Jak se ocitne bývalý ministr za ČSSD na kandidátce hnutí, které ministr spravedlnosti označil za fašistické? „Samozřejmě, že stanovisko bývalého ministra, nebo kohokoliv, pokud uvádí takovéto výroky, se mi jeví jako naprosto irelevantní. Myslím, že by stálo za to, aby se lidé, kteří používají takovýchto slov, podívali do slovníku cizích slov a našli si výklad toho pojmu. Je to naprostý nesmysl. Jak jsem se ocitl, no, trochu ke svému překvapení jsem byl osloven telefonicky. Řekl jsem, že si nechám nějaký čas na rozmyšlenou. Ptal jsem se několika známých, co o tom soudí a většinou mi to doporučovali. Protože jsem byl tak na vahách, tak jsem na to přistoupil,“ vysvětlil David.

Daniela Drtinová poté připomněla, že za své výroky o táboru v Letech jsou stíháni jak Tomio Okamura, tak poslanec Miloslav Rozner, bývalý tajemník hnutí Staník pak dostal za své výroky dvouletou podmínku. Drtinová poté přečetla několik kontroverzních výroků funkcionářů SPD. „Já samozřejmě nemohu souznít se vším a některé ty výroky slyším poprvé, které jste tu četla,“ řekl David.

Daniela Drtinová reagovala údivem, že kandidát do Senátu si takové věci nezjistil. „Ty věci, o kterých jste teď hovořila, mi známy nejsou. Samozřejmě existuje celá řada nejrůznějších informací a já jsem si některé věci zjišťoval, přečetl jsem si program, přečetl jsem si nějaká stanoviska, ale tohle jsem neslyšel. Nehledě na to, že podat v dnešní době na někoho trestní oznámení není žádný problém,“ kontroval David. Podle něj za následnými trestními stíháními mohou být i politické motivace.

Reportérka Drtinová se poté Ivana Davida zeptala, zda mu přečtené výroky vadí. „Musel bych si ověřit, jestli to skutečně zaznělo tak, jak je to citováno. To já nevím,“ zněla odpověď. „Tyhle věci vás zkrátka nezajímají? Jak to naplňuje vaši integritu,“ ptala se dále Drtinová. „Já jsem nezávislý, ale samozřejmě, kdybych tyto otázky dostal před tímto natáčením, tak bych si to našel a zjistil bych si, odkud tyto informace pocházejí,“ bránil se David.

Danielu Drtinovou ale zajímala reakce exministra a ptala se dále. „Předpokládejme, že jsem si je nevymyslela. Kdyby to byla pravda, vadilo by vám to, nebo ne? Šel byste do takového hnutí?“ „No, pokud se člověk nějak o něčem rozhoduje, tak si může najít spoustu informací, a když například bych si hledal nějakého životního partnera a věděl o něm úplně všechno, asi bych si to rozmyslel, pokud bych takové informace měl,“ reagoval David. O Okamurově výroku na adresu tábora v Letech slyšel, pak si jej dohledal a podle něj byl interpretován mylně. Stejnou zkušenost má z vlastní profesní dráhy, i jeho výroky prý bývaly pokroucené.

K programu SPD má Ivan David určité výhrady. „Dal bych tam jiné důrazy, například pokud se jedná o termín „svoboda“, protože se to jmenuje Svoboda a přímá demokracie, tak svoboda znamená, že máte-li svobodu, tak vám nikdo v ničem nepřekáží. Jestliže vám nikdo v ničem nepřekáží, tak v tom případě můžete ohrožovat jiné, protože je potřeba vždy zdůraznit, že ta svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. Je třeba ctít také rovná práva. To slovo svoboda se většinou chápe v takovém abstraktním smyslu s pozitivní konotací, že to je něco dobrého, nicméně já bych s tím slovem zacházel velmi opatrně, to je jedna z takových věcí,“ upozornil David.

„Pokud se jedná o přímou demokracii, když tedy hovoříme o těchto základech, tak samozřejmě jako dlouholetý člen zastupitelstva vím, že všechna jednání jsou veřejnosti dostupná, a přesto tam skoro nikdo nechodí. Mám dost velké pochybnosti o tom, jestli dost lidí skutečně má zájem o věci veřejné, čili já jsem pro referendum, aby bylo možné, nicméně ty podmínky by měly být stanoveny tak, aby bylo dost prostoru na diskusi o věcech, které jsou předmětem toho hlasování,“ dodal David.

„S něčím nesouhlasíte, některé věci jste si nezjistil… Proč kandidujete za SPD?“ ptala se Drtinová Davida s poukazem na jeho výrok v březnovém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, kde David uvedl: „Sociální demokracie už nepředstavuje žádné myšlenky, nebo hodnoty.“ V čem jsou tedy hodnoty a myšlenky SPD lepší? „Především chci zdůraznit, že SPD je dnes stranou, která má určitý vývoj, dochází tam k diskusi, k tříbení názorů. Zúčastnil jsem se několika takových jednání, kde byly názory protikladné, mně to připomnělo ty doby, kdy jsem vstoupil do sociální demokracie před asi 27 lety, kdy se tam také vedly diskuse o věcných problémech,“ vysvětlil David. V posledních letech už se podle Davida v ČSSD vedly diskuse jen o tom, pro koho se bude hlasovat. V SPD se zatím s ničím podobným nesetkal.

„Současný stav České republiky nepokládám za tak příznivý, jak je prezentován. Když se například hovoří o nízké nezaměstnanosti, tak se zapomíná na spoustu lidí, kteří už dávno žádné zaměstnání ani nevyhledávají, protože ti nejsou v seznamech. Tímto způsobem můžeme mít nulovou nezaměstnanost a k tomu půl milionu lidí, kteří nepracují,“ podotkl David. Poté moderátorku Drtinovou vyzval, aby se dále bavili věcně, a ne v nálepkách.

Daniela Drtinová se tedy zeptala, jestli bude mít Ivan David stejně jako Tomio Okamura na plakátech, že zastaví nelegální migraci. „Nezlobte se na mě, ale jestliže jde o migraci nelegální a mají platit nějaká práva, tak jde o požadavek naprosto zásadní a zcela správný. Drtinová namítla, že objem nelegální migrace směrem do Čech je mizivý. Politik by podle ní měl řešit akutní problémy. „My si nepřejeme, abychom se dostali do podobné situace jako Belgie, Švédsko, Německo,“ kontroval otázkou David. „Jako právnička jistě víte, že řada trestných činů vymizela prostě tím, že přestaly být stíhány. No a máme výbornou statistiku,“ pouštěl se dále David do argumentace Daniely Drtinové.

Podle Ivana Davida Česká republika válku nechystá, ale je spojena s těmi, kteří „ji zcela evidentně chystají. Stačí se podívat na množství základen NATO, které se nově vytvářejí co nejblíže hranic Ruska“. Varuje před konfliktem obrovských rozměrů.

„Není té válce blíž Rusko, které aktem agrese obsadilo Krym? To je mír,“ zeptala se Davida Daniela Drtinová. „Akt agrese spočíval v čem,“ zajímalo Davida, načež mu Drtinová připomněla, že tím má být obsazení Krymu. „A vy jste zcela souhlasila s odtržením Kosova od Srbska, s bombardováním Srbska,“ položil David řečnickou otázku. „To byste musela říci, že šlo o stejný akt agrese, tam se bombardovalo. Pokud vím, tak na Krymu bylo referendum a naprostá většina obyvatelstva se vyjádřila pro to, protože Rusové tam tvoří velkou část obyvatelstva, tradičně, už zhruba 200 let,“ řekl David. Drtinová jej ovšem přerušila. „Plebiscit po aktu zvůle. Je toto mír,“ ptala se znovu. „Nehledě na to, že ten Krym, který byl tradičně ruský, byl Ukrajině darován prvním tajemníkem ÚV KSS Chruščovem, že. Čili tento akt je správný, ten Krym byl Ukrajině přidělen,“ trval na svém David.

(parlamentnilisty.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře