„Dodavatelé softwaru byli včas o všech změnách vyrozuměni Státním ústavem pro kontrolu léčiv a opakovaně proškoleni na několika seminářích. Přesto by se měli lékaři přesvědčit u svého správce systému nebo dodavatele programu, který používají pro předepisování receptů, že v jejich programu budou všechny potřebné změny od nového roku implementovány,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Jednou z novinek je, že na receptu bude uveden telefon na pacienta,  případně místo jeho skutečného pobytu a papírové už nebudou muset mít razítko lékaře. Platit má od ledna 2020.  „Kvůli nutnosti ztotožnění pacienta v základních registrech se na elektronickém receptu uvádělo jen trvalé bydliště, podle kterého však pacient není často dohledatelný, a telefon či adresa skutečného pobytu může zásadně pomoci, například při stahování léčiv u závad v jakosti,“ uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo. 

Od ledna nebude také možné na recept napsat více než jednu položku, u listinných to bude platit až od června. Nyní je elektronicky vystaveno 95 procent receptů, papírové varianty budou muset lékárníci přepisovat do systému. Všechny recepty budou po novém platit 14 dní, pokud nepůjde o recepty z neodkladné péče, které platí jen do druhého dne.

Výhodou elektronického receptu je možnost jeho změny i po odchodu pacienta z ordinace, nově ji ale musí lékař do e-receptu zapsat a odůvodnit, aby ji mohl lékárník pacientovi při výdeji léku vysvětlit. Recept je možné vystavit i na dálku, bez přítomnosti pacienta v ordinaci, záleží to ovšem na rozhodnutí lékaře. Pacient si to ale nemůže vynucovat.

Změny se nedotkly způsobu předávání identifikátoru elektronického receptu. Ten i nadále musí být předáván bezplatně, ale způsob předání si volí sám pacient. „Pacient si může svobodně vybrat mezi vytisknutím průvodky, zasláním identifikátoru prostřednictvím SMS nebo e-mailu, popř. zcela bez zaslání identifikátoru, pokud pacient používá aplikaci eRecept. Pokud pacient nezvolí žádnou specifickou formu, identifikátor by mu měl být předán v listinné podobě, tedy na tzv. průvodce. Elektronický recept může předepisující lékař, tak jako tomu bylo doposud, změnit nebo zrušit, pokud nebyl zahájen jeho výdej,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel.

Pokud lékař nevystaví recept elektronicky se zápisem dat na centrální server, ale na papírovém formuláři jako před rokem 2018, nebude možné ho vystavit jako opakovací. „To souvisí se zdůrazněním toho, že listinné recepty mají být pouze výjimečné, v zákonem definovaných situacích. Opakovací recept bude nadále možné vystavit pouze v elektronické podobě,“ uvedlo ministerstvo. Papírový formulář by měli lékaři používat jen například v době výpadku elektřiny nebo internetu.

Zhruba jeden z pěti e-receptů je vydaný formou SMS, asi 50.000 měsíčně také jako e-mail. Nejvíc lidí ale i nadále odchází od lékaře s vytištěným papírem, takzvanou průvodkou e-receptu. Ministerstvo zdravotnictví zdůraznilo, že za žádnou formu nemůže lékař vybírat poplatek. Objevily se totiž informace, že někteří je vybírali nebo že nemocnice například zakázala vydávat e-recept jako SMS.

(SCa, il.foto: pixnio.com)

Komentáře

Sdílejte