„Historicky, ještě z dob, kdy správu pražského veřejného osvětlení zajišťovala soukromá společnost, má smlouvy na pronájem reklamních ploch na stožárech veřejného osvětlení uzavřeno osm reklamních agentur,“ řekl v tiskové zpávě vydané magistrátem Prahy Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů. Jak dále dodal, „v posledních letech ale nedocházelo k žádným úpravám cen a také smluvní podmínky neodpovídaly soudobým požadavkům. Považujeme tedy za důležité, aby nová soutěž nabídla transparentní možnost pronájmu reklamních ploch na stožárech veřejného osvětlení za nových podmínek, cen, a případně novým zájemcům. Očekáváme také, že soutěží bude ověřena dosažitelná výše nájmu, přičemž minimální ceny byly stanoveny znaleckým posudkem, který posuzoval výše cen nájmu obdobných reklamních nosičů i v jiných městech České republiky.“

Pro období od 1. ledna 2020 proto připravila městská společnost Technologie hl. m. Prahy, a.s., (THMP) na základě dohody s pražským magistrátem transparentní veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Soutěž je koncipována jako dvoukolová, kdy je první kolo kvalifikační a ve druhém se soutěží jednotlivé balíčky stožárů veřejného osvětlení (každý balíček tak obsahuje 150 až 500 kusů reklamních nosičů). Proces přijímání nabídek bude probíhat výhradně elektronicky přes veřejné elektronické tržiště.  Následné posuzování nabídek se bude konat v prostorách magistrátu za účasti široké hodnotící komise. Vítězové soutěže uzavřou nové nájemní smlouvy na tři roky s možností následného prodloužení o další dva roky.

„Při pronájmu reklamních ploch bylo dosud obchodní riziko na straně hlavního města, kdy reklamní agentury z pozice nájemců platily pouze za využité reklamní plochy na stožárech veřejného osvětlení. Novým modelem přechází obchodní riziko za úspěšné využití reklamních ploch výhradně na nájemce. Ti budou povinni, oproti dosavadnímu stavu, hradit nájemné za všechny pronajaté reklamní plochy bez ohledu na to, zda je „prodají“ svým klientům, nebo nikoliv. Naopak mají nově nájemci možnost vrátit omezený počet pronajatých reklamních ploch, případně budou moci směňovat „nepotřebné plochy“ za nové, které budou v danou chvíli neobsazené. Cílem je lepší předvídatelnost, kontrola a zvýšení výnosů z pronájmů reklamních ploch na stožárech veřejného osvětlení. Zvýšené výnosy budou následně směřovány do obnovy veřejného osvětlení. Lze tedy očekávat navýšení investic, a tím zlepšení stavu a kvality osvětlení,“ představuje stěžejní změny obchodního modelu Tomáš Novotný, místopředseda představenstva THMP.

„Občané hlavního města se nemusí obávat nárůstu počtu reklamních ploch. Budou se soutěžit reklamní plochy odpovídající aktuálnímu počtu, tedy na necelých čtyřech tisících stožárech z jejich celkového počtu 135 tisíc. I nadále bude hlavní město regulovat umisťování reklamních ploch na stožárech veřejného osvětlení prostřednictvím „Pravidel umisťování“, která zakazují umisťovat reklamní nosiče například v rámci Pražské památkové rezervace, v parcích a souvislých plochách zeleně, na cyklostezkách a s dalšími prostorovými omezeními. Budeme také pokračovat v nekompromisním odstraňování nesprávně umístěných reklamních ploch a veškeré další „černé reklamy“ na stožárech veřejného osvětlení,“ doplňuje Tomáš Jílek, předseda představenstva pověřené městské společnosti THMP.

(SCa, ČA, foto: Pixabay)

Komentáře

Sdílejte