S názvem – „Sperm Positive“, bude začínat třemi dárci z celé země, kteří žijí s HIV, ale kteří podstoupili léčbu, která znamenala, že množství viru v jejich krvi je tak nízké, že jej nelze detekovat standardními metodami.

To neznamená, že bylo HIV vyléčeno, ale to znamená, že léčba fungovala do té míry, že virus již nelze dále přenášet. To zahrnuje infekci pohlavím bez kondomu nebo porodu.

Damien Rule-Neal je jedním z dárců. V roce 1999 mu byla diagnostikováno HIV a bylo potvrzeno jako nezjistitelný po zahájení léčby asi před 18 lety.

„Mám mnoho přátel, kteří také žijí s HIV a kteří mají děti,“ řekl a dodal, že mezi veřejností stále není dostatečné vzdělání o tom, co znamená nezjistitelný status.

„Schopnost pomáhat ostatním na jejich cestě je tak prospěšná, ale také chci ukázat světu, že život nepřestává postdiagnostiku a pomáhá odstranit stigmu.“

Projekt, který vytvořila nadace Nového Zélandu pro AIDS, pozitivní ženy Inc a Body Positive, má v úmyslu vzdělávat lidi o přenosu HIV.

Online spermiová banka uvedla, že bude výslovně uvedeno, že dárci mají HIV, ale jsou na účinné léčbě, což znamená, že nejsou schopni virus předat.

(SkyNews, foto: Pixabay)

Komentáře

Sdílejte