Rozhořčená žena stojí před televizní štábem a snaží se je přesvědčit, že není nacistka, že je normální občanka, žena, která má děti a vnoučata a dělá si kvůli nim starosti.

„Nejsme tady, v ulicích, protože jsme náckové nebo pravicoví radikálové. Jsme tu, protože… (konec věty zaniká v potlesku kolemstojících).“ „Ptáte se, kde je střed – střed, to jsme my, normální občané, kteří dříve volili SPD a CDU a teď volíme AfD.“
Námitky členky štábu nejsu tak dobře slyšet, zřejmě se snaží ženu přesvědčit, že to je jinak. Žena pokračuje: „Podívejte se, před dvěma dny, kdykoli jste otevřeli televizi nebo noviny, všude se psalo, že jsme nacisti.“ Další členka štábu namítá, že přece nejsou všichni stejní – a žena pokračuje: „Ale vy to děláte, vy píšete, že jsme všichni nacisti – jedno, na jakém vysílači, v jakých novinách, cokoli jsem otevřela, pořád jsem byla bombardovaná tím, že jsem nacistka. My jsme přece úplně normální občané, proboha! My nechceme, aby ve školách seděli vedle našich dětí muži s vousy, o kterých nevíme, odkud jsou, kolik je jim let, zda to nejsou kriminálníci či teroristi! A tyhle starosti máme my, normální občané, kteří dříve volili SPD a CDU a te volí AfD. To tam klidně dejte!“

VIDEO zde

(euportal.cz, foto: Facebook, video: Facebook)

Komentáře