Přednášku si vyslechlo asi 15 lidí – studentů i starších občanů. Na samém začátku své přednášky vychválil americký host, jenž pracoval také pro CIA, česko-americké vztahy.

Milujeme demokracii
„Američané a Češi mají něco společného, a tím je láska k demokracii, která spojuje naše země a také spojence v rámci NATO. Hovořím o liberální demokracii, kde se ctí svoboda jednotlivce a rovnost a zákonnost. Jak Češi, tak Američané toto mají vrozené. Naše ústava je modelem pro ústavu československou. Dvě staletí kráčíme po demokratické cestě, naši demokracii jsme ochránili proti zahraničním válkám, ať již to byla první nebo druhá světová nebo proti Sovětskému svazu v dobách studené války. Vaši předchůdci v 19. století připravili cestu k nezávislosti a demokracii. Vy jste pak mnohokrát přišli o svoji nezávislost. Za prvé nacistickým Německem, za druhé Sovětským svazem. Na konci studené války jste vtiskli nový život demokracii,“ uvedl Sloan.

„Spolupracoval jsem s Kongresem jako vedoucí pracovník NATO a v té době v Senátu jsem byl požádán, abych se vyjádřil, zda je vhodné, aby Česká republika, Maďarsko a Polsko vstoupili do NATO. Já jsem se vyjádřil naprosto jasně: Ve zprávě jsem uvedl: Jak by mohli stávající členové západních institucí, kteří během studené války prosazovali západní systém, jak by mohli odepřít některým zemím účast na něm, na svobodném hospodářském systému, společnosti, založené na lidských právech,“ pochlubil se přítomným svými zásluhami o vstup nových postsocialistických zemí do Severoatlantické aliance.

Nebezpečná le Penová
„Dnes jsou naše demokracie ohroženy šířícím se odporem proti liberalismu. Je to nebezpečné. Je to ohrožení liberální demokracie, kterou jste tak tvrdě budovali uplynulých třicet let a my jsme ji podporovali,“ varoval zaníceně. „Tento odpor – evropský i americký – proti liberalismu se navzájem přiživuje. Je to ideologická rétorická a taktická inspirace evropských krajně pravicových hnutí. Tato hnutí oslavovala volební vítězství Donalda Trumpa. Marine le Pen řekla, že světové hnutí včetně britského, které rozhodlo o odchodu z EU, oslavuje Trumpovo vítězství. Tento nový světový pořádek podle paní le Pen je něco úplně jiného, než o čem hovořil George W. Bush o konci studené války. On žádal mezinárodní systém, kde by různé národy byly spojeny a snažily se dosáhnout míru, bezpečnosti, svobody a vlády práva. Marine le Pen naopak hledá budoucnost pouze pro lidi určitých ras, náboženství a sexuálních preferencí,“ uvedl Sloan.

Co znamená, že musíme chránit Západ? „Útočí se na principy liberální demokracie, individuální svobody, lidských práv, tolerance a rovnosti. Je informován, ale nikoliv definován rasovou kulturou, náboženstvím, jazykem, nacionalismem a dalšími rysy, které nás spíše rozdělují než spojují. To je něco naprosto jiného, než ten Západ, o kterém hovořil prezident Trump ve Varšavě v loňském roce, kdy hovořil o poutech kulturních, náboženských a tradičních. Trumpova myšlenková formulace zavírá dveře Západu, ohrožuje kulturu Západu, liberální demokratická koncepce Západu se vyvinula od druhé světové války, ale historie samozřejmě sahá mnohem hlouběji,“ uvedl specialista na NATO. „Saháme až k starověkému Řecku před 8000 roky. Asi si neuvědomujeme, že na Islandu byl první parlament už v 10. století. Do období osvícenství vzniklo hnutí evropských intelektuálů, kteří prosazovali rozum, racionalitu, nikoliv kmenové tradice a náboženství. Oslavovali vědu, fakta, náboženskou toleranci a oddělení církve od státu?“ zabrousil krátce do historie a pokračoval: „Pochopit myšlenku západu, je důležité si připomenout, že kolonialismus byl součástí západní civilizace ještě nedávno, před několika desetiletími. Jak můžeme argumentovat, že Západ prosazuje lidskou důstojnost, svobodu, lidská práva. My přece musíme i nadále bojovat proti myšlenkám, které jsou proti těmto západním hodnotám, které se objevují v politickém vývoji na obou stranách Atlantiku. To nepřišlo z čista jasna, to hnutí proti liberální svobodě. Vychází z určité skepse vůči liberální demokracii. Velká recese, hospodářská krize, která začala v roce 2008, vzala práci mnoha miliónům Američanů a Evropanů. Voliči začali věřit, že systém a lídři je nechali padnout,“ vysvětloval host přítomným. „Dále jsou zde uprchlíci, imigranti, které z jejich domovů vyhání konflikt na Středním Východě, ale také jsou to násilné teroristické útoky na západní státy. Někteří lidé, které povzbuzují radikální pravicoví populisté, věří, že proces evropské integrace včetně mezinárodního obchodu podkopává život průměrného občana. Toto vnímání, že se musíme podělit o bohatství západních demokracií, začíná růst a roste odpor proti němu. Tito lidé začínají vystupovat proti Evropské unii a proti washingtonské byrokracii. Na obou stranách Atlantiku rostou obavy, že rozhodnutí států má dopady na každodenní život průměrných lidí. Pravidla, regulace, to vše odděluje vládnoucí třídu od obyčejných lidí a lidé už nestíhají chápat vývoj. Cítí se odříznuti a znevýhodněni. V tomto prý naše liberální demokracie lidi zradila a nechala je padnout.“

Kreml destabilizuje stejně jako islamisté
Podle Sloana se objevují extrémní politická hnutí po celé Evropě i ve Spojených státech, „…začínají rezonovat společností. Dokonce útočí na západní jednotu. Ve své nové knize Transatlantické trauma argumentuji tím, že spojení Ruska, Islámského státu a krajně pravicových západoevropských politiků je vážnou hrozbou naší demokracii. Radikálové šíří populisticky strach, který vytváří Islámský stát a Rusko. Vydáváme se tím pádem na cestu autokracie. Ironií je, že tito politici tvrdí, že zastupují obyčejného člověka. Samozřejmě se snaží eliminovat vše, co by je omezovalo včetně svobodného tisku a nezávislého soudnictví,“ uvedl Sloan a jistě měl na mysli i současnou situaci v Polsku… Západ prý potřebuje strategii, která na to odpoví. „Hrozba islámského teroru a ruské agrese se projevuje různě. Nicméně obojí vytváří politický a hospodářský chaos na Západě a také podkopávají západní systémy hospodářské, politické a bezpečnostní. Vytvářejí nový světový pořádek, k němuž už nevládnou západní hodnoty.“

Nový světový pořádek podle extrémních populistů? NE!
Islámský terorismus už podle Sloana ovlivnil náš život, vynutil si bezpečnostní opatření, „…máme celé divize pracovníků, kteří řeší příliv uprchlíků z válkou zničených zemí. Donald Trump využil strach z islámského terorismu k výhře v amerických prezidentských volbách. Rusové se samozřejmě snaží narušit americkou demokracii a kromě islámské a ruské hrozby došlo v Evropě k dalším bouřím. Je to celá řada politických stran a kandidátů, kteří zneužívají poměrně legitimní strach a obavy lidu. Jak tedy prosazovat západní a liberální demokracii? Oni slibují silné vedení a omezují zákonnost, omezují nezávislost tisku, zpochybňují NATO, EU, cynicky využívají náboženství a obdivují prezidentský styl Putina. To je profil pravicového populisty. Ti využívají naše demokratické výhody a snaží se je zneužít k cestě proti demokracii. Prezident Orbán vytváří v Maďarsku neliberální demokracii. Myslím si, že tady lidé nemají na vybranou. Je to fenomén, který se šíří po celé Evropě, zasáhl Turecko, kde prezident Erdogan ničí demokratickou ochranu, omezuje svobodu tisku, hodlá omezit nezávislé soudnictví a snaží se vytvořit neliberální politický systém. Je tedy zeď mezi západními státy a vytváří se určitá bouřlivá simulace, která může narušit transatlantické spojenectví,“ ostře zkritizoval nedávno přesvědčivě zvoleného maďarského premiéra. Sloan si pak posteskl, že se situace komplikuje i v latinské Americe i jinde….Také se hovoří o důsledcích Brexitu.

Temné mraky rozhání sám Macron
„Neubráníme demokracii, pokud nezabráníme nežádoucímu vývoji v Asii, latinské Americe,“ tvrdě pokračoval Sloan. „Jak mohou Češi a Američané bojovat a zvítězit v boji proti nedemokratickým silám, které jsou podporovány ze zahraničí? Kdyby se nepodařilo je porazit, tak by to skutečně mělo velmi závažný dopad na bezpečnost. Je třeba se zaměřit na bezpečnostní politiku. Odpovědi jistě přijdou z reforem politických a ekonomických systémů. Pokud uspějí, lidová podpora nám pomůže bojovat s terorismem. Lidé znovu uvidí, že hodnoty stojí za jejich obranu. Kdyby se nám to nepovedlo, bylo by to skutečně fatální, protože by nastaly špatné, temné doby, kdy by vznikly autoritářské režimy.“ Musíme se snažit zlepšit naše demokratické systémy a instituce, které bojují proti těmto externím hrozbám. „Rusko chce využít náš otevřený demokratický systém k tomu, aby ovlivnilo volební výsledky ve prospěch svých zájmů. Islámský stát a podobné skupiny se snaží zneužít svobody liberálních demokratických systémů útoky na ně. Jak říkal francouzský prezident Macron – je důležitá chvíle, pokud nebudeme jednat a pokud nepřesvědšíme globální komunitu, tak už nedokážeme stabilizovat vliv a provést své úkoly. Podkopeme liberální řád, který budujeme už od druhé světové války. Ostatní mocnosti budou posíleny a my uvidíme, že ty ostatní nebudou váhat ani vteřinu a prosadí svůj vlastní model a ovlivní tak 21.století. Prezident Macron nás ale varoval,“ zdůraznil host podvečerní diskuse.

Není alternativy!
„V ČR, Americe, v ostatních západoevropských demokraciích se musíme pokusit znovu zefektivnit výkon politické moci. Protože ty extrémy jsou zajímavé pro voliče…. Proces si žádá kompromis mezi myšlenkami a politickými zájmy. Ty hrozby a výzvy znamenají, že je třeba obrodit Západ a znovu klást důraz na jeho hodnoty. Především v USA by bylo problematické, kdyby se vytvářela pouze bipolární řešení. Většina z nás, kdo věří v euroatlantické hodnoty, ví, že je třeba je chránit. Musíme odvrátit a bojovat s externími hrozbami, které ohrožují naše komunity. Musíme obrodit liberální demokracii a centristicky posílit principy konstruktivní změny a pragmaticky odpovědět na potřeby průměrných občanů. Evropská a americká centra musí nasadit pozitivní síly a uskutečnit demokratickou změnu. Musíme zareagovat na obavy populace. To je odpovědět, jak revitalizovat politická centra. Je třeba nalézt řešení, která nás dovedou ke konsensu. Pokud by s námi byl Winston Churchill, tak by potvrdil, že tento nedokonalý západní systém je lepší než kterákoliv jiná alternativa. Chceme Západ posílit a ochránit ku prospěchu budoucích generací na obou stranách Atlantiku. Je třeba podpořit ty, kteří volí svobodu nad nesvobodou a vládu práva nad autokracií,“ ukončil svoji přednášku za potlesku přítomných Stanley Sloan.

(parlamentnilisty.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře