„Zpráva o evropské islámofobii 2018“, kterou nedávno vydala Nadace pro politický, ekonomický a sociální výzkum (SETA), se podrobně zaměřila na základní dynamiku, která přímo nebo nepřímo podporuje vzestup protimoslimského rasismu v Evropě.

Zpráva osvětlila „islamofobní terorismus a dopad protimuslimského diskursu na lidská práva, multikulturalismus a právní stát v Evropě“.

Vzestup islamofobie podle zprávy ohrožoval nejen muslimy, ale také bezpečnost a stabilitu Evropy.

„Obecně existuje jen velmi málo pozitivního mediálního pokrytí muslimských komunit v Evropě,“ poznamenala zpráva a dodala: „Islámofobická nenávist se často šíří přes internet“.

Ve zprávách se pravidelně projevují také protimuslimské nálady.

Islámofobický jazyk vysoce postavených politiků, většinou z krajní pravice, normalizuje dehumanizující a rasistický jazyk, pokud jde o portrét muslimů.

„Muslimové patří mezi první oběti vzestupu krajně pravicového extremismu v Evropě,“ zdůrazňuje zpráva.

Islámofobické incidenty napříč Evropou v roce 2018

Násilné činy jsou výsledkem dehumanizující ideologie rasismu a muslimové se stále více stávají oběťmi pouze kvůli své víře.

Bylo zaznamenáno přibližně 70 případů islamofobických incidentů v Belgii, kde 76% obětí byly ženy.

V Rakousku bylo v roce 2018 zaznamenáno 540 případů islamofobických incidentů, ve srovnání s 309 případy v roce 2017 – nárůst přibližně 74% proti muslimským rasistickým činům.

Ve Francii bylo v roce 2018 zaznamenáno 676 islamofobických incidentů oproti 446 v roce 2017 s 52% nárůstem. Z těchto 676 incidentů se 20 týkalo fyzických útoků (3%), 568 diskriminace (84%) a 88 z nich zahrnovalo nenávistné projevy (13%).

V Německu došlo k 678 útokům na německé muslimy, včetně 40 útoků na mešity.

Podle zprávy bylo asi 1 775 útoků na uprchlíky, 173 na azylové domy a 95 na humanitární pracovníky v Německu.

V Nizozemsku bylo 91% z celkem 151 incidentů náboženské diskriminace nahlášených policii proti muslimům.

Podle zprávy vzrostla náboženská motivace v Anglii a Walesu od roku 2011 do roku 2018 o 415%.

(foto: Youtube)

Komentáře

Sdílejte