Teotihuacan
Teotihuacan byl jedním z největších míst ve starověkém světě s více jak 150 000 obyvateli v časech největšího rozmachu.

V Teotihuacane se nachází jedny z největších staveb, jaké kdy byly na americkém kontinentu postavené.

Rozložení města se kupodivu podobá počítačové desce se dvěma velkými čipy – pyramidou Slunce a pyramidou Měsíce.

Pyramida Slunce vs Cheopsova pyramida
Cheopsova pyramida v Gíze a Pyramida Slunce v Teotihuacane mají zřejmě stejně velkou základnu o rozloze téměř 230 m2.

Pyramida Slunce v Teotihuacane má přesně poloviční výšku pyramidy v Gíze, a pyramida Slunce, pyramida Měsíce a Pyramida Quetzalcoatl mají stejné rozložení jako hvězdy v Orionově pásu.

Nález slídy
Archeologové v Teotihuacane našli velké množtví slídy, přičemž tento minerál se nachází asi 4 800 km od tohoto místa, v Brazílii. Slída byla v Teotihuacane nalezena téměř v každé stavbě.

Slídu znali starověcí Indové, Egypťané, Řekové, Římané, Číňané, stejně jako Aztékové. Je stabilní při působení elektřiny, světla, vlhka a v extrémních vedrech. Z hlediska elektrické vodivosti je slída vynikající izolátor a jako elektrický nevodič může pomoct udržet elektrostatické pole při minimální ztrátě energie ve formě tepla. Je také tepelně stabilní (do teploty 500 °C).

Hluboko pod pyramidami v nedalekém Mexiko City archeologové našli stovky záhadných, kdysi kovových koulí. Nikdo netuší k čemu sloužily.

Okolo roku 700 n.l. se Teotihuacan z doposud neznámých důvodů vylidnil.

Teotihuacan – město bohů
Mnoho autorů se domnívá, že Teotihuacan znamená „Město bohů“, avšak mnoho dalších si myslí, že by se název dal přeložit jako „Město, kde se lidé stávají bohy„, nebo více populárně „Město, kde se narodili bohové„.

Uspořádání pyramid podél Cesty mrtvých přesně odpovídá uspořádání planet v naší sluneční soustavě. Asi nejvýznamnější je fakt, že velká pyramida Slunce se nachází ve středu okolních staveb stejně jako se slunce nachází ve středu našeho solárního systému.

Nikdy se tam však nenašlo žádné zobrazení panovníka, ani hrobka vládce.

Robot Tlaloc II objevil tři starověké místnosti a dal tím archeologům najevo, že Teotihuacan skrývá ještě mnoho tajemství.

Pyramida Slunce v Teotihuacanu je 75 m vysoká, se šířkou základny 225 m, což jí dělá druhou největší pyramidou na americkém kontinentu.

Pouze kněží mohli kráčet po schodech pyramidy k vykonání rituálů a cereminií.

V Teotihuacanu žili přistěhovalci z řad Máyů a Zápoteků. Na místě se našly důkazy obou zmíněných kultur.

(suenee.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře

Sdílejte