Během kázání v Britské Kolumbii Younus Kathrada uvedl, že s “velkým smutkem” vidí  některé muslimy, jak přejí  “falešné svátky” a to se mu nelíbí.

Imám také tvrdil, že muslimové “jsou uráženi”  křesťanskou vírou.

„Když jim řeknou ” Veselé Vánoce “, k čemu jim blahopřejete?” zeptal se imám.

 

„Blahopřejete jim  k narození jejich Pána? Je to pro muslima přijatelné? Takhle souhlasíte s jejich vírou. Říkáte to, takže jejich víru schvalujete. ”

Pak prohlásil, že “kdyby člověk spáchal závažný hřích, jako je  cizoložství,  lhaní, vražda … tak to není nic  ve srovnání s hříchem blahopřání a pozdravování nemuslimů při jejich falešných oslavách.”

Kathrada rychle poznamenal, že si nemyslí,  že by muslimové měli “zacházet s nemuslimy špatným způsobem nebo že by s nimi jednali nespravedlivě”.

“Neříkám, a nikdy jsem neřekl, běžte ven a prostě je zabijte … Ne! Protože Alláh nám říká, abychom neprohlubovali nepřátelství, které mezi námi a křesťany existuje, nemáme být nespravedliví“.

(prvnizpravy.cz, foto: Youtube)

Komentáře

Sdílejte