Katastrofální výsledky muslimské příbuzenské plemenitby přinesla manželství mezi blízkými sestřenicemi a bratranci. Tato praxe, která byla zakázána v židovsko-křesťanské tradici už od dob Mojžíše,  avšak schválena Muhammadem, probíhá v Muslimském světě již po 50 generací (1400 let).

Praxe příbuzenské plemenitby nikdy nezmizí v muslimském světě, protože Mohamed je konečný příklad a jediná autorita ve všech záležitostech života, včetně manželství.

Masivní inbreeding (pokolení zrozené  z rodičů blízce příbuzných) v muslimské kultuře mohl snadno způsobit prakticky nevratné poškození muslimského genofondu, včetně rozsáhlé škody na jejich inteligenci, duševním a tělesném zdraví. Podle Sennelse, téměř polovina všech muslimů na světě jsou inbrední. Inbred znamená křížení mezi příbuznými jedinci.
V Pákistánu se blíží 70%.

I v Anglii, více než polovina pákistánských přistěhovalců si nese tento problém.

V Dánsku je počet inbredních pákistánských imigrantů kolem 40%.

Čísla jsou stejně zničující v jiných důležitých muslimských zemích:

67% v Saúdské Arábii

64% v Jordánsku a Kuvajtu

63% v Súdánu

60% v Iráku

A 54% ve Spojených arabských emirátech a Kataru
Podle BBC je odůvodněno, že u britské pákistánské rodiny je více než 13x vyšší pravděpodobnost, že děti mají recesivní genetické poruchy. I když Pákistánci mají 3% podíl dětí narozených ve Velké Británii, 33% z nich má genetické vrozené vady.

Riziko toho, co se nazývá autosomatické recesivní poruchy (jako je cystická fibróza a spinální muskulární atrofie) je u Pákistánců 18 krát vyšší. Riziko úmrtí způsobených vrozenými vadami je 10 krát vyšší.

K dalším negativním důsledkům příbuzenské plemenitby patří dvojnásobné riziko mrtvě narozených dětí a o 50% větší pravděpodobnost, že dítě zemře při porodu. (Koho asi budou pozůstalí vinit a žalovat za tato úmrtí?)

Snížená intelektuální kapacita je další zničující důsledek muslimských příbuzenských manželství. Podle Dr. Sennelse výzkum ukazuje, že děti z příbuzenských manželství ztrácejí 10-16 bodů z jejich IQ a že i sociální schopnosti se u nich vyvíjejí mnohem pomaleji.

Riziko vzniku IQ nižší než 70 (hranice normality/debility), oficiální vymezení, aby bylo děcko hodnoceno jako „retardovaný – opožděný“, se zvýší o udivujících 400% u dětí z těchto manželství. Podobné účinky byly pozorovány u Faraonských  dynastií ve starověkém Egyptě a u britské královské rodiny, kde inbreeding byl normou pro delší časové období . (pozn. BMK: a co Habsburkové a jejich rodové melancholie a šílenství?)

V Dánsku, nezápadní přistěhovalci (BMK: velmi korektní termín!) mají více než o 300% vyšší pravděpodobnost selhání v testu inteligence požadovaném pro vstup do dánské armády.
Dr. Sennels říká, že „schopnost používat a produkovat znalosti a abstraktní myšlení je prostě nižší v islámském světě. “ Poukazuje i na to, že arabský svět překládá jen 330 knih každý rok, asi 20% toho, co překládá jen samotné Řecko.

V posledních 1200 letech islámu bylo pouhých 100 000 knih přeloženo do arabštiny, tj. přibližně tolik knih, kolik produkuje Španělsko v jednom jediném roce.

Sedm z deseti Turků (70%) údajně nikdy nečetlo nějakou knihu.

(A těch zbývajících 30% teď pravděpodobně strádá v probíhajících čistkách).
Dr. Sennels upozorňuje na úskalí pro muslimy, kteří se snaží uspět na Západě. „Nižší IQ, spolu s náboženstvím, které nepřipouští kritické myšlení, vytváří téměř nepřekonatelné překážky pro mnoho muslimů a omezují jejich úspěch v naší pokročilé společnosti. „

 

Pouze devět muslimů v historii získalo Nobelovu cenu. Pět z toho získalo „Nobelovu cenu míru.“

Podle časopisu Nature, všechny muslimské země dohromady produkují pouze 10% světového průměru v počtu vědeckých prací  (na milion obyvatel).

V Dánsku, (Dr. Sennelsově rodné zemi), jsou muslimské děti nadměrně zastoupeny v požadavcích na speciální potřeby. Jedna třetina (33%) rozpočtu na dánské školy je spotřebována požadavky na speciální vzdělávání a 51% až 70% retardovaných dětí s tělesným postižením v Kodani jsou děti imigrantů.

Jejich schopnost učit se je výrazně ovlivněna. Studie ukázala, že 64% dětí školního věku s arabskými rodiči je stále negramotných i po 10 letech strávených v dánském vzdělávacím systému. Přistěhovaleckých dětí, které nedokončí střední školu, je v Dánsku dvakrát větší počet, než dětí zde narozených. Podobně je to s duševním onemocněním.  Čím blíže je krev rodičů příbuzná, tím vyšší je riziko schizofrenie, rovněž tak hrozí klinické šílenství. Více než 40% pacientů na oddělení pro klinicky šílené zločince v Dánsku jsou imigranti.

Dr. Sennels uzavírá:

„Není pochyb o tom, že mezi muslimy široce rozšířena tradice úzce příbuzenských sňatků poškodila jejich genofond. Vzhledem k tomu, že muslimská náboženská víra zakazuje sňatky s nemuslimy a tím brání přidávání čerstvého genetického materiálu do jejich populace, genetické škody na jejich genofondu jsou obrovské. Jejich Prorok před 1400 lety zavedl tuto škodlivou tradici, s přímými i nepřímými společenskými a lidskými důsledky.

Sečteno a podtrženo: Islám není pouhou neškodnou a morálně ekvivalentní alternativou k židovsko-křesťanským tradicím.

Dr. Sennels poukazuje, že první a největší obětí islámu jsou muslimové sami.

Jednoduše,  křesťanský  soucit s muslimy, zdravý selský rozum a touha chránit západní civilizaci před drancováním islámem diktuje rozhodný odpor proti šíření této temné a nebezpečné ideologie, která není jen náboženstvím.

Tuto tvrdou realitu je třeba brát v úvahu při vytváření veřejné politiky zabývající se imigrací z muslimských zemí.

(zdroj: svobodnenoviny.eu, foto: archiv)

Komentáře