Česká obchodní inspekce pravidelně vyhodnocuje a porovnává jakost pohonných hmot. V 1. pololetí roku 2020 se oproti 1. pololetí roku 2019 jakost pohonných hmot podle České obchodní inspekce (ČOI) dokonce mírně zlepšila.

Nižší počet odebraných vzorků pohonných hmot během 1. pololetí roku 2020, ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, souvisel se situací ohledně pandemie a hrozby nákazy koronavirem CIVID-19, kdy v dubnu a části měsíce května letošního roku ČOI kontroly pohonných hmot neprováděla.

Jak ve své tiskové zprávě ČOI skonstatovala, bylo to vůbec poprvé ve své historii, kdy ČOI přistoupila k tomu, že přesunula inspektory z této kontrolní činnosti na jiné úkoly. Jedním z důvodů, proč mohlo být toto řešení zvoleno, byly dlouhodobě dobré výsledky těchto kontrol v předchozích letech.

Dobrou zprávou pro motoristy je, že v průběhu 1. pololetí 2020 byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 458 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 351 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v prvním pololetí 2020 ve 2 případech uložila opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem.

Opatření bylo vydáno celkem na 4 873 l pohonných hmot v celkové hodnotě  148 175,20 Kč. Z toho: 3 491 l motorové nafty v hodnotě 109 617,40 Kč a 1 382 l ethanolu E85 v hodnotě 38 557,80 Kč.

(SCa)

Komentáře

Sdílejte