Jen si zásady Kodexu ČT nechte projít hlavou a příjemno v duši se vám udělá při pomyšlení, že takováto vznešenost ducha vůbec v tomto pokaženém světě ještě existuje, že je jí dovoleno promluvit, a že je jí na naší české půdě dokonce určeno, že by to měla být právě ona, která povede slova a činy pracovníků ČT k cíli, jímž má být lepší a mravnější národ..

Tak třeba tohle: ČT… podporuje soudržnost společnosti a integraci všech jednotlivců, skupin a společenství.

ČT představuje fórum pro veřejnou diskuzi, v níž je možno vyjadřovat nejvyšší možné spektrum názorů a hledisek.

ČT poskytuje  n e s t r a n n é  a nezávislé informace a komentáře.

ČT si musí zakládat na otevřenosti, n e s t r a n n o s t i  a nezávislosti.

ČT přispívá k vytváření prostoru  s v o b o d y slova, myšlení a tvorby.

Pracovníci  ČT v týmové práci…dávají prostor  s v o b o d n é  výměně názorů.

Skvělé, nádherné, líp bych to ani já nenapsal, libujete si, ale bohužel, jen do okamžiku, kdy si svůj televizor na kanál ČT 1 zapnete. Právě tam mluví pozvaný host ČT Romancev a mluví tak, jako kdyby bral za svou promluvu jeden plat od vojenskobezpečnostního komplexu USA, druhý od Národního demokratického kongresu, a třetí od všech více než šedesáti zpravodajských služeb USA. Propánaboha, ale vždyť ten pán na téhle TV, a téměř naprosto stejně, mluvil už včera a předevčírem. To už tam nikoho jiného pozvat nedokáží, začnete se čertit, přepnete na kanál ČT 24, kde právě hovoří jiný host – Fištejn – a ve stejné euroatlantické tónině jako Romancev, a též stejně nudně, jak hovořil včera a předevčírem.

Herdekslávek, a kde jsou nějací jiní hosté,  kteří by tuhle jedovatou jednostrannost a šeď narušili?

Kde je skvělý Zdeněk Zbořil, který dřív býval na Kavčích Horách tak často, ovšem jen do okamžiku, kdy si dovolil říct, že pražská kavárna trpí nedostatkem  reálného programu a obrací se proto stále jen k minulosti – a to tak často, že se nás nakonec ta minulost ani nedotýká. Tak to tohle že by bylo  pro vedení ČT vyjádření už tak moc svobodné, že se nevešlo do pojmu  s v o b o d y  slova v Kodexu ČT vyjádřeného?  Anebo je to ještě horší a Zbořil dostal od ČT padáka proto, že v roce 2018 přijal z rukou prezidenta Zemana Medaili za zásluhy 1. stupně? Jako zcela jasně gaunerské poselství ČT jak jemu, tak též všem dalším adeptům hradních vyznamenání: nechte si připnout vyznamenání na klopu, ale u nás máte tím pádem utrum. Můžete si vybrat.

Kde je někdejší náš premiér Paroubek, intenzívně se dnes věnující publicistice, který by např. s oněmi dvěma shora jmenovanými pány R.a F.mohl vytvořit zajímavý diskusní panel, ideálně přispívající k „ nejvyššímu možnému spektru názorů“, zmíněnému v Kodexu ČT? Jaký byl či je jeho přečin, že   se ČT před jeho jménem zastavila?

Kde je Čechomeričan Erik Best? Čeho ten se v očích nejvyšších pánů ČT dopustil, že náhle a jakoby zničeho nic se pro něj stala brána budovy na kavčích Horách neprostupná? To tehdy, když se kriticky vyjádřil vůči Z.Bakalovi? To už též bylo svobodnější než svoboda v Kodexu uvedená? Anebo jde o stejný případ jako případě Zbořilův, protože i Erik Best obdržel v roce 2018 vyznamenání od prezidenta shodou okolností totožné s vyznamenáním Zbořilovým?

A proč byl v minulosti tak nemilosrdně od budovy ČT odehnán už zesnulý  a národem milovaný  publicista Jan Petránek? To když v listopadu 2017 v Českém rozhlase prohlásil, že vylučovat Rusko z obchodu by poškodilo naši ekonomiku? Anebo se mu stalo osudným až když si dovolil říct, že Krym byl v minulosti vždy ruský? Který z těch dvou výroků byl už nad čárou svobody či  nestrannosti, jak si oba pojmy na vedení ČT vykládají?

A jsme u jádra pudla. Svoboda a nestrannost, jak je lidé chápou a jak je vždy chápali, je zřejmě něco zcela odlišného od toho, jak je chápe a jak se jimi coby svými morálními závazky vypořádává ČT.

Jde o rozpor, který lze vysvětlit dvojím: Buď se toto vedení ocitlo v tak natolik nečestných rukou, že spatřuje jako normální činit cosi zásadně jiného, než co ve svém Kodexu hlásá, anebo pojmy svobody a nestrannosti chápe odlišně a jinak, než jak je lidé všeobecně chápou.

Něco málo z odpovědi na tuto otázku jsme už sice zaslechli, padly i zlomky řečí o tom, že všechno – a tedy i svobodu a nestrannost – je nutno posuzovat podle úhlu pohledu, kterým tyto dva  ideály poměřujeme, ale navrhuji, abychom se s takovýmito od pravdy odvádějícími vysvětleními nesmířovali, a jako sice drobní, ale přece jen řádní financéři ČT požádali tuto,  aby nám otevřeně a oficiálně oznámila, proč svoboda a nestrannost v Kodexu vyhlášená, nachází ve skutečné praxi ČT tak málo uplatnění. A co že je to za její zvláštní druh nestrannosti a svobody, že my, obyčejní lidé, nejsme schopni jej pochopit a porozumět mu?

Ale zato jsme nejen ochotni, ale přímo dychtiví, nechat se poučit.

Takže do toho, ČT! Čekáme!

Lubomír Man

Komentáře

Sdílejte