Mesto Bratislava sa ako hlavný akcionár Bratislavskej vodárenskej spoločnosti rozhodlo od Ivana Kmotríka odkúpiť 49 % podiel v servisnej spoločnosti Infra Services. Na tom by nebolo nič zvláštneho, veď medzi BVS a Infra Services je už desať rokov uzatvorená SLA zmluva. Problémom ale je, že BVS sa zaväzuje odoberať všetko, čo je súčasťou zmluvy, výhradne od Infra Services, inak musí zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 60 % z objemu zákazky. A súčasťou zmluvy je skoro všetko, čo BVS vykonáva. V prípade výpovede zmluvy nastane problém. Zmluvu totiž je možné vypovedať iba pod hrozbou pokuty 5 miliónov eur a ak BVS neobjedná taký objem, ako je v schválenom investičnom pláne, zvyšok je zmluvná pokuta.

Peter Cmorej, poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita, sa preto rozhodol vyzvať primátora Bratislavy Matúša Valla k hospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi. Kritizuje kúpu 49% Infra Services za 10,5 milióna eur od firmy Ivana Kmotríka Grafobal Group. „Voči Infra Services a minoritnému akcionárovi sme si mohli uplatniť pohľadávky v miliónoch eur. Namiesto toho kupujeme mačku vo vreci, lebo sme ani len nevyhodnotili riziká zmluvných vzťahov, ktoré má Infra Services so svojimi dodávateľmi. Nebol nám predložený žiaden materiál, ktorý by odôvodňoval výšku kúpnej ceny,“ komentuje.

Súčasne s kolegami z ostatných koaličných klubov pripravil na najbližšiu schôdzu parlamentu novelu zákona, ktorá uzatváraniu takýchto zmlúv v budúcnosti zabráni. Zmluvu takéhoto typu bude musieť schváliť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a ten tak vykoná, iba ak zmluva nebude obsahovať podmienky neobvyklé v bežnom obchodnom styku. Už existujúce zmluvy budú musieť byť úradu predložené do konca januára, inak ex lege (zo zákona) zanikajú. Takáto právna úprava už v zákone o regulácii v sieťových odvetviach existuje, novela ju rozšíri o vodárenstvo a teplárenstvo.

Peter Cmorej fakt, že mesto Bratislava sa ako hlavný akcionár BVS rozhodlo odkúpiť 49 % podiel v Infra Services komentuje: „Stačilo počkať pár mesiacov a nevýhodná zmluva by zanikla možno aj sama. Takto vyzerá výkon akcionárskych práv a starostlivosť o majetok nás všetkých, keď to má na starosti jedna úradníčka na magistráte a jeden možno trochu naivný primátor. Iba v prípade Bratislavy ide v mestských firmách o majetok v hodnote niekoľkých stoviek miliónov eur.“ Aj pre nesúhlas s týmto predajom sa Peter Cmorej vzdal funkcie člena dozornej rady BVS. Dianie v BVS bude ďalej sledovať ako poslanec mesta Bratislava.

(SCa, il.foto: net)

Komentáře