Publikace se odkázala na řadu ekonomů, kteří jsou přesvědčeni, že cla USA v oblasti oceli a hliníku mohou vést ke ztrátě stovek tisíc pracovních míst.

Tisk uvedl, že omezující opatření povedou ke zvýšení cen kovů, což by mohlo potěšit jejich producenty, ale pro firmy, které spotřebovávají ocel a hliník, mohou nové ceny vyvolat problémy. Zejména budou tyto podniky nuceny hledat způsoby, jak snížit náklady, a ve většině případů se to projeví ve snížení pracovníků.

Studie konzultační skupiny „Trade Partnership“ („Obchodní partnerství“) ukázala, že cla vytvoří více než 25 tisíc nových pracovních míst. Na druhou stranu ztráty budou mnohem hmatatelnější.

„Poplatky a reakce zvýší počet pracovních míst ve výrobě neželezných kovů oceli a berevných kovů (především hliník) na 26,346 míst k sezení, ale bude mít za následek ztrátu 495.136 pracovních míst v jiných odvětvích hospodářství a celkové ztráty budou činit asi 470 tisíc lidí,“ uvedl dokument skupiny.

Spojené státy uvalily cla na ocel a hliník (25 a 10 procent) dovážených z Evropy, Kanady, Mexika, Jižní Koreje a několika dalších zemí. Nová ekonomická opatření vstoupila v platnost v noci na 1. června.

Koncem května Trumpova administrace rovněž slíbila, že 15. června oznámí konečný seznam zboží pocházejícího z Číny, na nějž bude uvaleno clo ve výši 25 procent. Činy americké strany byly vícekrát označeny za spuštění obchodní války.

(prvnizpravy.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře