Fotografie nyní upoutala pozornost virtuálních exobiologů a zaujala také laickou veřejnost, a to i v souvislosti se letem sondy ExoMars 2016, která odstartovala k rudé planetě 14. března 2016.

Přístroje na palubě sondy budou mj. hledat metan v atmosféře Marsu. Vědci chtějí buď definitivně potvrdit, nebo vyvrátit informace, které mají k dispozici už deset let. Sondy na oběžné dráze planety i pozorování ze Země svědčí o tom, že na Marsu se vyskytuje metan. Tento plyn ale obvykle souvisí s existencí života. Na Zemi ho z 90 % produkují živé organismy a mikroorganismy, zbytek je geochemického původu, vzniká například v důsledku vulkanické činnosti nebo vzájemného působení vody s některými horninami. Kde se ale bere na Marsu?

„Jestli se v atmosféře rudé planety metan opravdu vyskytuje, znamená to, že někde musí být jeho stálý zdroj,“ uvádí mikrobiolog NASA Brad Bebout. „Plyn by jinak vlivem radiace a slunečního světla přibližně za 300 let vyprchal.“ Britský profesor, jeden z tvůrců ztraceného marťanského stroje Beagle 2 Colin Pillinger dodává: „Nejzřejmějším zdrojem metanu jsou organismy. Pokud v atmosféře metan objevíme, můžeme se domnívat, že na planetě existuje život.“

Jinými slovy: ExoMars 2016 na Marsu sice život přímo hledat nebude, ale pokusí se zjistit zdroj metanu. A možná, že jeden ze zdrojů seděl pod kamenem a produkoval metan, jak se sluší na každý správný živý organismus. A objevil ho už rover Spirit před 11 lety…

(zdroj: procproto.cz, foto: NASA)

Komentáře