Tyto události trvají v milisekundách a vykazují charakteristický rozptyl rozmítání rádiových pulsarů. Vyzařují tolik energie za jednu milisekundu, jakou slunce vyzařuje za 10 000 let, ale fyzický jev, který je způsobuje, není znám.

První opakovač, FRB 121102, byl objeven v roce 2014, i když jeho opakující se podstata byla odhalena až v roce 2016.

V roce 2017 astronomové určili polohu zdroje FRB 121102 a uvedli, že leží v oblasti tvořící hvězdu trpasličí galaxie vzdálené více než 3 miliardy světelných let od Země.

Nyní Kaustubh Rajwade a jeho kolegové z University of Manchester objevili, že radiační emise z FRB 121102 sleduje cyklický vzorec, přičemž v okně trvajícím 90 dnů následovalo tiché období 67 dnů. Píše portál Sci-news.

„Je to vzrušující výsledek, protože se jedná pouze o druhý systém, kde věříme, že vidíme tuto modulaci v burstové aktivitě,“ řekl Dr. Rajwade.

„Detekce periodicity poskytuje důležité omezení původu výbuchů a cykly aktivity by se mohly argumentovat proti precesující neutronové hvězdě.“

K překvapení týmu je časový plán pro cyklus FRB 121102 téměř 10krát delší než 16denní periodicita, kterou vykazuje nedávno objevená opakující se FRB 180916.J10158 + 56.

Komentáře

Sdílejte