V těchto dnech vyšetřovatel z oddělení hospodářské kriminality územního odboru Hradec Králové ukončil návrhem na podání obžaloby případ 61letého muže, který byl obviněn z přečinu neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

Muž jako vášnivý entomolog, který se zabývá sbíráním brouků od svých dětských let, nabízel přes internetový portál k prodeji preparované brouky chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny spadající do kategorií kriticky ohrožených, silně ohrožených a ohrožených zvláště chráněných druhů, přestože nevlastnil žádné zákonné povolení ani k držení těchto živočichů.

Při následné provedené domovní prohlídce policisté zajistili sbírku, která se řadí mezi největší sbírky v Evropě, čítající na 280 tisíc brouků. Česká inspekce životního prostředí odborným zkoumáním ve sbírce našla více jak 600 chráněných brouků spadající do výše uvedených kategorií ochrany. Dále našla dva preparované exempláře brouků druhu Roháčovití – Dynastes satanas, chráněné mezinárodní úmluvou CITES.

Entomologovi přesto, že některé chráněné brouky dostal, nebo zdědil, nebo je sbíral ne ze svého vlastního zájmu, ale vždy prý jako dokladový materiál související s průzkumem nějaké lokality, hrozí až tříleté vězení.

https://www.youtube.com/watch?v=857L2Tyllqs&feature=emb_logo

(SCa, zdroj, foto a video: www.policie.cz)

Komentáře

Sdílejte