Shoda okolností nebo následky: dvě verze původu viru

V prosinci 2019 vypukla ve městě Wu-chan epidemie neobvyklé respirační infekce způsobující smrtelnou pneumonii. Nemoc se rychle rozšířila po celém světě. Brzy byl genom původce dešifrován. Ukázalo se, že jde o beta koronavirus. Právě s podobnými patogeny pracovali ve Virologickém ústavu Čínské akademie věd ve Wu-chanu. Není divu, že vzniklo podezření na únik z laboratoře.

Na jaře 2020 založila WHO komisi pro vyšetřování původu nové infekce. Experti z deseti zemí navštívili Virologický ústav ve Wu-chanu, tržiště, se kterým dávají do souvislosti epidemii, odebrali vzorky, prostudovali dokumentaci, ale neobjevili stopy po původu covidu-19.

„Nejsou příznaky toho, že někdo v minulosti pracoval s tímto virem a že došlo k úniku,“ řekl v podcastu WHO člen komise doktor Peter Ben Embarek.

Prezident USA Joe Biden svěřil tuto záležitost rozvědce. Koncem srpna dostal její referát. Veřejnosti oznámily, že obě verze, únik a přírodní zdroj viru, jsou pravděpodobné, ale chybí údaje. Jediné, o čem se přesvědčily tajné služby, je to, že Čína nevyvinula původce covidu-19 jako biologickou zbraň. Biden řekl, že chce pokračovat ve vyšetřování.

 

Mimo moratorium
USA jsou jednou ze zemí, která byla pandemií postižena nejvíce. Onemocnění si už vyžádalo 743 tisíc životů, velmi poškodilo ekonomiku. Paradoxem je to, že se ve Wu-chanu věnovaly koronaviru i za peníze amerických daňových poplatníků.

Dvě skupiny vědců z různých zemí geneticky modifikovaly v roce 2012 nezávisle na sobě virus ptačí chřipky H5N1. Je nebezpečný pro lidi, ale nakazit se jím dá pouze od vodního ptactva, z člověka na člověka se nepřenáší. Ve snaze pochopit, proč je tomu tak, a je-li virus schopen se stát nakažlivějším, vědci vštípili malý úsek do genu povrchové bílkoviny hemaglutininu, s jehož pomocí proniká infekce do buněk savců, nakazili virem tchoře, umožnili evoluci viru pro hlodavce.

Podobné pokusy nazývají vědci gain-of-function research, což je vytvoření nových funkcí. Existují však velké pochybnosti ohledně jejich etičnosti. Na jedné straně to pomáhá ve vývoji nových protivirových přípravků, vakcín, zvládnutí nebezpečných epidemií, na druhou stranu existuje určité riziko.

V roce 2014 zakázaly v USA po mnoha incidentech gain-of-function research s chřipkou a koronaviry. Zároveň ale fakticky poskytl Národní zdravotnický úřad NIH, největší americká organizace, prakticky ministerstvo zdravotnictví, granty EcoHealth Alliance na financování wuchanského Virologického ústavu.

 

Eco Health
EcoHealth je nevládní organizace, dědička fondu založeného v sedmdesátých letech britským přírodovědcem Geraldem Darrelem za účelem zachování divoké přírody. Mezi jejími dnešními projekty je pátrání po potenciálně nebezpečných infekcích pro lidi a prevence epidemií. V čele EcoHealth stojí britský expert na infekce přenášené zvířaty Peter Daszak. Nehledě na zjevný střet zájmů se stal jediným zástupcem USA v této komisi WHO.

EcoHealth poskytla granty v částce 600 tisíc dolarů laboratoři vedené viroložkou Ši Čeng-li, batwoman (ženou netopýrou). Je známá tím, že objevila přírodního původce viru podobného SARS-CoV-2, původce atypické pneumonie, jejíž epidemie vypukla v Číně krátce po roce 2000. Jsou to netopýři obývající jeskyně v provincii Yunnan.

 

Vylepšená verze koronaviru
Netopýři jsou zdrojem tak nebezpečných infekcí jako Ebola, Marburg, Nipah, Hendra. V jejich populaci cirkulují také koronaviry nakažlivé pro lidi, včetně SARS.

Viry podobné SARS se zachytí buněk savců s pomocí povrchových bílkovin spikul (výrůstků), nacházejí tam zvláštní receptory ACE2, lžou je a pronikají dovnitř. Většina virů netopýrů to nedokáže, proto nejsou nebezpečné pro lidi. Otázka spočívá v tom, jak vznikly tyto mutace v bílkovině výrůstku. Podle jedné hypotézy se má virus dříve rozvíjet v prostředních majitelích, například v lusku. Koronavirus způsobující sporadické epidemie MERS na Blízkém východě zase pochází od velbloudů. Mimochodem, jejich předek v divoké přírodě dodnes nebyl objeven.

Viry podobné SARS se zachytí buněk savců s pomocí povrchových bílkovin spikul (výrůstků), nacházejí tam zvláštní receptory ACE2, lžou je a pronikají dovnitř. Většina virů netopýrů to nedokáže, proto nejsou nebezpečné pro lidi. Otázka spočívá v tom, jak vznikly tyto mutace v bílkovině výrůstku. Podle jedné hypotézy se má virus dříve rozvíjet v prostředních majitelích, například v lusku. Koronavirus způsobující sporadické epidemie MERS na Blízkém východě zase pochází od velbloudů. Mimochodem, jejich předek v divoké přírodě dodnes nebyl objeven.

V roce 2015 byl v časopise Nature zveřejněn článek týmu vědců v čele se Ši Čeng-li a americkým výzkumníkem Ralphem Barrickem z Univerzity Severní Karolíny v Chapel Hill. Obsahoval výsledky pokusů s koronaviry netopýrů. Do SARS-CoV vštípili povrchovou bílkovinu-výrůstek jiného koronaviru. Chiméra nakazila buňky člověka a humanizovaných myší, zvláště vypěstovaných geneticky modifikovaných živočichů s lidským receptorem ACE2 na membránách buňky. Přičemž hlodavci nakažené chimérickým virem měli těžší průběh nemoci.

Ši Čeng Pokud zveřejnila v roce 2017 práci napsanou spolu s Daszakem. Tentokrát geneticky vštípili bílkovinu-výrůstek z osmi koronavirů netopýrů do divokého koronaviru WIV1. Noví agenti infikovali buněčné linie ledvin kočkodanů a člověka HeLa používajíc jako bránu receptory ACE2.

Tato publikace vyvolala ostré spory na zasedání Kongresu USA letos v květnu. Senátor Rand Paul trval na tom, že se jedná o gain-of-function research, což znamená, že USA financovaly zakázané výzkumy. Hlavní epidemiolog USA Anthony Fauci to popřel.

Situace se vysvětlila pouze v těchto dnech, kdy senát obdržel dopis z NIH, který byl zveřejněn na Internetu.

„Zveřejněná genomová data svědčí o tom, že koronaviry netopýrů zkoumané z grantů NIH a EcoHealth ve wuchanském virologickém ústavu nebyly a nemohly se stát SARS-CoV-2,“ uvádělo se v dopise.

Ukázalo se také, že EcoHealth neposkytla úplné výkazy o grantech.

Stojí za zmínku, že Evropská unie byla také sponzorem čínského virologického ústavu pro program Horizont-2020. Došlo však k průtahům s výkazy a EU zrušila financování.

 

Argumenty pro a proti
Nyní je pracovní verzí, kterou vědci preferují, přirozený přenos viru z netopýrů na člověka, možná prostřednictvím mezihostitele. To se v minulosti stávalo mnohokrát. Stačí si připomenout epidemie HIV, ptačí chřipky, Zika, Ebola, SARS a MERS. Není vždy možné najít přímé předky v přírodě, ale nejbližší příbuzné viry mezi divokými typy vždy existují.

Hlavním argumentem proti úniku je příliš velký rozdíl mezi genomy SARS-CoV-2 a těmi viry, se kterými se experimentovalo ve Wu-chanu. Jediný kmen, který může infikovat lidi, nalezený u netopýrů v jeskyních Yunanu, je virus podobný SARS RaTG13. Jejich genomy se z 96 procent opakují. Vědci z francouzského Institutu Pasteur nedávno objevili na 96,8 procent podobný koronavirus v severním Laosu.

Genom u SARS-CoV-2 a SARS-CoV se na 75 procent shoduje. Důležitý rozdíl je v oblasti, kde jsou zašifrovány informace o bílkovině-ostně. SARS-CoV-2 má vložku se čtyřmi nukleotidy, která umožňuje přitáhnout další enzym (furinovou proteázu) ke štěpení proteinového ostnu na dvě části (S1 a S2), když je spojen s receptorem ACE2, takže může snáze proniknout buněčnou membránou dovnitř.

Furinová vložka okamžitě upoutala pozornost vědců. Žádný z příbuzných koronavirů to nemá. Není jasné, jak a kde jej získal SARS-CoV-2. Genetici tuto sekvenci znají, i když v poněkud jiné podobě. Toto je další argument proti mutantovi, který utekl z laboratoře – neexistují žádné práce, kde by vědci reprodukovali furinovou vložku přesně jako u SARS-CoV-2.

Podobné experimenty byly plánovány iv EcoHealth. Organizace požádala v roce 2018 o grant DARPA – Agenturu pro perspektivní výzkumné projekty Ministerstva obrany USA, ale neúspěšně. Dokument unikl do médií díky skupině DRASTIC, která sdružuje dobrovolníky, kteří vyšetřují verzi laboratorního úniku.

Ideovým inspirátorem DRASTIC je kanadský podnikatel ruského původu Jurij Dejgin. Nadšenci hledají dokumenty o experimentech v laboratoři Shi Zhengli. Loni na podzim Dejgin ve spolupráci s rakouskou mikrobioložkou Rosanou Segretovou publikoval článek ve vědeckém časopise na podporu své hypotézy.

„Umělý původ viru SARS-CoV-2 není jen konspirační teorií, kterou je třeba odsoudit, vědci jsou povinni zvážit všechny možné příčiny,“ uzavírají autoři.

Zastánci přirozeného přenosu považují vypuknutí infekce ve Wu-chanu za tragickou shodu náhod.

„Kdyby se epidemie nestala ve Wu-chanu, ale řekněme v Pekingu, byla by blízko podezřelá laboratoř,“ říká biolog Alexander Pančin z Ústavu pro otázky přenosu informací A. A. Charčeviče Ruské akademie věd v článku v Novaja Gazeta.

V těchto dnech společně s genetikem z Moskevské státní univerzity a Harvardu Alexandrem Tyškovským kritizoval verzi úniku. Vědci se domnívají, že chybí jasný scénář, podle kterého by to bylo možné, a argumenty, které by převážily hypotézu přirozené evoluce.

Zatím je původ SARS-CoV-2 zahalen tajemstvím. Hledání předka ve volné přírodě může trvat mnoho let a skončit ničím. Například po nejbližším příbuzném SARS-CoV se pátralo 14 let a zdroj propuknutí Eboly v roce 2014 nebyl dosud identifikován.

zdroj: hlavnespravy.sk

Komentáře

Sdílejte