Ako informovalo Ministerstvo vnútra SR, podľa nariadenia hlavného hygienika Slovenskej republiky sú osoby, na ktoré sa nevzťahuje povinná štátna karanténa, povinné pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať potvrdenie od lekára opatrené jeho podpisom a pečiatkou o tom, že ich zdravotný stav spadá pod zdravotné obmedzenia.

Ide o:

osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,

tehotné ženy,

osoby s onkologickým ochorením, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity,

osoby s osobitnými výživovými potrebami,

osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev,

osoby s metabolickými poruchami,

osoby s epilepsiou,

osoby s mentálnou poruchou,

osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch,

zdravotne ťažko postihnuté osoby

osoby nad 75 rokov.

Potvrdenie si stiahnite TU: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-2&sprava=ak-sa-na-vas-nevztahuje-povinna-karantena-z-dovodu-zdravotneho-stavu-noste-so-sebou-potvrdenie-od-lekara, nechajte potvrdiť a noste so sebou.

(SCa)

Komentáře

Sdílejte