Vědec dokonce zažil cenzuru svých podložených zjištění, která odhalují nové příčiny ohřívání planety.

„V se Čechách nemusíme bát globálního oteplení. Vidím při své práci konkrétní fosilie rostlin i živočichů. Vím, že tady – v období třetihor – bylo o deset stupňů Celsia více. Rozdíl zde v Čechách byl oproti dnešku pouze v tom, že jsme měli moře. Pobřeží moře se táhlo někde u Lipska. Jinak se po Čechách rozprostírala souše a jen v místě, kde docházelo k tektonickému prosedání, vznikaly močály. Jinak zde tekly řeky, rostly stromy a k žádnému global extension, jak všude teď slyšíte, nedošlo. A nekonalo se nikde na planetě,“ řekl Mach.

V minulosti zde byly mnohem vyšší teploty, dokonce daleko vyšší než ty, které odhadujeme ve třetihorách. V období křídy bylo daleko tepleji, když zde běhali dinosauři – to zde vévodily tropy. Neexistovaly vůbec žádné polární čepičky (usazený sníh či led u pólu planety). Všechny kontinenty byly zaplavené vodou.

Podle Macha se nedá demonstrovat „proti klimatu“ – klima se prostě vyvíjí a je kolem nás. Připomíná, že z minulosti rovněž již známe teplé a studené výkyvy, v historických dobách. Víme, že Vikingové osídlili Grónsko, Severní Ameriku a podobně. Víme, že zvířata dokázala přejít zamrzlý oceán z Evropy do Ameriky.

Náklady klima-hysterie jsou šílené. Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš…

Hnutí SPD podporuje racionální ochranu životního prostředí pro člověka, ale boj proti emisím oxidu uhličitého je naprosto nesmyslný. Ke změnám teplot a klimatu na planetě vždy docházelo a dochází, ale hlavní odpovědnost nenese člověk a CO2, ale aktivita (a teplota) Slunce a vzdálenost Země od Slunce. V historii byly doby ledové i meziledové. Ve středověku za Karla IV. bylo tepleji a v Praze se pěstovalo víno, podobně jako nyní. Ale produkce takzvaných skleníkových plynů s tím neměla nic společného. Navíc CO2 není škodlivý plyn. Je to plyn důležitý pro fotosyntézu, čili díky němu je zaznamená i větší produkce zemědělských plodin.

Odmítáme tuto novou zelenou totalitu, Velkého bratra a diktát Bruselu. Je to jen další důvod, proč odejít z EU, nemyslíte?

(zdroj: euportal.cz)

Komentáře