„Akreditace pro veřejné a státní pozorovatele je velmi těžká a pomalá. Na Ukrajině neexistuje žádná podpora pro pozorovatele z Německa,“ uvedl Maurer.

Podle Mauera se Ukrajina obává, že by se mezi zástupce z Německa mohli k volbám dostat němečtí politici a sociální aktivisté s proruským postojem.

Dne 28. února vstoupil v platnost ukrajinský zákon, který zakazuje ruským pozorovatelům účastnit se voleb na Ukrajině. Dekret byl podepsán prezidentem Petrem Porošenkem. Z hlediska toho, že Ukrajina považuje Rusko za „agresivní“ stát, to i dává smysl. Zároveň je však zákaz účasti pro ruské pozorovatele v rozporu s pravidly OBSE.

Kritici namítají, že Porošenko chce „falešné“ volby, které budou jednoduše posvěcené USA, protože EU se přibližuje k Rusku v otázce řešení konfliktu na Ukrajině a návratu k normálu.

Rusko současně odmítlo vyslat lidi z mise OBSE z bezpečnostních důvodů a zpochybňuje transparentnost hlasování. Zatímco OBSE je nominálně neutrální a byla založena původně po zhroucení SSSR jako organizace, která by nahradila NATO a Varšavskou smlouvu, místo toho působila jako křídlo Atlantické rady a NATO, ale s nominální ruskou reprezentací.

Dne 21. února ruská delegace v Parlamentním shromáždění OBSE neumožnila přijetí doporučení, které by zemím umožnilo odmítnout volební pozorování zástupci jiných zemí pod záminkou střetu zájmů. Takové doporučení navrhly Ukrajina a Spojené státy.

Prezidentské volby na Ukrajině jsou naplánovány na 31. března. O nejvyšší státní post bude bojovat 44 kandidátů, což je rekordní číslo v moderní historii země.

Kritici Amerikou dosazeného Porošenkova režimu, včetně ukrajinské opozice, kteří jsou nominálně protiruští, vysvětlili, že Porošenko nemá v nadcházejících volbách v úmyslu dodržovat ústavní normy. Domnívají se, že Porošenko bude používat nezákonné metody, aby si udržel moc, protože v současné době je dle průzkumu sotva na třetím místě.

Koncem loňského roku se USA a Ukrajiny spikly a vytvořily mezinárodní fiasko v ruském Kerčském průlivu tím, že vstoupili do Azovského moře bez předchozího povolení. Ukrajinské komerční a někdy i vojenské lodě často vstupují do Azovského moře poté, co to předem oznámí. Autorizace je udělena téměř automaticky, pokud je o to požádáno, avšak tato žádost musí být podána formálně a předem.

(zdroj: svobodnenoviny.eu, foto: archiv)

Komentáře