Podle „kontroly způsobilosti“ evropských zákonů o legálním přistěhovalectví, která byla přijata v rámci systému Bruselské regulační politiky pro fitness a výkonnost (REFIT), byla současná pravidla EU označena za „velmi vhodná pro daný účel“.

Komise však ve svém hodnocení zjistila řadu „kritických otázek“, které vyústily v pravidla, která mají pouze „omezený dopad na celkové výzvy v oblasti migrace, kterým Evropa čelí“.

Ve zprávě, že úřady v Bruselu usilují o vytvoření „společné politiky legální migrace“, která by byla nucena každé zemi v bloku, zpráva vyzvala  „široké spektrum opatření“ k dosažení tohoto cíle.

Mnohé z identifikovaných otázek se zaměřily na dosažení větší „harmonizace“ pravidel napříč státy EU – nebo na odstranění národní suverenity v oblasti kontroly přistěhovalectví – s cílem vytvořit „rovné podmínky pro všechny členské státy“ v oblastech, jako jsou podmínky přijímání a také lidských práv, včetně „úrovně práv přiznaných státním příslušníkům třetích zemí a ochrany rodinného života“.

Kromě požadavku „silnějšího prosazování“ minimálních „požadavků daných Bruselem, v hodnocení se také uvádí, že je třeba vyvinout větší úsilí k „ zvýšení povědomí“ o pravidlech EU, která přiznávají práva občanům, kteří nejsou občany EU.

Jedním z hlavních závěrů „kontroly způsobilosti“, že migrace bude údajně „hrát stále významnější úlohu při řešení nedostatku pracovních sil a kvalifikací ve stárnoucí evropské společnosti“, bylo, že Evropa vyžaduje „efektivnější přístup k přilákání vysoce kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí“. Jak navrhla Komise v reformě modrých karet “.

Zatímco Brusel trvá na tom, že program na modré karty je navržen tak, aby do Evropy umožnil pouze vysoce kvalifikovanou migraci, deník Breitbart London již dříve informoval o tom, jak dokumenty EU uznávají, že navrhované změny – zaměřené na to, aby se vyhlídky na život v Evropě „staly přitažlivější“ pro lidi z třetího světa – tomu jasně odporují a přiznávají, že by bylo nezbytné poskytnout nově příchozím migrantům vzdělání, zaměstnání a odbornou přípravu.

Komisař pro migraci Dimitris Avramopoulos prohlásil: „„Při přechodu od krizového řízení k nalezení dlouhodobých strukturálních přístupů k migraci je zapotřebí aktivnější přístup k řízení legální migrace.“

„Jde o ekonomiku, stabilitu a růst. Musíme lépe regulovat stávající práva a podmínky všech těch, kteří přicházejí do Evropy z důvodů studia, práce nebo jejich rodin. To je v zájmu členských států i těch, kteří legálně migrují do EU. “

(zdroj: svobodnenoviny.eu, foto: Pixabay)

Komentáře