Podotýká se, že pomocí rentgenových snímků archeologové zjistili také zdobení v oblasti tuleje, které je zatím skryto pod vrstvou koroze.

„Zcela předběžně je nález datován do 9. století našeho letopočtu, tedy do období Velké Moravy. Podobný nález z území naší republiky zatím není znám. Dosud se nepodařilo nalézt obdoby ani z území střední Evropy,“ okomentovali svůj archeologický úspěch vědci.

Zároveň poznamenali, že sekera byla nalezena v květnu tohoto roku na pomezí královehradeckého a jičínského okresu.

„Fotografie na obrázcích jsou z doby před konzervací. Nyní je sekera u našich konzervátorek, kde ji odborně ošetří a uvedou do stavu, kdy bude možné s ní dále odborně pracovat. Naši archeologové již nyní nález konzultují s našimi předními odborníky, kteří se uvedeným obdobím a jeho materiální kulturou zabývají. Už z prvních reakcí je zřejmé, že se jedná o jeden z nejunikátnějších artefaktů za poslední léta, jaký byl v regionu nalezen,“ neskrývali svou radost archeologové.

Velkomoravská říše byla knížectvím západních Slovanů ve střední Evropě, kteří pobývali na území Čech, Moravy, Slovenska a Maďarska. Tento stát existoval sice ne moc dlouho (v letech 822 – 907), stihla ale ovlivnit kulturní rozvoj celého slovanského světa. Zrovna na území Velké Moravy bylo poprvé používáno slovanské písmo (od roku 863), které vytvořili Cyril a Metoděj, a poprvé byl jazyk Slovanů, staroslověnština, používán při bohoslužbě.

V dubnu česká média informovala o tom, že na trase budoucího obchvatu Opočna na Rychnovsku došlo k senzačnímu archeologickému nálezu. Jde o pravěké osídlení i hroby. Podle vědců se dvě sídliště předběžně datují do doby bronzové, jeden hrob do pozdní doby kamenné a druhý do 4. století našeho letopočtu.

(zdroj: cz.sputniknews.com, foto: Muzeum východních Čech v Hradci Králové)

Komentáře