Prezident Macron mal pôvodne odcestovať do Maroka, kde sa bude zmluva podpisovať, avšak vzhľadom na dramatické udalosti, ktoré prebiehajú vo Francúzsku, cestu zrušil. Bez ohľadu na to však Francúzsko svoj podpis na zmluvu pripojí.

Pre týždenník Valeures actuelles na tému paktu poskytol rozhovor Eric Ciotti, poslanec za stranu republikánov a súčasne tieňový minister vnútra.

Eric Ciotti pokladá podpísanie migračného paktu  za „najhoršiu možnú odpoveď na migračnú krízu.“ Politik pre týždenník vysvetľuje, že vzhľadom na  prudký demografický rast v afrických krajinách je nutné, aby sa Európa bránila migračným tokom, ktoré menia tvár západnej spoločnosti. Do roku 2050 by sa mala populácia Afriky zdvojnásobiť, čo znamená 2,5 miliardy obyvateľov, z ktorých polovica bude mať menej než 25 rokov. “To je skutočná časovaná bomba pre Európu, ktorá sa zmieta v hlbokej sociálnej kríze a kríze identity a ktorej populácia klesá.“

Politik vysvetlil, že od začiatku roku 2018 v jeho departemente Aples-Maritimes  bolo 24 700 zásahov na francúzsko-talianskej hranici a na tomto migračnom chaose sa len priživuje pašerácka mafia, ktorá zneužíva ľudskú biedu.“ Marákešský pakt len zdôrazní tieto problémy, pretože sa jedná o ideologický dokument, ktorý považuje masovú migráciu za nevyhnunosť, voči ktorej by mali krajiny rezignovať,“ zdôraznil Ciotti.

Na otázku, či by mal prezident Macron konzultovať podpis zmluvy vzhľadom na to, že 8 z 10 Francúzov odmieta masovú migráciu, Ciotti odpovedá:

„Myslím, že migrácia nie je príležitosť, ale predovšetkým dráma. Ľudská dráma pre tých, ktorí sú nútení opustiť svoje krajiny a sociálna dráma a krízy identity pre tie krajiny, ktoré vidia prichádzať milióny migrantov, ktorí často nehovoria ich jazykom a pre ktorých nemáme ani prácu, ani ubytovanie a ktorým nemôžeme ponúknuť pokojnú budúcnosť. Emanuel Macron nie je známy svojou schopnosťou načúvať ani svojou empatiou. Mal by si dávať pozor, pretože hnev ľudí sa dnes obracia proti nemu. Namiesto pohŕdania, by mal vziať do úvahy odmietanie masovej a nekontrolovanej migrácie obyvateľstvom.“

Reč prišla aj na protesty žltých viest, ktorých príčinu vidí politik v globalizácii. Protestujúci sú podľa neho ľudia, na ktorých dopadajú negatívne dôsledky globalizácie: deindustrializácia regiónov, masová nezamestnanosť, deštrukcia národných štátov, všeobecné schudobnenie, strata hodnôt, ktoré formujú národnú identitu.

„V rovnakom čase vidia (Francúzi), že sa udeľujú práva ľuďom, ktorí vstúpili do našej krajiny ilegálne. Emanuel Macron je odtrhnutý od reality, kedy ľudia očakávajú väčšie sprísnenie a bezpečnosť ohľadom nelegálnych migrantov. Podpisom tejto zmluvy sa teda  chystá zradiť Francúzov a ešte viac destabilizovať našu krajinu, ktorá už je i tak rozdelená.“

Riešenie vidí politik nie v spomínanom pakte, ale naopak v spolupráci jednotlivých krajín, v sprísnení ostrahy hraníc a predovšetkým v boji proti pašerákom, deportácii kriminálnikov a stanovenie ročnej kvóty, ktorú by odhlasoval parlament.

Čo sa týka argumentov, že pakt je nezáväzný, Ciotti odpovedá: “Nebuďme naivní, text, ktorý podpíše toľko krajín, bude mať záväzný potenciál i pre krajiny, ktoré ho nepodpíšu. To je sila množstva. Ak Francúzsko podpíše tento pakt, nebude mať viac suverenitu rozhodovať o tom, kto prichádza do krajiny. To znamená, že bude mať povinnosť poskytnúť migrantom „ rovnaké práva, sociálne poistenie a sociálne služby“ podľa článku 5. Ciotti upozorňuje , že podľa článku 13 bude  potrebné akceptovať diverzitu a „propagáciu kultúr, tradící a zvykov populáćie migrantov“, čo je naopak v rozpore s požiadavkou integrácie, ktorú požadujú republikáni.

Na otázku o odňatí dotácie pre médiá, ktoré budú označené za diskriminačné voči migrantom, tak ako to v texte paktu doporučuje  OSN  poslanec odpovedá:

„Je to už dlho, čo niektoré médiá presadzujú jediný správny, politicko korektný pohľad na migráciu.Niektoré slová sú tabu a niektoré myšlienky diabolizované vo verejnej debate.Týmto paktom budú štáty pobádané, aby boli potrestané  všetky mediálne prejavy , ktoré sa pokúsia “stigmatizovať „ migrantov, bez toho, aby sme definovali, čo táto stigmatizácia znamená. Publikovanie názoru Francúzov, ktorí nechcú masovú migráciu bude teda zakázané? To je skrátka a jasne  intelektuálna cenzúra, ktorá je v rozpore s republikánskou tradíciou.“ uzatvára rozhovor Ciotti.

(hlavnespravy.sk, foto: archiv)

Komentáře

Sdílejte