Aktuální epidemiologická situace a vyhlášení nouzového stavu v ČR přivedla mnoho
rodin do složité situace, kvůli zajištění mimořádné péče o děti a možného dočasného
snížení příjmu. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto dnes na jednání vlády
představilo návrh zákona, který by měl být schvalován ve stavu legislativní nouze,
aby mohli rodiče o své děti pečovat a zároveň nezůstali bez finančních prostředků.
Navrhovaný balíček i návrh zákona projedná vláda v pondělí 16. 3. 2020.
„Je potřeba skutečně rychle pomoci rodinám s nezletilými dětmi. Proto jsem dnes
předložila návrh zákona, který oproti současnému stavu zavádí ošetřovné pro děti až do
15 let věku a zároveň umožňuje čerpat ošetřovné i pro OSVČ. Zároveň se prodlouží doba
pro čerpání ošetřovného ze stávajících 9 dnů na celou dobu, kdy budou uzavřeny školy,
bez ohledu na to, jak to bude trvat dlouho. Aby mohla tato opatření začít platit co nejrychleji,
tak jsem požádala o projednání návrhu zákona ve stavu legislativní nouze,“
oznámila po jednání vlády ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
Konkrétně se opatření týká tří nejdůležitějších oblastí spadajících do gesce MPSV.
V nemocenském pojištění se podle představeného návrhu prodlužuje podpůrčí doba
pro ošetřovné, a to o dobu, po kterou trvalo uzavření příslušného zařízení nebo školy
z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Stávající stav, kdy je možné čerpat ošetřovné
maximálně 9 dnů, respektive 16 dnů pro rodiče samoživitele, se tak zásadním způsobem
rozšíří, aby byly zajištěny potřeby dětí a péče o ně. Zároveň bude po tuto dobu
umožněno poskytovat ošetřovné na děti ve věku až do 15 let. Tímto opatřením se zcela
zásadně zvyšuje stávající hranice 10 let.
Dále se navrhuje považovat za nařízení příslušného orgánu o uzavření dětského
zařízení, na základě kterého je možné ošetřovné vyplácet, také rozhodnutí zřizovatele
o uzavření tohoto zařízení z důvodu epidemie. Nově se také stanoví, že nárok na
ošetřovné bude vznikat i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně
hendikepované děti, tj. děti, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká
závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud jsou nezaopatřené. Důvodem je
nutnost se postarat při uzavření příslušného zařízení i o tyto děti, i když se nejedná o dětské
zařízení nebo o školu.
Na základě tohoto zákona se nově umožňuje poskytnout finanční příspěvek také
osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které pečují o dítě do 15 let věku nebo
o starší nezaopatřené zdravotně hendikepované dítě a z tohoto důvodu při uzavření
příslušných zařízení z důvodu epidemie nemohou nadále vykonávat samostatnou
výdělečnou činnost, která je hlavním zdrojem jejich příjmů. OSVČ totiž dosud nemají nárok
na ošetřovné z nemocenského pojištění, vzhledem k charakteru své výdělečné činnosti.
Okruh dětí, při jejichž péči mohou OSVČ žádat o příspěvek, je stejný jako v případě
ošetřovného u zaměstnanců a rovněž musí být splněny obdobné podmínky, které platí
u zaměstnanců. Tento příspěvek bude představovat samostatnou dočasnou sociální
dávku, kterou bude vyplácet příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR.

Komentáře

Sdílejte