Například se můžeme podívat na to jak se zveřejňovali zprávy že se tento virus covid-19 nepřenáší jednoduše. Aby se přenes z jednoho člověka na druhého tak spolu musí strávit několik minut v bezprostřední blízkosti a přenašeč musí být symptomatický. Přesto se zavedli opatření na oddělování, izolování a sledování = agenda

(Uznávaná medicínská publikace potvrzuje neučinost masek a izolaci lidí)

Další příklad jsou roušky. Nejdříve nemají žádný smysl, což před nedávnem zveřejnila WHO (Světová Zdravotnická Organizace) která později zase doporučila nošení roušek a teď se to zavádí po celém světě. Není ani jedna studie která by potvrdila nějaký pozitivní efekt ohledně zabraňování šíření infekčních chorob či viru. Roušky aspoň ty které se normálně nosí vůbec nezabraňují částicím o velikosti viru aby přes ni mohli proniknout. Čemu ale zamezují je dostatečný přísun kyslíku do dýchacího systému vytvářející recyklaci CO2 (což má velice negativní účinek na zdraví) ale hlavně komunikaci mezi lidmi = agenda. (https://technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/)

 

Další do nebe volající kontradikce je ne jenom důvod proč jsou tyto drakonické opatření zavedeny na nemoc která podle posledních zpráv z CDC  (https://in.dental-tribune.com/news/new-estimate-by-the-cdc-brings-down-the-covid-19-death-rate-to-just-0-26-as-against-whos-3-4/)  má poměr nákazy/umrti jen 0.26% (což bere do úvahy i ty všechny nalhaná/zmanipulovaná čísla, jak už bylo několikrát zveřejněno) ale hlavně jak jsou tyto drakonické opatření ohledně covidu-19 upravovány podle potřeby. Například je možné se seskupovat v demonstracích na podporu „Black Lives Matter“ ale není možné se seskupovat v demonstracích proti těmto drakonickým opatrenim= agenda ( https://edition.cnn.com/2020/06/05/health/health-care-open-letter-protests-coronavirus-trnd/index.html ).

Všimněte si že to jsou kontradikce které vychází pouze z informací které plynou z mainstreamovych medii a jsou tím pádem dostupné všem lidem, ne jen těm kteří se zajímají o širší souvislosti. Jak to že většina lidí tyto konradikce nevnímá nebo ignoruje? Někdy se to zdá jako kdyby podléhali nějakému začarování nebo zhypnotizování a nejsou schopny tyto informace zpracovat a nějak je smyslupně zhodnotit a chovají se jaksi vystrašeně a nelogicky. Je to druh manipulace mysli na kolektivní úrovni přes trauma. Podstata této manipulace je vytvářet traumatické situce (strach) které otevírají vaši mysl k sugesci a tak ji ovlivňují. Vaše vnímání produkuje myšlenky které definují vaše chování. Klíč, tedy k vašemu chování má vaše mysl, její nastavení neboli stav vnímání. Co tedy ovlivňuje vaši mysl a tim pádem chování? Informace. V tomto smyslu média, vedle dalších zdrojů jako je vzdělání, výchova atd., mají klíčovou úlohu. A ten kdo je vlastní nebo ovlivňuje může ovládat vaši mysl, vnímání a tak i chování. Jsou tu techniky které nejsou nějakým způsobem nové, přesto mnoho lidí o nich nemají ponětí a nechají se jimi jednoduše ovládat. Tyto techniky byli vyvíjeny a používány při budování Třetí Řise a samozřejmě v celé známé historii lidstva při budování imperii. Poté tento výzkum byl po válce přenesen do USA a pojmenován MK Ultra (Mind Control) když amarická vláda operací zvanou „Paper clip“ propašovala do USA přes 2000 nacistických vědců kteří se za války podíleli na různých zvěrstvech a dali jim možnost dál beztrestně žít a pokračovat ve výzkumu ve svých oborech teď ale pro jejich vládu. Samozřejmě že další vlády včetně Ruska se podíleli na vývoji těchto technik také a ve velké míře.

 

Podívejme se do detailu jak to funguje. Vše je postavené na bázi hypnózy. Abychom pochopili jak ta manipulace funguje tak musíme vědět jak funguje lidská mysl. Vědci už dávno zjistili že váš mozek který je materiálním zobrazením vaší mysli vydává různé frekvence při různých situacích neboli při různém stavu mysli. Vědci ustanovili 5 stavu mysli přes které se pohybujete podle frekvenci které váš mozek vydává. První stav je stav „Beta“. Je to stav vyšší bdělosti který vykazujete při vykonávání pracovních úkolů a vaše vědomá mysl je velice aktivní. Další je stav Alfa. To je stav který nastává v době kdy jste v jakýmsi uvolněni a vaše vědomá mysl už není tak aktivní a nezastírá vaši podvědomou mysl. Další je stav Theta do kterého přicházíte těsně před tím než upadnete do spánku. Při tomto stavu se vytrácí vědomá mysl a uvolňuje prostor a přístup do mysli podvědome. Tento stav využívají hypnotizéři aby získali přístup do vašeho podvědomí a buďto získávali tam uložené informace jako osobní zapomenutá traumata nebo zakládali sugesce na ovládání vašeho chování, jednání a vnímání. To se používá jako psychologické terapie pro odstranění traumat, odvykací terapie nebo například terapie na odstranění fobii. Další stav je stav Delta. To je stav spánku kdy je vědomá mysl prakticky neaktivní. Poslední je stav Gamma. To je stav kdy mozek vykazuje nejvyšších frekvence. Tento stav nastává při zpracovávání velkého množství informací.

 

Jak tedy funguje ta manipulace? Cil kazdeho hypnotizera je se vam dostat do podvedomi a vnest tam svou sugesci. Vase podvedomi z 95% určuje vase reakce a chovani . Podvědomí dokáže zpracovat 4 miliony bitů informace za sekundu a impulsy, které se pohybují rychlostí až 160 000 km/h; zatímco vědomá mysl může zpracovat pouze 40 bitů informace za sekundu a impulsy, které se pohybují rychlostí až 160 až 210 km/h.

 

Přístup do podvědomí přes pozměněný stav mysli

Do vašeho podvědomí se lehčeji dostává když jste ve stavu kdy vaše vědomá mysl ustoupí z popředí a není tolik aktivní. To nastává při stavu Alfa. Položte si otázku kdy jste ve stavu relaxace? Doma u televize? Sledujete zprávy kdy se na vás chrlí informace a zapisují se vám do podvědomí společně se sugescemi přes repetici což je známá hypnotická technika. Všechny ty zparvy a reklamy bombardují vaše podvědomí aniž byste si tu uvědomovali. Když koukáte na holywoodsky film například o pandemii viru nebo scifi film o přetvořené lidské společnosti (Thé Hunger Games). To vše pogramuje vaši mysl na připravovanou budoucnost. Tato technika má jméno „prediktivní programování“ a Holywood v tomto hraje velkou úlohu.

 

 

Přístup do podvědomí přes trauma

Další přístup do podvědomí tak jak ukázal zmiňovaný výzkum MK Ultra je přes trama. U tohoto výzkumu se zjistilo že lidská mysl si vytváří komory kam uschovává traumatické zkušenosti a které při založení určitých klíčů jsme schopný vynášet do popředí a tím pádem určovat nebo měnit chování daného jedince na určitou dobu než se zase dostane do pozadí a chování jedince se změní zpět jaké bylo před aktivací toho naprogramovaného klíče. Tato technika se popisuje v románu Richarda Conona „Manchuriansky kandidát“. Podstata a programování mysli spočívá v tom že ji vystavíte traumatu při kterém se dostává do vysoce sugestivního stavu kdy vědoma uvažující mysl ustupuje do pozadí a vyklízí prostor pro podvědomí ktere se otevírá k programovatelnosti. To je okamžik kdy působíte sugescemi které se zapisují do hlubokého podvědomí. Když jsou nějaká krizová období která jsou nějakým způsobem traumatická tak začnou politici zakládat slogany a neustále je opakují. Vytváří tím jakousi mantru. To jsou ty sugesce do vašeho podvědomí. Tyto fráze jsou spojené s nějakou traumatickou zkušeností a s emocemi které jsme při nich zažívali a jsou i klíčem k přivolání těchto pocitů a reakcí s tím spojené v budoucnu. Cílem tedy je traumatizovat a programovat přes sugesci a repetici. Je s tím spojen fenomén nazvaný Davidem Ickem „Problém, Reakce, Reseni“ kdy se vytvoří, za pomoci médií problém který je ideálně velice traumatizující jako teroristický útok nebo zákeřná pandemie která zabíjí hodně lidí. Pak se čeká na reakci zasaženého obyvatelstva které je tramatizovano a neschopné logického úsudku a volá po vyřešení daného problému. A tak přicházejí ti co tento problém zneužili nebo ve většině případů vytvořili s řešením které vždy znamená úbytek práv a svobod zasaženého obyvatelstva a upevnění moci manipulatoru. Aby mohli manipulátoři ovládat a předělávat společnost ke svému obrazu tak musí čekat na situce které můžou pro tento účel zneužít a nebo tyto situace můžou vytvořit sami. Hodně situací odehrávajících se na světové scéně a jak jsou nám prezentovány v mediích jsou skriptované (uměle zinscenované) a mají jediný účel a to manipulovat a programovat naší mysl/naše vnímání. Můžete se podívat na témata „false flags“(falešne vlajky) a „krizových herců“ a udělat si vlastní průzkum. Dobrá analýza ohledně „zabití“ George Flyoda je toho dobrým důkazem.

 

( https://jamesfetzer.org/2020/06/mike-adams-psyop-george-floyd-death-was-faked-by-crisis-actors-to-engineer-revolutionary-riots-video-authors-say/ )

 

Toto období naskýtá možnost pozorovat lidi a vidět do jaké míry té manipulaci podlehli. Ukazují to svým chováním které vyplívá z totální neschopnosti analyticky přemýšlet a jenom reaguji na instrukce od autorit které plní bez nějakého úsudku jestli to dává smysl. Jak se tomu bránit? První věc je neomezovat se jen na informace z mainsteamovych zdrojů a byt aktivni v jejich shromažďování. Dále je důležité pochopit tuto techniku manipulace. Pak už ji rozeznáte pokaždé když ji budou používat. To je jako kdybyste začali koukat na obě ruce kouzelníka když ještě před tím jste koukali jen na jednu když ta druhá dělala trik. Už nikdy nebudete lehce zmanipulovatelný a budete vidět a rozpoznávat tyto techniky a přijdou vám i směsne. Vaše vnímání se změní. Vaše myšlenky budou méně myšlenky někoho jiného a tak se změní i vaše chování. Nebude to ve vás vzbuzovat takové emoce jako dřív a budete se dívat na situace s odstupem a větším přehledem. Nakonec všechny tyto kouzla nad vámi přestanou mít moc a vaše chování a činy povedou k tomu že se celý systém manipulace rozpadne jako domeček z karet.

(Brian Rose mluvi o manipulaci mysli)

 

 

Autor: P. Skazko

Komentáře

Sdílejte