Tato brožura napovídá, jakým způsobem mají učitelé rozpoznat a čelit rasistickým a xenofobním myšlenkám v myslích dětí.

V předmluvě píše spolková ministryně pro rodinné záležitosti Franziska Giffey (SPD):

„Prožíváme (…) výrazný nárůst pravicových populistických hnutí.“ Proto je „důležité, aby vzdělávání v raném dětství bylo demokratické (…)“.

Příklady rozpoznání a řešení  jsou předkládány v případových analýzách.

V případě I.3. např. brožura vysvětluje, jak rozpoznat „děti z tzv. lidových rodin“. Takto: „Dívka nosí šatičky a stužky, učí se doma domácím pracem, u chlapce je kladen důraz na fyzickou sílu.“

V takovém případě mají být rodiče pozváni na osobní pohovor a tam jim má být vysvětleno, jak  „autoritativní a genderově stereotypní rodičovské styly omezují výběr dětí (…)“.

Případ II.2 popisuje matku, která se bojí, že úroveň vzdělání poklesne, protože jsou přijímány děti uprchlíků.

Je třeba jí odpovědět: „Tyto obavy jsou neopodstatněné. Zjistil to migrační výzkum. Měla byste, prosím, dbát o výuku k rozmanitosti.“

Takové zásahování státu do soukromí rodiny je však nepřijatelné. Může se to rychle vyvinout v diktát státu, jaký byl za nacismu či DDR.

(zvedavec.org, foto: Pixabay)

Komentáře