Portál měl umožnit přístup k obrazovým, textovým, audiovizuálním a zvukovým materiálům, které jsou součástí kulturního dědictví. „Celá věc byla spravována velmi podivným způsobem, zaměstnanec firmy, který to měl na starosti, mi nebyl schopen projekt vysvětlit,“ oznámil ministr.

Více info ct24.cz

Komentáře

Sdílejte