Prieskum, ktorý sa každý rok vykonáva globálne v 26 krajinách k Svetovému dňu utečencov, ukázal, že tou najviac migrantov vítajúcou krajínou je Švédsko s 81% občanov, ktorí chcú prijať migrantov.

Holandsko a Španielsko sú v tesnom závese s 80% respektíve 79%. Najmenej „vítajúce“ v Európe je Maďarsko, kde len 57% opýtaných hovorí, že sú otvorení migrantom.

Tiež Belgicko a Francúzsko vykázali významný nárast otvorenosti k migrantom.

V Nemecku povedalo 76% opýtaných, že vítajú migrantov – čo bol 19% nárast oproti prieskumu z predchádzajúceho roka. Paradoxne však len 35% povedalo, že verí, že migranti sa môžu do nemeckej spoločnosti integrovať. 58% Nemcov tiež naznačilo, že väčšina migrantov nie sú utečenci, ale do Európy prišli z ekonomických dôvodov.

Podobne vo Švédsku len 31% účastníkov súhlasilo, že migranti sa môžu do spoločnosti integrovať a v Belgicku a v Maďarsku s tým súhlasilo len 28%. Len 26% Rusov si myslí to isté. Vo Veľkej Británii a vo Švédsku 51% povedalo, že migranti prichádza do Európy z ekonomických dôvodov a nie kvôli vojne či perzekúcii a s tým súhlasí aj 74% Rusov.

zdroj: magazin1.sk

Komentáře