Konečně vycházejí na povrch důkazy, jakým způsobem takzvané neziskovky zasahovaly na moři při takzvané záchraně migrantů. Ne, že bychom o tom někdy pochybovali, ale když už se to řeší veřejně po letech odposlechů a prošetřování, tak na to už i falešní „humanisté“ těžko vymýšlejí argumentace.

Po minulém seznámení s probíhajícím šetřením Casariniho a spol a neziskovky Mediterranea Saving Humans jsou tu další…

Umělci a zrádný klérus
Ještě než přejdu k novým informacím, tak bych chtěla pro čtenáře Protiproudu doplnit další zjištění, které pobouřilo italskou veřejnost. Jde mimo jiné o již zmíněné snahy aktivistických prelátů i o velmi známého italského herce – komika, jménem Checco Zalone, jehož komedie mě vždy bavili, ale toto jeho jednání mě namíchlo a já z principu jeho tvorbu přestávám sledovat – a se mnou moře dalších diváků.

To, že peníze na dovoz migrantů do Itálie pocházejí také od slavných lidí jako je zmíněný Checco Zalone jsem se dozvěděla především z deníku il Giornale, který se zabývá podrobně vyšetřováním ve městě Ragusa. Prokurátor zde obviňuje Casariniho a jeho spolupracovníky (celkem 8 osob) z napomáhání nelegálnímu přistěhovalectví. Ve vyšetřovacích spisech stojí, že herec Zalone tuto neziskovku, ve svém nejnovějším filmu Tolo Tolo „nepřímo financoval tím, že si pro záchranné scény ve filmu, pronajal loď se všemi členy posádky“. Dobré umění, ne?

Ve spisech se mimo jiné ukázalo, že emigrantská neziskovka Mediterranea Saving Humans má nemalou síť podporovatelů a s tím spojené nesrovnalosti, jako je řetězec 55 zahraničních převodů v celkové hodnotě přes 145 tisíc eur, které neziskovka shromáždila v roce 2019. Čísla se pohybují od 93 tisíc eur, ale v srpnu 2020 tam také figuruje financování ze dvou diecézí. Uprostřed pandemie jim diecéze z města Brescia zaplatila příspěvek 10 tisíc eur a to navzdory skutečnosti, že italská Pobřežní stráž zopakovala, že jejich loď Mare Jonio nemá osvědčení pro použití na záchranářské akce. O pět dní dříve, jim poslala také arcidiecéze z Modena – Nonantola také 10 tisíc eur.

Mafie
Tím se dostáváme k dalším neziskovkám, které pod falešnou rouškou „humanity“ jely v organizovaném pašerátství lidí, které se organizovalo přes sociální sítě. Mezi ně patří německá neziskovka Jugend Rettet s lodí Iuventa, ale i Lékaři bez hranic a Save the children s loděmi Vos Hestia a Vos Prudence … Prý tak jednali proto, aby se zviditelnili a následně získali více darů.

Každé plavidlo nevládní organizace bylo navíc certifikováno pro jiné účely a rozhodně ne pro záchranu migrantů. Vos Hestia a Vos Prudence mohly nést na palubě maximálně 60 a 40 lidí, ale často jich přepravili stovky. To je důvod vyšetřování přístavních orgánů, která vedly k identifikaci dalších závažných trestných činů. Častě těch samých, které vedly k zajištění lodě Iuventa, jak bylo potvrzeno u Nejvyššího soudu.

Neziskovkáři se domlouvali s pašeráky, kdy a kde najdou plavidla s migranty a vzájemně se informovali v jaké oblasti se mají nacházet. Poté bylo upozorněno koordinační a záchranné středisko pobřežní stráže (IMRCC) v Římě, které bylo povinno, tak jak to vyžaduje mezinárodní legislativa, vyslat na místo loď neziskovkářů, která byla „trosečníkům” “náhodou“ nejblíže.

Toto divadélko bylo odhaleno díky spolupráci mezi speciální zásahovou jednotkou generálního velitelství přístavních orgánů s ústřední operační službou státní policie (SCO) a se zásahovým oddílem z Trapani. Od roku 2016 bylo provedeno 200 tisíc odposlechů, z čehož vyplývá, že podezřelí prokázali kriminální hloubku umně předurčující složité organizační scénáře dokonce i mezinárodního významu. Teď čelí obvinění z napomáhání nelegálnímu přistěhovalectví a navádění k němu, ale také z falšování údajů.

Aktuálně je obviněno 24 osob. Jsou to kapitáni, posádky, vedoucí týmů a zástupci německé neziskovky Jugend Rettet, která řídila loď Iuventa a Lékařů bez hranic a Save the Children, kteří v letech 2016 až 2017 působili na lodích Vos Prudence a Vos Hestia.

Ztroskotanci
18. června 2017, na konci záchranné operace, několik členů posádky lodě Iuventa vyzvedlo tři prázdné čluny, z nichž byli „zachráněni“ migranti – a poté je vrátili pašerákům. Jeden z člunů byl poté znovu o 8 dní později použit v další překládce „imigrantského zboží“. Z odposlechů vyplývá, že někteří zástupci Save the Children a Lékaři bez hranic prostřednictvím kanálů, jako je Whatsapp, Facebook, e-mail, udržovali vztahy se subjekty působícími na pobřeží Libye. Ty jim poskytovali informace k identifikaci souřadnic průjezdu lodě a časů odjezdu. Kromě toho se zjistilo, že lodě neziskovek nejdnou odtáhly plavidla migrantů z libyjských do mezinárodních vod.

Z vyšetřování rovněž vyplývá, že žádný z naložených migrantů, nebyl skutečně „ztroskotancem“ nebo v ohrožení života. Pluli na lodích v řádné vodorové linii s dobře fungujícími motory. Jde prostě o klasický obchod s lidmi. Navíc posádka, jakmile dorazila do Itálie, uváděla ve zprávách nepravdivé údaje. Šlo nejen o to, aby sami přitáhli mediální pozornost – a tím i další zahraniční financování, ale k „vydělávání“ obrovských částek peněz také obchodníkům s lidmi, kteří tyto peníze znovu používají k teroristickým a kriminálním účelům.

Nájemní smlouvy uzavřely nevládní organizace se společností Vroon Offshore Services. Ve spisech, jak bylo uvedeno v deníku il Giornale, se zjistilo například, že Troeder, Beigui, Girke a Schmidt „v konkurenci s dalšími osobami, které zůstaly neznámé, s výkonnějšími akcemi dle stejného kriminálního vzoru prováděly přepravu cizinců a provedly další činy zaměřené na nelegální zajištění jejich vstupu na území italského státu.“

To všechno jsou sice důležité, ale pouze malé střípky celého grandiózního migrantského byznysu. A Itálie pouze jedna ze vstupních bran. Občané unijních zemí – zcela zaujatí mediálním covidismem – to příliš neregistrují. Ale migrantská ofenzíva jim o to drtivěji dopadne na hlavy již velmi brzy.

zdroj: protiproud.cz

Komentáře