto nesmyslům a policie přislíbila přítomnost. Přidala se i armáda a společně zaujali odpor proti nesmyslnému vládním rozhodnutí.

Rakouská vláda a jiné vlády teď chtějí nastolit nekompromisní karanténu pro všecky, přesně podle plánu globalistů. Ještě stále se nepoučili, že taková opatření na nic nejsou, za celé dva roky nám nepřinesla nejmenší zlepšení než zkázu a katastrofu a rovněž nepochopili, anebo pochopit nechtějí, že je to očkování, které produkuje všecky ty těžce nemocné.

Ani to, že Evropská agentura pro medicínu hlásí, že očkování způsobilo 1 163 356 vedlejších účinků, z nichž polovina jsou závažné a že na tyto vpichy již zemřelo 30 550 lidí jaksi nikam nezapadá. Nikdo se nad tím nepohoršuje, nepozastavuje, nikdo o tom ani nemluví. To je ovšem obrovské množství ublížení na těle a ztrát na životech, takže – jako to, že tomu nikdo nevěnuje pozornost? Všichni spí anebo předstírají že spí?

Na příklad, během posledních 5 měsíců zemřelo náhle anebo náhle těžko onemocnělo 75 evropských sportovců. Sportovci jsou velmi zdraví lidé, kteří jsou zvyklí na namáhavé výkony a najednou padají mrtví těsně před zápasem, anebo uprostřed hry. Většina zemřela na srdeční mrtvice a přitom jim před očkováním nic nebylo, byli naprosto zdraví. Kdyby zdraví nebyli, tak by určitě nesportovali. Nemoc to člověku nedovolí.

 

Zezbraněné priony

Je rovněž vážné podezření, že současné vakcíny obsahují priony, které byly geneticky upraveny na zbraně. Tyto mají dlouhou inkubační dobu, zřejmě aby se hned nepoznalo co injekce způsobují. Jak víme, priony způsobují tak zvanou nemoc šílených krav (transmissible spongiform encephalopathy), která je nakažlivá a vede k pomalé, debilizující smrti. V současné době není známa léčba této neurodegenerativní nemoci.

Priony jsou zvláštní částice, které nemají nukleickou kyselinu. Jsou odolné vůči vyšším teplotám, takže vařením a pečením je není možno zničit. Velmi snadno se dostanou z trávícího traktu do nervového systému.

Vojenský výzkum studuje priony již celá dlouhá léta a teprve v r. 2016 byli schopni je vyrobit v laboratoři. K tomuto byly použity priony z norka, který je jejich přirozeným nositelem. Je čítáno s tím, že až se na tento podvod přijde, bude obviňováno ubohé zvíře a v přípravě na tuto možnost byly již pod jakousi směšnou záminkou zlikvidovány miliony norků v Dánsku. Nejspíš taky potřebovali jejich kůže na drahé kožichy.

zdroj: nwoo.org

Komentáře