Premiér Andrej Babiš prohlásil, že nepřijme ani jediného uprchlíka, což vidí jako symbol. Míří prezentovat svůj postoj do Itálie a chce pracovat na pomoci migrantům v zemích, odkud utíkají. Co říkáte na jeho postoj?

S podobnou otázkou vždy vzniká otázka, co si představujeme pod pojmem uprchlík a za jakých podmínek? Pokud by se stalo, že se do České republiky dostane někdo, kdo je skutečně ohrožen na životě, třeba letecky nebo jinak, měli bychom být natolik solidární a tuto svoji povinnost plnit. Ale aby se stalo obvyklým systémem, že si budeme přerozdělovat uprchlíky, kteří se dostanou přes Středozemní moře, pak takzvaně ztroskotají a z toho důvodu odvozují nějaké právo být přijatí v Evropě jakýmkoliv státem, to není správně. Pokud se jedná o skutečného migranta, který má statut migranta podle pravidel OSN, pak bychom solidární měli být.

Symbolicky bych alespoň jednoho migranta přijal a považoval bych to spíše za vtip, než za nějaké skutečné řešení. Bylo by to zábavné gesto, ale určitě by nemělo znamenat nějaké rozhodnutí, že budeme tento systém akceptovat.

Právě, že tyto praktiky, které jste zmínil, se stávají běžnou součástí, navíc sílí cesta do Španělska, viděli jsme i přelézání plotů. Jak jste vnímal, co se u nich dělo?

De facto se jedná o trestný čin. Myslím si, že za normálních podmínek, za jiné situace a mezi jinými státy, by byli považováni za lidi, kteří porušili zákon překonáním státní hranice mimo přechod. Tak by se k nim i mělo přistupovat. Když si někdo přisvojuje titul migranta a z toho titulu si může dovolit cokoliv, to není v pořádku. Pokud jsme se bavili o Andreji Babišovi, já s ním stoprocentně souhlasím. Kdyby se to stalo na naší východní hranici, kterou by překračovali například Ukrajinci nebo Slováci, byli by zatčeni a byli by souzeni za nezákonný přechod státní hranice. Tady je to považováno za legitimní činnost. Ti lidé musejí být okamžitě vraceni zpátky a nemůže být žádná debata o tom, že by v budoucnosti měli povoleno pobývat na území Evropské unie.

Při přelézání plotu migranti použili nehašené vápno a další prostředky. Došlo ke zranění policistů. Radim Fiala z SPD sklidil velkou kritiku za svůj příspěvek na sociální síti, v němž se nechal slyšet, že policisté na tom místě měli prostě střílet. Co vy na to?

Policie za takové situace musí používat mírné prostředky. To znamená, že nemohou použít střelbu proti migrantům, kteří po nich házejí nehašené vápno, i když je nehašené vápno v tomto případě jakousi zbraní. Samozřejmě může použít pouze prostředky, které eliminují útok, a to určitě není střelba proti byť agresivně jednajícím migrantům, To v žádném případě není správný názor.

Fiala právě kvůli tomuto názoru zveřejněnému na společenské síti čelí kritice, že jde o nabádání k trestnému činu. Oprávněně?

Takové reakce jsou poněkud přehnané. Jednoduše, naši policisté nečtou nějaké vyjádření českých politiků, a to ještě z řekněme krajního spektra české politiky. Je to podle mne neetické, neslušné a zároveň přehnané, ale že by to bylo nabádání k trestné činnosti nebo k nezákonným krokům, to nikoliv.

Evropská unie hodlá pokračovat v takzvané operaci Sophia, která mapuje trasy pašeráků s migranty, chytá je a zabraňuje právě tomu, o čem jsme se bavili. Chce do toho zahrnout i další státy. Je dobře, že operace pokračuje?

Samozřejmě ano, ale to mapování musí mít nějaký konkrétní výstup a ten výstup musí být použit tak, aby se tyto trasy přerušily a pašování nepokračovalo. Musí existovat jak složka represivní, a tím nemyslím debatu, jestli budou policisté střílet na migranty házející vápno, ale jednoduše další složka, která musí provést zastavení migrantů. Provést jejich soustředění do nějakého prostoru, ověření totožnosti, ověření důvodů vstupu do Evropy, zhodnotit jejich jednání a rozhodnout, kdo má právo v Evropské unii pobývat. Pak se musí řešit, jakým způsobem se jejich pobyt bude legalizovat. Ti, kdo tu nemají co dělat, se musejí vrátit zpátky.

Jak v celé situaci vnímáte roli Itálie? Dochází Itálii trpělivost, a dává to tedy jasně najevo změnou politické situace po posledních volbách a nynějším přístupem?

Itálie i Řecko, ale především Itálie začala tuto situaci radikálněji řešit až po změně politické reprezentace, to máte pravdu. A je to hodně pozdě, měla se tak začít chovat mnohem dříve. Vlastně ten benevolentní přístup způsobil mnoho. A platí to o všech hraničních státech – jako Řecko, někdy Španělsko a Itálie, která také v postupu migrantů, jejich přijímání a respektování jejich v uvozovkách nekompromisního požadavku být transportováni dále do Evropy, zpravidla do Německa nebo Francie, zaspala. Měli se tak chovat mnohem dříve. V tom případě souhlasím s radikálními názory, které dnes slyšíme z Itálie. Itálie by skutečně měla chtít, aby Evropská unie přijala nějaké zásadní rozhodnutí, i když Itálie má podíl na tom, že se migrační vlna rozjela do tohoto rozměru.

Co říkáte na obvinění směrem k italskému ministrovi vnitra Matteu Salvinimu od George Sorose, který řekl, že Salviniho strana může být sponzorována Ruskem?

Především bychom měli být poněkud objektivnější a nepoužívat Rusko jako strašák čehokoliv a kohokoliv. Myslím si, že situace v Itálii dosáhla určité úrovně, kdy ltalové zkrátka nechtějí dále tolerovat, co se v případě migrační vlny v Itálii děje, a pak zvolili stranu, která má dnes svého premiéra a řeší situaci radikálněji. Ale že by byl placen Ruskem jen proto, že nechce, aby se přes Itálii valily vlny migrantů, s tím nesouhlasím.

Můžeme očekávat více podobných sílících politických stran v Evropě s tím, jak přibývají problémy kolem migrace?

Když si vezmete některá má vyjádření z dřívější doby – tak dva roky zpátky – už tehdy jsem řekl, že tohle je jeden z nejnebezpečnějších procesů, který může nastat, a tento trend dnes panuje. To, co vzniká v Německu v Chemnitzu, kousek od našich hranic, je jen jeden z příkladů. Kdybychom mapovali, co se děje v celé Evropě, ve Švédsku a pochopitelně jsou případy i v Itálii a jinde… To jsou věci, které… Pokud to nebude Evropská unie řešit jako celek a jednotlivé státy také, tak se to stane obrovským problémem. Pokud se nenajde cesta, jak vrátit migranty nebo je účinně integrovat do většinové společnosti s tím, že budou respektovat naši křesťanskou kulturu – což znamená, že se musí například za každou cenu vzdát islámu, musí respektovat evropskou kulturu – tak se budou politické strany neustále radikalizovat. Zejména ta pravokřídlová politická scéna, která může vyústit až k radikálním řešením i v násilné akce. Opět a znovu připomínám německý Chemnitz.

Migranti, kteří se nechtějí integrovat a zároveň logicky budou vytlačováni nebo terorizováni radikálními extremisty, se začnou přesunovat do klidnějšího území, což je bezesporu Česká republika.

Už několikrát jsem v rozhovoru slyšela, že muslimové jsou praktiky neintegrovatelní. Co vy na to?

Já si to nemyslím tak úplně přesně. Myslím si, že jiná náboženství jsou integrovatelná. Jednoduše záleží na tom, co se vlastně v dané společnosti odehrává. A také, ze kterých oblastí se muslimové dostávají do Evropy. Stejně se moc dobře ví, že existuje několik verzí Koránu a ne všechny jsou radikální a tak agresivní, jak se s nimi setkáváme ať už v Afghánistánu, či jinde, u složek nazývajících se Islámský stát. Ale i u těch, kdo se pohybují nelegálně v zemích Evropy. Zkrátka nemůžeme to paušalizovat.

Na druhou stranu pokud by se stalo, že v té menšinové komunitě se najdou lidé, kteří začnou ovlivňovat okolí v negativním slova smyslu, dojde k radikálním krokům, které končily sebevražednými útoky v Evropě. Tam nemůžeme brát žádné ohledy. Takoví lidé se nechtějí přizpůsobit našim křesťanským hodnotám, a tak prostě musejí odejít, ať chtějí, nebo nikoliv.

Většina z nich má domovský stát jinde a přišli sem k nám v řadě případů za lepším živobytím. A někteří jsou už občané zemí Evropské unie, protože zde žijí několikáté pokolení – ti budou muset být souzeni pro šíření radikálních myšlenek, které vedou k teroristickým útokům, podle našich zákonů.

(parlamentnilisty.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře