Podobné trendy lze pozorovat i v řadě dalších evropských zemí – mladí lidé upírají své poslední naděje k novým vládám, napsal The Wall Street Journal.

Nedávno se v Itálii sformovala největší vláda v Evropě, která stojí proti současnému systému. Za takovou radikální změnou jsou mladí voliči, kteří v posledních 10 letech museli čelit nevyhnutelnému nedostatku pracovních míst. Čeká takový osud i další evropské země?, klade si otázku zpravodaj Eric Silvers v deníku Wall Street Journal.

Podle autora, pokud mluvíme o Itálii, úspěch strany „5 hvězd“ a „Liga“ ukazuje rozdíly mezi generacemi – mladých lidí a starších Italů, kteří často musí podporovat své dospělé děti, a to ze zvyku, a aby hlasovali pro „mainstreamové strany“. Současné trendy se projevují i v ostatních zemích jižní Evropy. Podle statistik téměř 30% Italů ve věku od 20 do 34 let nikde nepracuje, nestudiuje a nepracují na probaci. Je to největší ukazatel v Evropské unii, a následuje Řecko s 29% a Španělsko s 21%.

„Itálie se rozpadá, ale v zemi se za alespoň posledních 30 let nic nezměnilo,“ stěžuje si 33letý Carlo Gaetani. Před deseti lety, když mu bylo něco málo přes 20 let, hlasoval pro středovou levici v naději, že dá impuls hospodářskému rozvoji jižní části země. Ale to se nestalo podle Gaetaniho. Když se dívá na to, jak jeho přátelé nenachází práci, a jeho vlastní podnikání je sotva nad vodou, cítí, že byl zrazen. „5 hvězd“ je naší poslední nadějí. Pokud nic neudělají, myslím, že už nebudu volit,“ poznamenal Ital.

Jak publikace vysvětluje, jedním z hlavních problémů zemí jižní Evropy je systém zaměstnanosti, v němž mají lidé s netermínovanými smlouvami – a často starší zaměstnanci – všechny záruky, výhody a přínosy. Zároveň v době krize zaměstnavatelé stále častěji využívají krátkodobé pracovní smlouvy, které obvykle trvají od měsíce do roku. Dočasné smlouvy byly zavedeny teprve v devadesátých letech jako přechodný krok k trvalé práci, aby pomohla mladým lidem, aby se vrhli na trh práce. Zaměstnavatelé však velmi rychle začali využívat inovace s cílem snížit náklady a byrokracii při vyhazování zaměstnanců. I přes veškeré úsilí orgánů o restrukturalizaci stávajícího systému, ten stále funguje. Ve skutečnosti je zrušení tohoto systému „5 hvězdami“ a „Ligou“ stalo jedním z klíčových bodů jejich programu, který jim pomohl přilákat mladé lidi.

Dalším bodem programu byli migranti.„Nemůžeme převzít celou Afriku. Už máme své vlastní problémy. Máme strašlivou nezaměstnanost a mnoho nestabilních pracovních míst,“ rozhořčuje se 23-letý prodavač v supermarketu Gianluca Taburki. Lídr „Ligy“ Matteo Salvini, který získal funkci ministra vnitra a místopředsedy vlády v novém kabinetě, slíbil, že úřady deportují stovky tisíc migrantů. V „Pěti hvězdách“ se pouze omezili na výzvy k zastavení nelegálního přistěhovalectví.

Wall Street Journal zdůraznil, že z celé evropské mládeže vyčnívají  z obecného trendu nejvíce Britové. Například v průběhu referenda o brexitu v roce 2016 71% voličů ve věku 18 až 24 hlasovalo za EU, a starší osoby od 65 let naopak, většina z nich se rozhodla opustit Unii. Studie ukázaly, že tyto výsledky ukazují, že mladí Britové oceňují výhody volného pohybu, práce a studia, které členství země v EU poskytuje, zatímco starší generace vidí v brexitu příležitost získat lepší kontrolu nad přistěhovalectvím.

Příklad s jižní Evropou naznačuje, že se mladí lidé ve většině západních zemí obávají, že nebudou schopni překonat své rodiče ve své úrovni zabezpečení. Polovina Italů v průzkumu uvedla, že podle jejich názoru budou vydělávat méně než jejich rodiče v celé své kariéře. Osoby s nestabilními pracovními místy nejsou banky ochotné půjčovat, takže všichni Italové mají vážné obavy ohledně vyhlídek na nákup vlastních domovů a na pořízení si potomků. Proto se manželství začalo uzavírat později. Téměř polovina Italů od 25 do 34 let žije se svými rodiči, kteří často dostávají velmi solidní důchody. Více než třetina mladých lidí získává materiální podporu svých rodičů a prarodičů.

Materiál WSJ je docela cenný, protože poodkrývá podstatu zvolení italských stran, které vyvolávají jinde v EU pohoršení a  moralistická kázání. Ale pokud nemá italská mládež jinou alternativu, než se potácet někde na ulici, patrně se dát na zločineckou cestu, bez práce, perspektivy a vlastního domova, tak co vlastně ony zavedené „mainstreamové“ strany vlastně čekaly? Že nikdo nenapadne právě ten „jejich“ systém, který vede mladé lidi do zoufalé situace?

(prvnizpravy.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře