Číňané sami tento virus popisují jako démona, nebo taky ďábla, ale když tento název vezmeme s ohledem na čínskou tradici a čínské zvyky, tak to znamená „bílého ďábla,“ nebo taky „cizího ďábla.“ Prostě, připisují vznik koronaviru bílému člověkovi a to hlavně Angličanům a Američanům. Do jisté míry mohou mít pravdu, protože majitelem patentu na Koronavirus je The Pirbright Institute, Woking, Anglie a vir byl patentován v Americe, číslo patentu US10130701 B2, jak již bylo zmiňováno v předchozím článku. Na jejich stránce Pirbright Institut hlásá do světa že horlivě zkouší vyvinou očkování proti viru a právě je zkouší na zvířatech, aby mohl co nejrychleji pomáhat i lidem.

 

Proč očkování? Lidé, kteří umějí přemýšlet už dávno ví, že očkování nefunguje a je velmi škodlivé. Proč všichni vyvíjejí očkování a ne léky? Stejně, dát očkování tomu, kdo už virus má (a nemusí o tom vědět) ho může zabít! Kde nechali tito lidé rozum? Kde nechali logiku? A proč vůbec ten virus vyvíjeli a nechávali si ho patentovat? Aby pomohli lidstvu? S takovým vysvětlením ať jdou k čertu.

 

Virus v Číně nezačal
Když se Žao Li Žan, který je mluvčí Čínského ministerstva zahraničí ptal ředitele amerického Centra pro dozor nad nemocemi (CDC, Center for Disease Control) Roberta Redfielda jestli v Americe pátrali zdali někteří dříve zemřelí nebyli obětí koronaviru, tak tento mu odpověděl že ano, že některé případy byly opravdu diagnozovány jako korona. Takže Američané měli koronavir ještě před Číňany! Jak je to možné?

Zkoumáním genomu tohoto viru v Iránu a v Italii bylo dále zjištěno že nejsou stejného druhu jako vir, který se vyskytl ve Wu-Chanu. A proč zavřela loni v srpnu americká vláda laboratoř na výrobu biologických zbraní ve vojenské instalaci Fort Detrick a prohlásila její činnost za „ne dostatečně bezpečnou?“ V souvislosti s tímto bylo rovněž značné množství lidí uvězněno. Takže Číňané se dnes přímo ptají o co tady jde, protože je zjevné, že jsou neprávem viněni z výskytu této nemoci a že jsou spíše její oběti než způsobitelé.

 

Mělo prý to být mnohem horší
Původně bylo očekáváno, že koronavirus natropí mnohem větší škody. Bylo odhadováno 500,000 úmrtí na tuto nemoc a zatím to vypadá, podle včerejšího hlášení č. 71, Organizace pro světové zdraví WHO (World Health Organization), že doposud bylo na celém světě 750,890 postižených a z toho bylo 36,405 mrtvých. To je 5.6% z celkového počtu obětí obyčejné každoroční chřipky.

Samozřejmě, nevíme jak moc můžeme WHO organizaci věřit, protože nejen že jejich součty postižených virem a mrtvých ze dne na den často nesouhlasí a taky proto, že spadají pod OSN a ti nám málokdy říkají pravdu. Používají „kódovanou“ řeč, takže na příklad když řeknou že se jedná o humanitární zásah, znamená to, že budou to či ono místo bombardovat. Když jedou „udržovat mír na světě,“ tak se jedná o vojenské napadení a o válku.

Ve skutečnosti vůbec nevíme kolik těch mrtvých a postižených doopravdy doposud bylo. Když k tomu připočteme skutečnost, že je sporné, jestli je vůbec možno rozlišit koronavirus od obyčejné chřipky, tak pak nám ta čísla už vůbec nic nemusí říkat.

Dnes už se ví, že tato chřipka, stejně jako hodně jiných chřipek, postihuje hlavně Asiaty a z nich hlavně muže. Je pro to několik odůvodnění. Předně, skoro všichni asijští muži jsou již od chlapeckých let těžcí kuřáci, kdežto ženy nekouří zdaleka tolik. Asijší muži dále mají vyšší účast genu ACE2 (enzym-2, který mění angiotensin) a tento gen se ukázal být přímým příjemcem (receptor) pro tyto chřipky. K tomuto přidejte značné znečištění ovzduší, které je v Číně běžné.

Když pozorně prozkoumáme další místa, která byla koronavirem zasažena, jako např. severní Italii, tak tam žije velké množství emigrantů z Asie. Nemluvě o 5G síti, ale o tom už byla řeč dříve.

 

Testování na koronavirus a DNA
DNA zkoušky byly v Americe prováděny tím způsobem, že se odebrané vzorky odeslaly do státu Utah, kde Mormonská církev obhospodařuje Centrum pro výzkum předků a pokrevního spojení pomocí DNA. Před časem ale přišla skupina vědců ze státu Kansas s přenosným přístrojem na zjišťování DNA. Americká FBI se okamžitě začala velmi o tento vynález zajímat a začali ho kupovat ve velkém.

 

Takže se dá očekávat, že když nás budou chtít testovat na přítomnost koronaviru, že může jít o docela jiný záměr, jako na příklad DNA testy. Pokud je takový záměr skrytý, tak je to vždycky a pokaždé v náš neprospěch.

 

Karanténa z donucení a proč
Uvěznit doma celosvětovou populaci kvůli nějaké chřipce, na to nemá doopravdy nikdo právo. Tato možnost není dána žádným zákonem, ani ústavou žádného státu. Omezení osobní svobody je možno vyhlásit pouze v případě vojenského napadení státu, v případě války. A uvědomte si, že i když se celý koronavirový strašák ukázal nepravdivý a i když celá epidemie prakticky končí, stále ještě jsou lidé drženi doma, hranice uzavřeny a veškerý společenský styk zakázán.

Na to nemá nikdo právo!

Vždyť už i vládní internetová stránka Anglie (www.gov.uk) veřejně ohlašuje, že od 19. března 2020 nepovažují koronavirus za nebezpečnou nemoc. A dále říkají, že když tento virus v lednu stejného roku označili za nebezpečný, že se tak že to bylo v počátcích této nemoci a že neměli dostatečné informace. I v Americe už tisk přiznává, že ekonomické zásahy na obranu proti tomuto viru jsou horší než virus sám.

A vůbec, co je tento koronavirus? Jak vzniklo jeho pojmenování COVID-19? Někteří tuto záhadu vysvětlují následovně:

Covert (skrytá)

Operation (program, akce)

Via (skrze)

Infectious (infekční)

Disease (nemoc)

Takže je naprosto zjevné, že se jedná o něco zcela jiného než je nám říkáno. Mnozí tvrdí, že je to ekonomická válka za účelem zničení celosvětové ekonomie. Jiní s tímto vysvětlením nesouhlasí a dokazují, že světová ekonomie už je dávno zničená a tato epidemie byla použita pouze na to, aby nemohli být označeni a potrestáni ti, kteří ekonomickou katastrofu způsobili. Až karanténa skončí, lidé se budou chtít vrátit do zaměstnání a zjistí, že mnohé firmy už neexistují, anebo že jsou v tak těžké situaci, že jim dlouho nebudou moci vyplácet mzdu za práci. Pak začnou pátrat a ptát se o co jde a očekávat odpovědi. Samozřejmě, pomocí patolízalských medií bude viníkem učiněn koronavirus, ale to není ten správný pachatel. Pravou příčinou celosvětového ekonomického a finančního krachu budou ti, kteří koronavirus za jakýmkoliv účelem rozšířili do světa a také ti, kteří jim v tomto pomáhali. Svou dávku viny ponesou i ti, kteří nařídili karanténu, uzavření hranic, zakázali nám chodit do parků a na procházky a nařídili nosit venku masky, což je holý nesmysl, protože venku, na čerstvém vzduchu není snadné dostat cokoliv. Pokud ovšem ten vzduch není zamořen v prvním případě.

Je zajímavé, že když na nás sypali chemtrails / geoengineering, že jsme žádné masky nosit nemuseli a přitom obsah těchto záhadných mraků byl často mnohem škodlivější.

Někteří lidé zastávají názor, že tato nucená karanténa byla na nás uvržena z toho důvodu, abychom neviděli pohyby vojska na našem území a nepanikařili.

 

Cizí vojska na našem území
Je pravda, že Amerika měla v úmyslu poslat do Evropy celkem 30,000 vojáků. Voják se v Americe nazývá GI a tato zkratka znamená „Government Issue,“ což je v překladu „vládní záležitost,“ ale jak vidíte, ne člověk. Takže 30,000 GI se mělo přemístit do Evropy. K těmto se mělo přidat 7,000 vojáků NATO a společně se měli zúčastnit vojenských manévrů.

Tito vojáci údajně nepřicházejí vybaveni maskami proti šíření nemocí, ale podle zprávy organizace „U.S. Army Europe“ (U.S. Armáda v Evropě) s sebou přivezli asi 9,000 vojenských vozidel a 3,000 jiného vojenského vybavení. Je jasné, že ty 3,000 nejsou pušky, ale spíš tanky, rakety a podobné válečné nesmysly.

Samozřejmě, podnikat vojenské manévry na území, které je tak blízko Ruska je přinejmenším nevhodné, pokud to není přímá provokace. Některé skupiny, jako například anglická „Stop the War Coalition,“ (v překladu, „Zastavte válku“) se proti tomu přímo vyjádřily a žádaly odvolání tohoto plánu.

Operace „Defender Europe 20“ (Ochrana Evropy 20), jak se tato akce nazývá, odvolána nebyla, ale některé její části byly zrušeny a část vojska poslána zpět. Pro naše uspokojení nám je teď namlouváno, že tato vojska přišla proto, aby nám pomáhala s následky koronavirové chřipky.

Pomáhat nám proti koronaviru? Jak asi? To nás chtějí vozit do nemocnice tankem, když takový jeden Abrams tank požere údajně 400 litrů paliva na 100 km? (Ne, to není chyba tisku)

Bylo by zajímavé vědět, kdo platí takovou rozsáhlou a drahou akci a co je tím doopravdy sledováno.

 

Ví vůbec někdo o co jde?
Před několika dny svolal americký president Trump tiskovou konferenci a tam pronesl odvážná slova. Řekl, že ví odkud to přišlo, čínský president Xi to taky ví a ruský president Putin rovněž. Takže všichni to vědí, jen my to nevíme.

Historik a vědec Dr. Joseph P. Farrell (jeho knihy jsou známy po celém světě, i u nás) je toho názoru, že jsou celkem tři možnosti co se týče pachatele: buď je to Čína, nebo je to Amerika, anebo světová tajná vláda, kterou on nazývá pan Globalloni, neboli po česku, pan Globalista. Ruský politický komentátor Valerij Pjakin tyto lidi nazývá „globální prediktor.“

Pokud by tuto celosvětovou katastrofu způsobila Čína, pak záměr není jasný, protože jejich lidé na toto onemocnění doplácejí nejvíc. Čína se dále celosvětově uvádí jako nejvíc pomocná země, když posílají celá letadla plná zdravotních a preventivních pomůcek nejen do Italie, ale i do Iránu a jinam. Dokonce i v Praze přistálo jejich letadlo se zdravotním materiálem.

Srbský president Aleksandar Vučič prohlásil veřejně, že „jediná země, která nám pomáhá je Čína. Touto dobou už bychom měli všichni pochopit, že Evropská solidarita neexistuje. Je to jen pohádka na papíře.“

Ale i Rusko se přidalo a president Putin poslal do Italie osm lékařských skupin, které patří ruské armádě, aby pomáhaly s koronavirovou epidemií.

Takže ta možnost, že by Čína tuto epidemii způsobila a pak zkoušela všem pomáhat, není příliš pravděpodobná. Nesmíme zapomínat, že to nebyly skutečné a pravdivé statistické údaje, které tuto chřipku jako obrovského strašáka rozšířily po celém světě. Ne, byla to pouze a jen celosvětová media, která vytvořila tuto paniku, což je rozhlas, tisk a televize. V Americe vlastní veškerá media jen zcela pár lidí; je zcela možno předpokládat že celosvětová media vlastní rovněž zcela pár lidí a ke všemu to mohou být ti stejní.

Jako další uváděná možnost je pachatelem Amerika. Mnozí jsou toho názoru, že tato epidemie byla naplánována za účelem znemožnění presidenta Trumpa a za zničení všeho kladného, co by byl doposud udělal. Mohlo by to být pravdivé vysvětlení, kdyby se chřipka rozšířila pouze v Americe, což není ten případ. Takže jako třetí a snad jediná možnost je pan Globalista sám a pak je záměr a důvod zcela jasný: vyřídit ekonomicky Čínu, zastavit jejich hedvábnou cestu, izolovat je politicky, diplomaticky i obchodně. Nakonec, kdo by dnes chtěl co podnikat s Čínou, když proti ní bylo vzneseno tolik nedůvěry?

 

SWIFT a BRICS
Tím pádem to může být zároveň snaha o zastavení, nebo dokonce zničení systému BRICS. BRICS je zkratka pro společenství zemí, které se mezi sebou dohodly na obchodní a jiné spolupráci a na společném finančním systému, který NEBUDE založen na americkém dolaru. Země, které tato úmluva zahrnuje jsou: Brasilie, Rusko, Indie, Čína (China) a jižní Afrika (South Africa). Odtud BRICS.

Něco takového je samozřejmě závažný politicko-obchodní tah a jako takový může očekávat přiměřený odpor od těch, kterým něco takového nesedí do jejich plánů a ke všemu mají přiměřenou moc a finance na to, aby něčemu takovému zkoušeli zabránit.

BRICS státy se nejenže zkoušejí odtrhnout od manipulačního dolaru, ale zároveň reagují na zamezení přístupu Ruska do bankovní společnosti SWIFT, což je computerizované bankovní propojení všech členských zemí tohoto systému. SWIFT spojení umožňuje internetové mezibankovní převody, platby, operace s cennými papíry a jiné transakce. Každá banka v zúčastněném státě má svoji vlastní adresu, která se nazývá BIC kód. Na příklad Československá obchodní banka je CEKOCZPP.

Kvůli tomuto propojení můžeme na dovolené v cizině vybírat peníze na českou bankovní kartu v tamější, místní měně.

Jako další, Čína si tímto způsobem může zajistit pevnější finanční základ. Čína totiž nemá skutečnou měnu. Jejich „Yuan“ znamená v čínštině „Dollar“ a navíc podle zákona nesmějí tyto peníze směňovat za žádnou jinou měnu, s výjimkou ruského Rublu a několika dalších, menších měn.

 

Deep State, neboli Neviditelná garnitura
Takže se zdá být pravděpodobné, že Neviditelná garnitura, vedená panem Globalista je ve válce s Čínou. Jeho snaha může být narušení rusko-čínského obchodního a diplomatického spojení a zabránění jiným, menším asijským státům aby se s Čínou spolčily. Toto všecko je ekonomická pandemie a je to ve skutečnosti zkouška jak kontrolovat a ovládat celý svět. Není to ale přímý útok jednoho státu proti druhému a tím pádem není možno označit skutečného viníka.

Je to zjevný „Pořádek z chaosu,“ jak říkají mnozí, kteří vůbec nechápou nesmyslnost takového tvrzení, aniž by chápali dosah celé situace. Zdá se, že koronavir byl naplánován jako výrobní a finanční znovu-nastavení celosvětového systému. Až všechno padne, až bude všecko v troskách, pak bude teprve možnost celý systém znovu nastartovat a to s největší pravděpodobností pomocí války. 3. světová válka, dlouholetý sen západních kapitalistů a bankéřů se konečně bude moci uskutečnit, až ekonomicky zničené státy a jejich občané svolí k čemukoliv, jen když bude naděje, že to pomůže situaci zlepšit. Ano, ono to pomůže, ale ne jim. Pomůže to mezinárodním podnikatelům a bankéřům, kteří si znovu naplní kufry penězi až k prasknutí, jako se to stalo při každé jiné válce. Nakonec, financují všechny strany konfliktu a to vynáší nemalý peníz.

A chaos se stále prohlubuje. Dokonce se stalo, že před několika dny prohlásil německý ústavní soud organizaci Evropské unie „Unified Patent Court“ (neboli Sjednocený patentový soud) za neústavní, tím pádem nezákonný. Jak si to máme vysvětlit?

 

Digitální peníze
Před několika týdny zastavili američtí a kanadští celníci loď, která vezla 900,000 amerických dolarů v padělaných jedno-dolarových bankovkách. Proč jedno-dolarové bankovky? Žádnému padělateli se nemůže vyplatit padělat jedno-dolarovky. Tato zásilka přicházela z Číny a protože právě řádil koronavirus, bylo okamžitě podezření na to, že na bankovkách jsou viry a že ty peníze byly do Ameriky poslány za účelem rozšíření epidemie.

Jestli na nich byl virus nebo ne, není jisté. Zato je jisté že toto může být podnětem k tomu, aby na nás nanutili digitální peníze. Přestaneme používat mince a bankovky a všecky peníze budou na kartě, kterou čtecí zařízení dokáže přečíst a požadovanou sumu od ní odečíst. To samozřejmě umožňuje vládám dokonalou kontrolu všech vydání ve státě.

Je jasné, že jak my, tak i jiní lidé po celém světě mají rádi svoji hotovost a nebudou se jí chtít jen tak vzdát. Proto bude nutno přijít s řádným strašákem, aby se uvolili nahradit hotovost kartami a stát se takto dokonalými otroky své vlády.

Je zde ale vážný problém s takovými „penězi“ a ten se nazývá elektro-magnetický puls. Stačí jedna EMP puška a všechen náš digitální majetek je ten tam. Počítačové systémy prostě nejsou spolehlivé, proto musíme dělat ode všeho kopie, neboli backu.

Digitální měna by měla pro Neviditelnou garnituru jednu obrovskou výhodu a tou by byla okamžitá možnost vybrání velkého množství peněz, neboli likvidita. Mohli by pak uvést v činnost jakoukoliv měnovou reformu a stálo by je to pouhé zmáčknutí knoflíku. Mohli by stejným způsobem vytvořit okamžitou inflaci, nebo deflaci a taky by mohli navodit finanční kolaps, neboli bankrot, nás všech, a to navíc celosvětově.

 

Ekonomická a finanční stránka
Burza na Wall Street oznámila, že další obchodování se bude dít pouze pomocí elektronického převodu. Toto je stejně nebezpečné jako již zmíněné digitální peníze. Všecky potřebné programy jsou psány lidmi, kteří mají vzdělání ve zcela jiném oboru než jsou finance. Proto některé programy nemusí vykonávat přesně to, co se od nich chce či čeká a vůbec to nemusí být nikde na první pohled poznat. A některé programy mohou v pozadí, neviditelné na obrazovce, přičítat či odčítat ledacos leckde jinde. Takto může dojít k přesunu velkého množství transakcí na nesprávná místa a stejně tak může dojít ke změnám v majetnictví těchto transakcí. A to všecko se děje tak rychle, jak člověk stačí okem mrknout. A my se o takových změnách nemusíme dovědět hned, ale až za několik dnů, nebo týdnů, nebo i měsíců.

Stejným způsobem mohou být finance, do tohoto systému vložené, použity na cokoliv jiného než byl původní úmysl. Už to, že americká vláda získala peníze na vyplacení krachujících firem a banek, peníze, které se objevily odnikud, dává důvod k podezření. Takové peníze mohou být rovněž použity na již zmiňované „znovu-nastavení systému,“ což je možná ten skutečný záměr za vytvořením koronavirového strašáka.

Málokdo ví, že některé banky převádějí veškeré peníze v jejich vlastnictví každý večer po skončení pracovních hodin na burzu v opačné části světa a tyto tam nechávají až do ranních hodin, kdy je zase převedou zpět. Takto investují značné částky peněz a i když za nějakých 12 hodin na nich nevydělají velký majetek, tyto sumy se sčítají a mohou být zdrojem značných příjmů pro banku. Přišel na toto jeden člověk, který v noci provedl elektronickou platbu, která neprošla, protože prý neměl na účtu žádné peníze.

 

Znárodňování?
Mnohé firmy po celém světě jsou již delší dobu ve velmi těžké situaci, jak se celosvětová ekonomika hroutí. Např. firma Boeing, která staví známá letadla, je na tom tak zle, že musela požádat americkou vládu o finanční podporu. President Trump jim tuto podporu neodepřel, ale stanovil podmínku: za peníze, které dostanou, získává vláda podíl ve firmě a až na tom bude firma Boeing lépe, už tento podíl nemůže nikdy vykoupit zpátky.

Takže v podstatě dochází ke znárodnění klíčového průmyslu.

Nejen znárodnění, ale také „vtažení zpět“ zde hraje roli. Je mnoho firem, které se postupem času vystěhovaly z Ameriky (a i z jiných zemí) napřed do Japonska, postupně pak do Thajska, na Taiwan, do Malajsie, do Číny, Hondurasu, Indie a jinam za účelem získání levnější pracovní síly. Skoro se nedá říct „je mnoho takových firem,“ ale spíše by bylo na místě napsat „většina firem“ se vystěhovala ve snaze najít zelenější pastviny pro svá bankovní konta jinde. Současná snaha presidenta Trumpa je tyto firmy vrátit zpět. Farmaceutický průmysl byl vybrán jako jeden z prvních a je požadováno vrátit ho zpět do země jeho původu.

Něco takového by samozřejmě vyústilo ve značnou konjunkturu v Americe. Ale protože uchazečů o místa bude hodně, platy budou úměrně nižší: trh si bude diktovat. Zato v zemích, odkud bude tento průmysl vytržen může dojít ke katastrofickým následkům, jejichž dosah si snad ani nedovedeme představit. Jako vždy, mezinárodní korporace a mezinárodní bankéři se chovají jako slon mezi porcelánem a je jim jedno koho tím zruinují a kolik lidí na to zahyne.

Britské dráhy a Britský letecký průmysl jsou již z části znárodněny britskou vládou. V Americe se již ví, že president Trump koupil podíl i ve Federální Reservě, což ji samozřejmě mění ze soukromé instituce na instituci státní. Skrze investiční a manažerskou firmu BlackRock, Inc. kupuje president podíly v dalších a dalších firmách za peníze, které mu poskytuje Federální Reserva. Toto je obrovský krok, je to neuvěřitelná změna. Je to něco, co zkoušel už president Kennedy a i president Lincoln. Žádnému z těch dvou se to nepodařilo.

Na vysvětlenou, Federální Reserva tiskla již od roku 1913 veškeré americké papírové peníze a tyto „prodávala“ vládě za poplatek. Takže když z každého takto získaného dolaru musela vláda zaplatit část jeho hodnoty zpět pouze za to, že ho mohla získat, vznikal takto obrovský dluh, který by nebylo možno nikdy a ničím splatit. Podobně fungují veškeré Centrální banky, které tisknou peníze příslušného státu. Jak jistě víte, ještě nedávno bylo na celém světě pouze pět států, které neměly Centrální banku. Tyto byly: Sudán, Libye, Kuba, Severní Korea, Irán. Dnes už jsou tyto státy pouze tři.

zdroj: nwoo.org

Komentáře