“Přátelé, dnes jsme se shromáždili, abychom podpořili svobodu a naši národní suverenitu. To je to nejcennější, co máme, protože bez národního státu není žádná demokracie. A bez demokracie není žádná svoboda… Přátelé, naše země jsou silnými národy a naše hodnoty jsou založeny na židovsko-křesťanském dědictví a na humanistické civilizaci. To se nesmí nikdy změnit. Chceme znovu získat kontrolu nad svými vlastními hranicemi. Odmítáme masovou imigraci. Nechceme být napadeni tyranskou ideologií.” – Geert Wilders, předseda nizozemské Strany pro svobodu.

“Nicméně přátelé, opustit Evropskou unii není snadné, jak se o tom sami Britové přesvědčili. Navzdory skutečnosti, že většina lidí v Británii hlasovala pro Brexit, se britský establishment a Evropská unie předem domluvily, že nám znemožní odejít.” – Janice Atkinson, britská europoslankyně a místopředsedkyně frakce v Evropském parlamentu Evropa národů a svobody (ENF).

“Imigrace musí být zastavena a islamistickou ideologii musíme vymýtit. Islamizace a globalizace – to jsou nové totalitní ideologie, které ohrožují evropské země.” – Marine Le Pen na tiskové konferenci v Praze.

25. dubna 2019 se lídři několika evropských nacionalistických stran sešli na Václavském náměstí v Praze na shromáždění, které bylo součástí jejich předvolební kampaně. Volby do Evropského parlamentu se budou konat 23. – 26. května 2019.

Sponzorem shromáždění bylo Hnutí pro Evropu národů a svobody (MENF, Movement for a Europe of Nations and Freedom), celoevropské spojenectví devíti nacionalistických stran, které usilují o zastavení masové migrace a obnovení suverenity národních států Evropské unie.

Pražskou akci zorganizoval předseda české strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura. Akce se dále zúčastnili: lídr nizozemské Strany svobody (PVV) Geert Wilders, předsedkyně francouzské strany Národní sdružení (RN) Marine Le Pen, předseda Hnutí pro Evropu národů a svobody (MENF) Gerolf Annemans a britská europoslankyně Janice Atkinson, která je rovněž víceprezidentkou frakce Evropa národů a svobody (ENF) v Evropském parlamentu. Italský ministr vnitra Matteo Salvini, lídr strany Liga, která je proti masové migraci, promluvil ke shromáždění z videozáznamu. Níže jsou uvedeny některé úryvky z klíčových projevů, které zazněly na Václavském náměstí.

Tomio Okamura, předseda strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) a místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

“Vážení přátelé, vážení hosté, drahá Marine, drahý Geerte, vážení kolegové. Srdečně vás vítám zde v historickém centru hlavního města České republiky. Stojíme zde symbolicky u sochy svatého Václava. Pod korouhví svatého Václava bojovali naši předci vice než tisíc let. Byly to těžké boje za svobodu a suverenitu zemí Koruny české…

V současnosti Evropané znovu bojují o své přežití. Není to jen migrace kolonistů z Afriky a z arabských zemí, která mění tvář západní Evropy. Je to také rostoucí tlak Bruselu na odnárodnění národních států Evropy ve jménu multikulturního superstátu.

Pro ty, kdo budou tato slova zlehčovat, si dovolím uvést citát exprezidenta Evropské unie Hermana Van Rompuye. Cituji: ‘V Evropské unii již nesmí být místo pro slova jako národ a vlast ve smyslu národním. Nová Evropa musí vymazat tyto pojmy ze slovníku. V EU není místo pro tyto pojmy. Čím dříve si to uvědomíte, tím lépe.’

V současné Evropě, v té současné Evropě bruselské šlechty není místo nejen pro národ, ale není tu místo ani pro demokracii. O té se výstižně vyjádřil předseda Evropské komise Juncker: ‘Není filosofií Evropské unie, aby dav rozhodoval o svém osudu.’

A těm, kdo nemají jasno, a tato děsivá slova ho stále nepřesvědčila, tak vám řeknu, kdo má ambice vést Evropu a snad otevřu oči i těmto lidem, když vám sdělím slova náměstka ministra zahraničí Německa Michaela Rotha: ‘Klasický princip nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných zemí výslovně neplatí. Jako největšímu členskému státu Evropské unie náleží Německu vůdčí role, ať už si to přejeme nebo nepřejeme a tuto úlohu musíme přijmout.’

Vážení občané. Masové přistěhovalectví milionů Afričanů a muslimů do Evropy není žádná náhoda. Jde o cílenou likvidaci tradičních evropských národů a také o cílenou likvidaci tradičních evropských hodnot. Proto je likvidován pojem tradiční rodiny, proto se stává z vlastenectví sprosté slovo, protože tyto hodnoty jsou největší překážkou zbourání národních států.

Je jen na nás, zda to připustíme a zda se vzdáme všeho, za co naši předkové obětovali své životy, zda popliveme jejich památku, nebo zda budeme jejich dědictví hájit…

A já říkám jasně, že současná Evropská unie musí skončit. Připomínám, že v současné době jsou všem národním zákonům států Evropské unie nadřazeny směrnice a nařízení Evropské unie…

Evropský parlament je jediné místo, kde můžeme změnit Evropu. Přijďte k volbám! Společně napříč celou Evropou prosazujeme návrat k původnímu modelu evropské spolupráce bez nařízení Bruselu, kdy suverénní národní státy měly společný trh a volný pohyb občanů evropských států a národů. A každý stát byl zároveň suverénem na svém území, přijímal své vlastní zákony a mohl v případě potřeby chránit svoje hranice.

Bojujeme za to, aby Evropa zůstala evropskou, s evropskými hodnotami.

Vážení občané, drazí přátelé. Říkáme za SPD jasné NE dalšímu omezování práv občanů včetně práva vlastnit zbraň. Říkáme jasné NE přijetí eura Českou republikou. Říkáme jasné NE předávání další moci z úrovně států do rukou Evropské unie…

A nejsme sami. V celé Evropě jsou na vzestupu národní vlastenecké strany, které prosazují svobodu, demokracii a suverenitu svých národů…

Nejsme sami a společně máme obrovskou historickou možnost v demokratických volbách vyhrát a změnit Evropskou unii z bruselské diktatury na sdružení svobodných evropských států, které spolupracují na základě vzájemné rovnosti a vzájemné výhodnosti.

Tyto volby, pokud budeme chtít, mohou být skutečným referendem o Evropské unii.”

Geert Wilders, poslanec nizozemského parlamentu a předseda Strany pro svobodu (PVV, nizozemsky Partij voor de Vrijheid):

“Přátelé, dnes jsme se shromáždili, abychom podpořili svobodu a naši národní suverenitu. To je to nejcennější, co máme, protože bez národního státu není žádná demokracie. A bez demokracie není žádná svoboda.

Dnes bojujeme za naše přežití. A největšími hrozbami pro naše přežití a naši svobodu jsou Evropská unie, masová migrace a islamistická ideologie podmanění a násilí.

Nejdříve si promluvme o Evropské unii. O tomto nedemokratickém superstátě, který vnucuje svá nařízení lidem v Evropě a pokouší se nám všem vzít naši národní suverenitu. A my přitom chceme být suverénní. Nebo snad ne?

Evropská unie se pokouší naše národní státy vymazat. My ale říkáme: ‘Už ne!’ Řekněme to nahlas a jasně: ‘Už ne!’ Naše národy jsou utvářeny naší vlastní historií, kulturou, jazykem, identitou, a proto není možné je vymazat!

Přátelé, naše země jsou silnými národy a naše hodnoty jsou založeny na židovsko-křesťanském dědictví a na humanistické civilizaci. To se nesmí nikdy změnit.

Chceme znovu získat kontrolu nad svými vlastními hranicemi. Odmítáme masovou imigraci. Nechceme být napadeni tyranskou ideologií.

Vy Češi jste – z faktického hlediska – pro nás všechny dobrým příkladem, neboť odporujete azylové politice Evropské unie. Vy odporujete islamizaci Evropy. Vy říkáte: ‘Ne, nikdy!’ Váš odpor nás inspiruje.

Dovolte mi říct něco o mé vlastní zemi, Nizozemsku. Před pár týdny zde došlo k útoku džihádistů v jednom z našich největších měst – Utrechtu, při němž byli za bílého dne v tramvaji zabiti čtyři nevinní lidé. A ve třech největších městech Nizozemska tvoří většinu obyvatel ve věku do dvaceti pěti let imigranti s mimoevropskými kořeny. Většina z nich jsou muslimové. Naši lidé jsou už cizinci ve svých vlastních městech a ve své vlastní zemi. Nizozemské elity zemi ukradly. A naservírovaly ji na stříbrném podnosu. A v mnoha západoevropských zemích je tomu zrovna tak, nebo i hůře.

Evropská unie islám hýčká už desítky let. Ale islám je, přátelé, buďme upřímní, středověký kult, který ostatním odpírá svobodu. Takže proč udělujeme islámu různé výsady? To bychom neměli dělat, měli bychom islám zastavit. Zbavíme-li islám prostředků ke zničení naší identity, tak tím přece neporušujeme svobodu, ale jen tím bráníme svoji identitu a zaručujeme tím svobodu.

Jak už jsme viděli, svobodný svět se v posledních letech stal terčem mnoha teroristických útoků. Islámští teroristé vraždili nevinné lidi v New Yorku, Madridu, Paříži, Bruselu, Nice, Barceloně, Manchesteru, Berlíně, Stockholmu a Marseille. Vraždili tam lidé, kteří nás nenávidí a cení si smrt více, než život. A před pár dny zemřeli nevinní lidé na Velikonoční neděli také na Srí Lance. Terčem útoků se stali křesťané v kostelech a západní turisté v hotelech. Byl to brutální masakr. Přicházíme na to, že islamizace s sebou přináší vysoké náklady a my nejsme ochotni je platit.

Ani svoboda však není zadarmo. Cenu za svobodu musíme být připraveni zaplatit. Musíme si vybrat mezi islámem a svobodou. Žádná střední cesta neexistuje. Není nic cennějšího než naše svoboda.

Obrana naší svobody a našeho způsobu života po nás všech vyžaduje, abychom byli bdělí, kurážní, odvážní. Vyžaduje od nás, abychom pozvedli svůj hlas. Abychom pozvedli své hlasy proti nepřátelům svobody, proti tyranii islamizace, proti každému, kdo nás chce umlčet!

Evropská unie a mnohé vlády podporují islám a islámskou imigraci. Proč ale podporují totalitní ideologii? Proč jsou ochotni tolerovat netolerantní dogmata? Vypadá to, jako bychom se již vzdali, vypadá to, jako bychom již kapitulovali. Nikdo se vás na to však neptal. Rozhodli to za vás.

My se nikdy nebudeme omlouvat za to, že jsme svobodní lidé. Nikdy se nevzdáme. V boji za svobodu máme hodně vzorů. A neexistuje větší síla, než je síla svobodných lidí bojujících za svobodu. Svoboda byla dána do vínku každému člověku a islám není se svobodou slučitelný.

Pokud nedojde k radikálním změnám v migrační politice, tak bude v roce 2050 ve Švédsku přes 30 procent muslimů a v Německu a ve Francii jich bude téměř 20 procent. A bude se to jen zhoršovat. Populace Afriky vzroste do té doby z jedné na čtyři miliardy a mnoho lidí se odtamtud bude chtít přesunout do Evropy. A mnoho z nich bude z islámských zemí. Přátelé, Evropa dnes stojí na pokraji kulturní sebevraždy.

Evropská unie nebude nikdy hájit zájmy našich národů a naši svobodu. Proto potřebujeme silné národní státy. Potřebujeme také odvážné lídry, kterým leží na srdci svoboda a bezpečnost jejich národů. Potřebujeme odvážné lídry, kteří se nebojí pravdivě mluvit o nebezpečí masové imigrace.

Proto je tak důležité mít v příštích evropských volbách velkou skupinu spolupracujících politiků. Proto je tak důležité podporovat odvážné lídry jako jsou Marine Le Pen a Matteo Salvini.

A proto je důležité mít na svojí straně jednoho z neodvážnějších politiků v celé Evropě, hrdinu, který se nebojí říkat pravdu o EU a o islámu, Tomia Okamuru.

Přátelé, my jsme vlastenci! A my vyhrajeme! Ať žije Česká republika! Svoboda! Děkuji vám.”

Gerolf Annemans, předseda Hnutí pro Evropu národů a svobody (MENF, Movement for a Europe of Nations and Freedom):

“Stojím tu s vámi uprostřed tohoto kontinentu, kde stojíme nejen na křižovatce Evropy, ale vice než kdy jindy stojíme také na křižovatce evropské historie.

Z Evropské unie se stala instituce, která utlačuje lid členských států, protože její šéfové chtějí, aby se Evropská unie stala jednotným a jediným superstátem na evropském kontinentu.

Pokud to dovolíme, tak naše hrdé národy budou žít jen v bezmocných provinciích. Jaká bude budoucnost našich dětí, vidíme na tom, jak lehkovážně uvedla Evropská unie do pohybu masové migrační toky na náš kontinent.

EU svými nařízeními způsobila, že ilegální migrace se stala masovou. Musíme tomuto chaosu vzdorovat. Je to na nás. Naše hnutí je sešikováno za Matteem Salvinim, který jako italský ministr vnitra předvedl, že k tomu, abyste migraci zvrátili, potřebujete jen jednu jedinou věc: politickou vůli to udělat. Nic více, ale bohužel ani nic méně.

Naším cílem je tuto politickou vůli v EU prosadit.

Ptám se vás: Bojoval snad statečný český lid za svoji svobodu, aby byl poté utlačován Evropskou unií? Bojovali jsme snad proti Sovětskému svazu, aby se vzápětí vynořila podobná hrozba z EU?

Odpovězte si sami: ano nebo ne?

Ne, samozřejmě, že ne! My všichni jsme bojovali za svobodu. Hájíme svobodu. A v historických volbách v květnu 2019 proběhne rozhodující bitva o naši svobodu.

My jsme ten odboj. Matteo Salvini, Marine Le Pen, Geert Wilders, předseda mé strany Vlámský zájem (Vlaams Belang) Tom Van Grieken a všichni ostatní jsme hrdí, že máme vás a Tomia jako silné spojence ve Střední Evropě a my všichni společně prosadíme v Evropě změny.

Spojme své síly pro naši vlast a pro naši svobodu a zůstaňme silní. Bez ohledu na to, jak silní jsou naši odpůrci, my budeme silnější, protože máme sílu našeho přesvědčení a lidé v Evropě do nás vkládají své naděje.

Ať žije Evropa národů! Ať žije Evropa svobody!”

Janice Atkinson, britská europoslankyně a víceprezidentka frakce v Evropském parlamentu Evropa národů a svobody (ENF):

“Vyzývám Čechy a všechny občany EU, aby v nadcházejících volbách hlasovali pro strany, které je vymaní ze jha zlého impéria, kterým je Evropská unie, nebo pro strany, které Evropskou unii zbourají a zajistí, aby se moc vrátila zpět do rukou svobodných evropských národů.

Evropská unie je diktaturou nevolených a neúspěšných politiků, kteří v rámci svých vlastních národů selhali, a kteří vysávají z našich zemí životní sílu demokracie. Tito nezvolení diktátoři nám vnutili masovou a nekontrolovanou migraci. Selhali při ochraně našich vnějších hranic a nezastavili migranty, kteří se k nám dostávají pěšky, na lodích a díky pašerákům.

A Schengenský systém jim umožňuje se v Evropě volně pohybovat a žít tam, kde se jim zalíbí, aniž by se nás někdo na něco ptal. Rozpoutali na našich ulicích hrůzu a teror. Jsou zodpovědní za znásilňování a sexuální útoky na ženy. Na svých rukou mají krev Evropanů.

Změnili ulice našich měst tak, že je my sami již nepoznáváme a ve svých vlastních zemích jsme se stali cizinci. Tolerují radikální islám, což do našich životů přineslo právo šaría, mrzačení ženských pohlavních orgánů, dětské sňatky a středověké oblečení jako je třeba burka. A já říkám dost! To už stačí!

Nepřijímejte tento vývoj jako neodvratný osud Evropy, protože je možné ho zvrátit a zastavit. Pokud si vážíme svých svobod, způsobu života, právního státu, své kultury a dědictví, tak musí být Evropská unie zrušena. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je hlasovat pro stranu Tomia Okamury – SPD. Tomio může spolu s mými kolegy – Geertem Wildersem, Marine Le Pen a Matteem Salvinim – změnit kurs Evropy.

Strana SPD vám také dá svobodu rozhodnout se o Czexitu – možnost uspořádat referendum o tom, zda chcete zůstat v Evropské unii. Doufám, že budete následovat Brity a budete hlasovat pro odchod. Nicméně, přátelé, opustit Evropskou unii není snadné, jak se o tom sami Britové přesvědčili. Navzdory skutečnosti, že většina lidí v Británii hlasovala pro Brexit, se britský establishment a Evropská unie předem domluvily, že nám znemožní odejít. A v tom je ta potíž. Zvolili jsme si národní poslance a poslance Evropského parlamentu, kteří přenechali moc nad naším každodenním životem a budoucností běžných Evropanů i celých států lidem, kteří naprosto nevěří v národní státy, jejich suverenitu a v jejich právo tvořit vlastní zákony.

V těchto volbách do Evropského parlamentu máte šanci zachránit Českou republiku a zachránit Evropu. Chcete být i nadále okrádáni nezvolenými byrokraty, jako jsou Jean Claude Juncker, Frans Timmermans a Donald Tusk? Já říkám, ne!

Přátelé, v Evropě se blížíme k bodu zlomu. Osud našeho kontinentu je ve vašich rukách.”

Marine Le Pen, předsedkyně Národního sdružení:

“Právě začala bitva o Evropu. V těchto volbách proti sobě stojí zastánci globalizace a obránci národního státu. Globalisté proti místním patriotům.

V Evropě jsou na jedné straně federalisté z Evropské unie, kteří hlásají, jak víte, úplnou deregulaci podle náboženského dogmatu ‘volného obchodu’, definitivní zrušení hranic a volný pohyb migrantů po celé planetě, připravují oslabení národů ve prospěch oligarchů, státních úředníků a expertů. Na druhé straně jsou vlastenci ze všech evropských zemí, ke kterým patříme i my.

Jsme věrní našim národům, jejichž diverzita vytváří bohatství Evropy. Národům, jejichž posláním je zůstat sebou samými a svobodně mezi sebou spolupracovat.

My nechceme zavřít hranice, ale navrhujeme vrátit na náš domov dveře, které můžeme podle potřeby otevřít i zavřít.

Moje země je smutným příkladem země zahlcené migrací. Pokud nebudete opatrní, tak to bude i vaše budoucnost. V mojí zemi jsou již celé čtvrti, které již nejsou francouzské!…

Jen demokratický tlak vlastenců ve všech evropských zemích umožní změnu budoucí evropské spolupráce…

Evropská unie dnes nemá kapacity k tomu, aby do ulic našich měst poslala tanky, nebo aby nechala střílet do davu… Cíl však zůstává stejný: Omezit naši politickou, právní a národní identitu – omezit naši schopnost odporu….

My Francouzi a Češi budeme mít 26. května schůzku s dějinami. Ať žije český národ! Ať žije Evropa svobodných národů!”

Během tiskové konference Marine Le Pen ještě dodala:

“To, co je zde před námi, je zrod nového evropského porozumění, ve kterém národní strany společně nabízejí 500 milionům Evropanů nový model spolupráce, nový projekt a nový impuls pro budoucnost.

Imigrace musí být zastavena a islamistickou ideologii musíme vymýtit. Islamizace a globalizace – to jsou nové totalitní ideologie, které ohrožují evropské země.”
Italský ministr vnitra Matteo Salvini na videozáznamu promítaném účastníkům shromáždění řekl:

“Vážené dámy a pánové. Posílám pozdrav svému příteli Tomio Okamurovi a českým přátelům z SPD. Doufám, ale ve skutečnosti jsem si jist, že od 26. května po volbách do Evropského parlamentu budeme konečně spolupracovat v nové Evropě, která brání své hranice a naše děti před imigrací a islámským extremismem, které musí být zastaveny.”
Salvini se snaží přesvědčit nacionalistické strany roztroušené napříč 28člennou Evropskou unií, aby spojily své síly v nové politické alianci. 8. dubna 2019 se Matteo Salvini v Miláně setkal se zástupci Alternativy pro Německo, Dánské lidové strany a Strany Finů (dříve Praví Finové), a společně založili novou alianci nazvanou “Za Evropu zdravého rozumu”. Matteo Salvini doufá, že nový blok bude po květnových volbách v 751členném Evropském parlamentu nejpočetnější.

Soeren Kern je vedoucí spolupracovník Gatestone Institute se sídlem v New Yorku.

(zdroj: cz.gatestoneinsitute.org, foto: Pixabay)

Komentáře