Pomýlené závěry, nebo cílený populismus?

Možná, kdyby nebylo toho rozhovoru, možná kdyby premiér Andrej Babiš raději mlčel. Ale výřečnost mu musíme přiznat. V rozhovoru pro deník Právo totiž řekl: „Migrace není lidským právem.“ Deník si to pro jistotu dal v sobotu, nejčtenějším dnu v týdnu, i do titulku. Pro přesnost, premiér řekl: „Nemůžeme deklarovat nějaké všeobecné právo se přestěhovat do jiné země třeba kvůli klimatu nebo chudobě. Chceme pomáhat, ale migrace nemůže být lidským právem. To je neslučitelné s naší migrační politikou, ohrožuje to naši suverenitu a stírá to rozdíly mezi legální a nelegální migrací. Proto jsem proti tomuto paktu.“

Výrok to není nešťastný, naopak, jedná se o výrok cíleně promyšlený. Ve všech bodech je ovšem pomýlený. Nejen, že můžeme, ale měli bychom deklarovat, neboť nás to v rámci deklarace právně nezavazuje k tomu, abychom tak činili, je-li to v rozporu s naším právním řádem, jakože není… že migrace je lidským právem, a to ve velmi specifických případech, ale i obecně. Nejen, že to neohrožuje naši suverenitu, ale naopak to posiluje naše sebevědomí. A už vůbec onen dokument nestírá, naopak to zdůrazňuje už samotným názvem, že je nutné odlišovat a rozlišovat migraci, v žádném případě ani náhodou nestírá rozdíly mezi legální a nelegální migrací. Premiér Babiš prostě nemluví pravdu, nebo mu někdo něco nakukal v temném lese. Ne, tohle je čistý populismus!

Protože redakce patrně nevěřila svým uším, ještě jednou se zeptala, zda mu vadí, že by se stala „migrace lidským právem“. Pomiňme fakt, že otázka je zmatená, ale přečtěme si odpověď: „Ano, přesně tak. To je nepřijatelné, protože pak by se do Evropy klidně mohla nastěhovat miliarda lidí. Pakt sice lidem dává obecné právo na migraci, už ale neřeší, jestli pak migranti budou u nás mít právo pracovat, chodit do školy nebo pobírat sociální dávky.“

Dokument, vypracovaný nejprve Organizací spojených národů (OSN) jako nástin a později jako návrh ke schválení na prosincové zasedání v Marakéši, má v úmyslu podepsat 180 zemí. Vším tím, co Babiš zmiňuje, se naopak signatáři hodlají zabývat, přesně proto ho podepisují. Pravda, ne všechny členské státy s ním souhlasí: vedle Spojených států amerických je to v Evropě Maďarsko, Rakousko, Švýcarsko, Chorvatsko, a v neposlední řadě i Polsko, které svůj podpis pod dokument odmítají. Diskuse, která provází dokument s názvem Globální smlouva o bezpečné, řádné a spořádané migraci, jak se přesně jmenuje – a jako takový je k dispozici na webových stránkách, a to v šesti jednacích jazycích (arabsky, čínsky, anglicky, francouzsky, rusky a španělsky) – může být zajímavá jenom tehdy, nezneužívá-li lidské bídy, a nevytrhává věci a termíny z kontextu. Bohatý sever bude mít problémy s migrací z chudého jihu tehdy, nebude-li tuto situaci chtít řešit na globální úrovni. Česko odmítnutím podpisu neschováme do Babišova lesa, kde nás nikdo nenajde!

Migrace se stala dnes strašákem pro občany, kteří ji považují dokonce za větší nebezpečí než terorismus. A přitom u nás kam mi sahá paměť, se neudálo ani jedno závažné migrační neštěstí, nikdo tu neorganizuje teroristické útoky – nejen, že nemáme moře, po němž by ti zbědovaní lidé připluli, nemáme ani vnímavé úředníky, kteří by jim v tom pomáhali, o policii ani nemluvě – prostě k nám nikdo ze světa, kterého se tak bojíme, a kultury, kterou většinově neznáme (a znát ani nechceme), prostě nikdo nepřišel. V tom našem českém lese může zatím chodit Jeníček s Mařenkou naprosto v pohodě, že? Jenže Česko už dávno není tím lesem, jehož keře občas pročísne nějaký ten zlý vlk (nebo chudák medvěd).

 

Dokázali jsme přece v minulosti přijímat uprchlíky. A nemusím ani chodit do První republiky. Byli tu uprchlíci z války na Kypru (pamatuji se, že jsem jako dítě s jedním hodně kamarádil, protože mu rodiče posílali komiksového Tarzana), ale i Balkánu, Ukrajiny i Ruska (a jsou to v poslední době zejména z Ukrajiny, odkud přicházejí, a podnikatelé po nich vyloženě touží). V minulosti tu byli ale i syrští přistěhovalci (marně čekám, až herečka Martha Issová udělá nějakou novou kampaň, ne za „Přemluv bábu!“, ale na podporu uprchlíků třeba proti xenofobii), ale i přistěhovalci z Magríbu (zejména Alžírska, Tuniska: často přesvědčení komunisté) – a v rámci „bratrských zemí“ jsme tu mívali kdysi i Univerzitu 17. listopadu, kde se to studenty z arabských zemí jen hemžilo (hlavně v pražské kavárně Slávia), a nebyly to často lidé, kteří tu pouze studovali. Komu to kdy, prosím, vadilo?

Vymazávaná tradice lidských práv

Vypadá to navíc velmi nešťastně od okamžiku, kdy jsme jako Československo odmítli jiný dokument, zdá se mi, že to místy zní skoro jako nějaká historická tradice. Když byla v Paříži dne 10. prosince 1948 v paláci Chaillot rezolucí č. 217 (III) A přijata Valným shromážděním OSN Všeobecná deklarace lidských práv, Československo ji tehdy neodmítlo, nicméně se tehdy významně zdrželo. Učinilo tak stejně jako státy: Bělorusko, Jihoafrická unie, Jugoslávie, Polsko, Saudská Arábie, Sovětský svaz a Ukrajina.

Dokument, jenž jako první na mezinárodní úrovni uznává „svobody a práva každého člověka bez rozdílu kulturních a náboženských kořenů, rasy, pohlaví a místa původu“, bude mít brzy již 70 let. Inspirovala i dokument Listiny základních lidských práv a svobod, který se stal v roce 1992 součástí naší ústavy. První prezident té demokratické země, jistý Václav Havel byl aplaudován, ještě předtím, než byl prezidentem, jako disident a obhájce lidských práv. Dnes se nový ministr zahraničí Tomáš Petříček snaží breptat na služební cestě v Šanghaji o lidských právech, ale když dojde na lámání chleba, souhlasí v otázce „globálního paktu“ samozřejmě s premiérem Babišem. Copak si již nepamatujeme, že díky Helsinské konferenci, která vycházela přesně ze Všeobecné deklarace lidských práv se na světě dozvěděli, že Československo se neztratilo v tom černém lese komunismu? Kdo se to tu snaží vygumovat minulost, vymazat z paměti světlé stránky našich dějin?

Nabízím náhled, a posuďte sami, jak se vám líbí článek 13 zmiňované Všeobecné deklarace lidských práv, který praví:

1. Každý má právo svobodně se pohybovat a zvolit bydliště uvnitř určitého státu.

2. Každý má právo pustit kteroukoliv zemi, včetně té vlastní, a vrátit se do své země.

Odmítnutím podepsat deklaraci v Marakéši nebudeme vypadat zajímavě, pouze posílíme dojem, že v naší zemi vládnou ignoranti, extremiisté a populisté, kteří vyvolávají strach a zmatek v myslích, ale i duších svých obyvatel. A ti je volí…

(eurozpravy.cz, foto: archiv)

 

Komentáře