Tak ako väčšina z nás, ani Dr. Davisová neverila, že by mobilné telefóny mohli byť zdraviu nebezpečné – až kým sa nezačala problematikou zaoberať dôkladnejšie.

No teraz, keď jej tvrdenia sú už podložené dôkazmi o jedovatosti a epidemických účinkoch žiarenia mobilných telefónov, snaží sa propagovať širokej verejnosti zistenia, že žiarenie mobilných telefónov nie je len škodlivé, ale v skutku smrteľné.

Vo svojej prednáške Dr. Davisová vysvetľuje, že vplyv žiarenia mobilných telefónov na organizmus nesúvisí so silou žiarenia, ktorá je mimochodom veľmi slabá, ale s tým, že signál ktorý je nepravidelného charakteru, narúša rezonanciu tela a prekáža v regenerácii štruktúry DNA.

To sa dnes považuje za najuspokojivejšiu teóriu, ktorá vysvetľuje množstvo novovzniknutých zdravotných problémov, vrátane rakoviny…

Ak si myslíte, že komisia stále nemá jasno v tom, či mobilné telefóny sú alebo nie sú zdraviu škodlivé, možno by ste si mali nájsť čas pozrieť si toto video:

Môže Váš mobilný telefón spôsobovať rakovinu?
Jeden príklad, ktorý nám môže slúžiť ako názorné varovanie pred rakovinovým potenciálom mobilných telefónov, je smrť jednej mladej ženy.

Táto žena, u ktorej sa nezistila žiadna predispozícia pre rakovinu, zomrela na multifokálnu rakovinu hrudníka. Prípad bol zverejnený v májovom vydaní letáku Environmental Health´s Trust i.

Tiež sa zistilo, že spomínaná mladá žena mala zvláštny zvyk, a to odkladať si mobilný telefón pod podprsenku…

Špecialisti na rakovinu Robert Nagourney a John West skonštatovali, že je len jedna možnosť, ktorou sa dá vysvetliť jej rakovina hrudníka.

„Pospájali sme bodky“, hovorí jeden z doktorov, „a tie bodky – ktoré sú doslova obrysom miesta rakoviny a rozmiestnením rakovinových buniek – sa dokonale zhodovali s tvarom mobilného telefónu.“

Pozrite si video o žiarení mobilných telefónov a rakovine hrudníka:

Doktor tejto mladej ženy nemôže dokázať, že rakovinu jej spôsobil mobilný telefón. No stále to môže slúžiť ako varovanie pre všetky ženy, ktoré možno majú podobný zvyk ukladať si telefón do podprsenky, ale aj pre každého, kto si odkladá telefón do vrecka na nohaviciach či tričku.

Ako všeobecné pravidlo by mohlo byť, že sa budeme vyhýbať noseniu telefónu na akomkoľvek mieste na tele.

Majte na pamäti, že najväčšie nebezpečenstvo, v zmysle pôsobenia žiarenia, je do vzdialenosti približne šesť palcov (približne 16 cm) od antény telefónu. Je nežiaduce, aby sa ktorákoľvek časť tela nachádzala k telefónu v menšej vzdialenosti.

Nosiť mobilný telefón blízko pri tele nie je dobrý nápad
Škodlivý potenciál žiarenia existuje bez ohľadu na to, ktoré oblasti nášho tela sú vystavené sústavnému žiareniu mobilného telefónu, no je zrejmé, že niektoré časti tela sú zraniteľnejšie než ostatné.

Napríklad, výskum publikovaný v roku 2009 dokazuje, že nosenie mobilného telefónu v blízkosti bedier môže oslabiť celú panvovú oblasť ii.

Za použitia röntgenovej techniky pri diagnostikovaní a monitorovaní pacientov trpiacich osteoporózou, výskumníci merali hustotu kostí v panvovej oblasti u vzorky 150 mužov, ktorí pravidelne nosievali mobilný telefón pripevnený okolo pása.

Skúmaní muži nosili mobilný telefón v priemere 15 hodín denne po dobu približne šesť rokov.

Výskumníci vyslovili možnosť, že elektromagnetické pole vyžarované mobilným telefónom môže mať nepriaznivý vplyv na hustotu kostí. Zistili totiž, že hustota minerálov v kosti bola nižšia na tej strane panvy, na ktorej účastníci výskumu nosili mobilný telefón.

Je dôležité si uvedomiť, že pokiaľ je mobilný telefón zapnutý, prerušovane vysiela elektromagnetický signál, hoci aj neuskutočňujete telefonický hovor. Takže ak nosíme mobilný telefón na našom boku 15 hodín denne, táto časť tela je vystavená takmer neustálemu ožarovaniu.

V spomenutom výskume sa tiež zistilo, že žiarenie mobilného telefónu môže nepriaznivo ovplyvňovať tvorbu mužských spermií, ako aj ich kvalitu a pohyblivosť, čo môže byť omnoho väčším problémom než účinok žiarenia mobilného telefónu na hustotu kostí.

Jedným takým výskumom publikovanom v PLoS One iii sa zistilo:

„RF-EMR (rádiová frekvencia elektromagnetického vyžarovania) týkajúca sa hustoty sily a rozsahu frekvencie mobilných telefónov, zvyšuje tvorbu reaktívnych druhov mitochondrií kyslíka v ľudských spermiách, čím znižuje ich pohyblivosť a vitalitu.

Zároveň podporuje tvorbu rakovinových chemických produktov v DNA, a nakoniec vedie k rozštiepeniu DNA. Tieto zistenia jasne poukazujú na dopad a nebezpečenstvo nadmerného používania mobilného telefónnu u mužov vo veku plodnosti, s možnými negatívnymi účinkami na ich plodnosť či zdravie a blaho ich potomkov.“

Zvlášť muži by teda mali prehodnotiť nosenie mobilného telefónu na opasku či vo vrecku v nohaviciach, čo je v tesnej blízkosti pohlavných orgánov.

Navyše, v blízkosti panvy a pásu sa nachádzajú aj iné telesné orgány citlivé na elektromagnetické žiarenie, ako sú pečeň, obličky, hrubé črevo a močový mechúr.

Nedávny dôkaz ukazuje jasnú súvislosť medzi mobilnými telefónmi a rakovinou
Minulý rok skupina výskumníkov v Izraeli zaznamenala prudký nárast výskytu nádoru príušných žliaz za posledných 30 rokov, s najprudším nárastom po roku 2001.

Ľudská príušná žľaza je typom slinnej žľazy, ktorá sa nachádza najbližšie pri líci – mieste, kde obvykle väčšina ľudí prikladá mobilný telefón. Výskumníci zistili štvornásobný nárast rakoviny príušných žliaz za obdobie 1970 až 2006, zatiaľ čo výskyt rakoviny ostatných slinných žliaz zostal zhruba rovnaký iv.

V tom istom roku Dr. Siegal Sadetzki, vedúci výskumník štúdie uskutočnenej v roku 2008, potvrdil pred Komisiou Amerického Senátu zapodievajúcou sa výskumom sluchu, že mobilné telefóny prispievajú k rakovine slinných žliaz.

Podľa štúdie, riziko, že dostaneme rakovinu príušnej žľazy na tej istej strane hlavy kam si pri telefonovaní prikladáme mobilný telefón, vzrastá o:

34 percent ak sme za posledných 5 rokov používali mobilný telefón pravidelne
58 percent ak sme počas života uskutočnili zhruba 5500 telefónnych hovorov
49 percent ak sme počas života telefonovaním strávili viac než 266,3 hodín
Svetová zdravotnícka organizácia zaradila žiarenie mobilných telefónov medzi karcinogény triedy B

Odhaduje sa, že v súčasnosti má na celom svete mobilný telefón asi 5,9 miliárd užívateľov v – to je 87% svetovej populácie!

Myslím, že pokiaľ ide o túto technológiu, s istotou môžeme povedať, že sme prekročili bod, z ktorého niet návratu. S tým ako neochvejne pokračuje nárast používania mobilných telefónov, stále väčšia skupina vedcov sa vyjadruje proti tejto technológii.

Varujú nás, že nadmerné používanie mobilných telefónov môže mať vážne vedľajšie biologické dôsledky, ktoré budeme musieť uznať a liečiť.

Našťastie, ich varovania začínajú byť pomaly ale isto brané vážne.

31. mája 2011 Svetová zdravotnícka organizácia spolu s Medzinárodným zastupiteľstvom pre výskum rakoviny vydali štúdiu, v ktorej sa priznáva, že mobilné telefóny naozaj môžu spôsobovať rakovinu.

Rádiovú frekvenciu elektromagnetického poľa klasifikovali ako „pre človeka možný karcinogén“ (trieda 2B) vi. Táto klasifikácia bola čiastočne odozvou na výskum, ktorý dokazuje, že používanie bezdrôtových telefónov zvyšuje riziko rakoviny mozgu.

Podľa verzie uvedenej v tlači vii:

„Dr. Jonathan Samet (Univerzita v Južnej Kalifornii, USA), predseda výskumnej skupiny uviedol, že hoci sa dôkazy stále hromadia, už teraz postačujú k jasnému záveru a 2B klasifikácii.

Jasným záverom máme na mysli možnosť rizika, a preto musíme pozorne skúmať súvislosť medzi mobilnými telefónmi a rizikom rakoviny.“

„Po zohľadnení zistení a 2B klasifikácie a ich možných dôsledkov na zdravie spoločnosti,“ hovorí Christopher Wild, riaditeľ Medzinárodného zastupiteľstva pre výskum rakoviny, „bude dôležité aby sa uskutočnil dodatočný výskum dlhodobého, intenzívneho používania mobilných telefónov.

Keďže máme k dispozícii všetky tieto informácie, bude dôležité uskutočniť pragmatické kroky na zníženie vystavenia sa žiareniu bezdrôtových zariadení, či už pri telefonovaní alebo písaní textových správ.“

Najviac ohrozené sú deti – aj tie v maternici
Smutné je, že deti a tínedžeri sú ohrození najviac. A to v oboch prípadoch – nádoru príušných žliaz a nádoru mozgu. Majú tenšie lebečné kosti, ktoré tak umožňujú väčší prienik žiarenia mobilného telefónu.

Žiarenie telefónu je schopné úplne preniknúť do stredného mozgu, kde sú nádory smrteľnejšie. Bunky dieťaťa sa navyše aj rýchlejšie reprodukujú čím sú náchylnejšie na agresívne rozrastanie.

U detí je aj pravdepodobnosť, že budú vystavené žiareniu mobilných telefónov dlhšieho obdobia počas ich života.

Podľa švédskeho profesora Lennarta Hardella, u jednotlivcov, ktorí začali intenzívne používať mobilný telefón už ako tínedžeri, je 4 až 5 násobne častejší výskyt rakoviny mozgu keď dosiahnu vek mladej dospelosti!

Nasledovná ilustrácia, ktorú uvádzame s povolením autora knihy Zdravie spoločnosti SOS: Tienistá stránka bezdrôtovej revolúcie (Public Health SOS: The Shadow Side of the Wireless Revolution), jasne ukazuje rozdiely v hĺbke prieniku žiarenia u dospelých a mladých detí.

Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora a v žiadnom prípade nenahrádza konzultáciu ani vyšetrenie lekárom v zdravotníckom zariadení. Príspevky a komentáre môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

Více info na badatel.net

Komentáře