Výsledky počítačového modelovania potvrdili, že život Slnka a 90% iných hviezd skončí planetárnou hmlovinou, a jadro, ktoré sa odkryje, sa stane bielym trpaslíkom. Táto etapa bude trvať 10 tisíc rokov, kedy trpaslík bude osvetľovať hmlovinu a robiť ju viditeľnou. Potom sa jadro začne ochladzovať a jeho jas bude klesať. Za desiatky miliárd rokov vznikne čierny trpaslík, ktorý nebude vyžarovať viditeľné svetlo.

Planetárna hmlovina je objekt skladajúci sa z plynového plášťa a bieleho trpaslíka. Objavujú sa, keď červení obri, na ktorých sa nakoniec transformujú hviezdy hlavnej sekvencie, zhadzujú vonkajšie plášte. Podľa výpočtov sa Slnko stane červeným obrom asi o päť miliárd rokov, rozširujúca sa hviezda sa dostane do obežnej dráhy Zeme alebo Marsu.

(hlavnespravy.sk, foto: Shutterstock)

Komentáře

Sdílejte