Nezbohatl spekulacemi pouze na britské libře. Zničil pozice několika měn. Způsob, kterým tak činil, byl minimálně krajně neetický. Kdyby nebyl součástí sítě, o níž píšu níže, dávno by za to byl souzen, nebo by se mu stala ošklivá nehoda.

Globalistická politika
Soros označoval konzervativní republikány za nacisty, sám nacistům pomáhal krást židům, posílaným do koncentráku, majetek. Jeho nadace a síť neziskovek nepodporují demokracii. Podporují proměnu světa na levicově liberální řád, který demokracii podrývá. Podporují nadnárodní struktury, celky a zájmy na úkor národních vlád a zájmů, posilují neetickou kooperaci moci výkonné a mediální, oslabují a dehonestují kritiky tohoto uspořádání.

Lidé, které George Soros podporuje, důsledně podporují globalistickou politiku, včetně válek, omezování svobod, či korporátního fašismu. Sorosovi pohůnci jsou po desetitisících na celém světě zaměstnáváni ve spletité síti nadací, neziskovek, think-tanků. Soros platí menšinu nákladů. Politici, kteří chtějí zůstat v Sorosově přízni poskytují jeho neziskovkám národní i nadnárodní dotace.

Tato síť zahrnuje specialisty na čerpání grantů a dotací, na mediální spin, sociální sítě, lobbysmus, organizování demonstrací a vládních prevratů ad. Je aktivní globálně, kooperuje s většinou mainstreamových médií. Obzvlášť oportunistické ideology mezi novináři (politruky) Sorosovy nadace oceňují významnou finační částkou, někdy i opakovaně.

Sítě neziskovek
Výše popsaná síť by vzhledem k rizikům, které její moc představuje pro mnoho vlád světa, nemohla přežít bez silné vazby, ochrany a informací mocné zpravodajské sítě.

George Soros (články se vztahem k Sorosovi na PP) dle mnoha zasvěcených lidí z různých částí světa, už po desetiletí pomáhá legalizovat výnosy z obchodů s narkotiky, kterými americké zpravodajské služby financují svoje black operations a posilují svou autonomii na moci politické.

Tyto černé fondy jsou částečně využívány pro černé operace, typicky změny vlád ve Střední Americe a dosazení vojenské junty, část je jich však třeba legalizovat, aby mohly být použity pro ovlivňování vývoje mnoha vyspělých států světa právě pomocí sítě neziskovek.

Jde o velmi efektivní spolupráci, kdy zpravodajská služba rekrutuje a rozšiřuje agenturní síť pomocí “demokracii chránící” a tedy nenapadnutelnou síť neziskovek, jejíž “poradci, analytici a specialisté” následně penetrují vládní úřady a instituce.

Ve skutečnosti honosně znějící bohulibé think tanky a nadace často brutálním způsobem prosazují agendu cizí zpravodajské služby. Neštítí se korupce, proti níž tak halasně bojují a čerpají na tento boj peníze daňových poplatníků. Ničí názorové oponenty za pomoci špinavých mediálních kampaní. Neštítí se spolupráce zpravodajských organizací s novináři, zneužívání tajných informací k cílenému špinění protivníků. Neštítí se dokonce spolupráce s teroristickými levicovými organizacemi, které dnes zastřešuje Antifa, když je potřeba přejít od výhrůžek k násilí.

Poválečný Marx
George Soros prokazatelně ovlivňuje volby v mnoha zemích světa. Jeho síť NGO ve spoluprácí se zkorumpovanými liberálními novináři a zpravodajskou službou organizují demonstrace, tisknou letáky a transparenty, tvoří a udržují mediální kampaně. Vše, z čeho je s oblibou v Sorosem ovlivňovaných médiích obviňován Vladimír Putin, dělá sám George Soros, jen v měřítkuo dva řády větším. Zloděj křičí ‘chyťte zloděje!’.

George Soros používá nadační činnost jako fíkový mediální list, který se ale, vzhledem ke strmě padající důvěře obyvatel Západu ve vlastní mainstreamová média, rozpadá před očima.

Demaskován, stojí před našima očima muž, který se zasloužil o úpadek individuální lidské svobody, rozpad tradičního společenského řádu a hodnot více, než kterýkoliv jiný v posledním půl století.

Soros je poválečným Marxem. Své ideologii věří a její stále patrnější selhávaní jej činí nešťastným. Stejně jako Marxe, který na smrtelné posteli údajně pochyboval o svých klíčových postulátech.

(protiproud.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře

Sdílejte