Ruddová se rozhodla odstoupit pod tlakem poté, co ve Spojeném království vypukl skandál okolo „operace Windrush“.

Jedná se o případ tzv. přistěhovalců z Afriky a Karibiku, kteří byli vyzváni, aby přijeli do země po druhé světové válce s cílem kompenzovat nedostatek pracovních sil. Na lodi Windrush 22. června 1948 na britském území dojelo 492 migrantů.

Jenže nedávno se provalilo, že mnozí příbuzní těch, kteří přijeli od roku 1940 do 1970, byli Londýnem označeni za nelegální migranty navzdory tomu, že zde legálně žijí celá desetiletí. Na jejich adresu byly zasílány varování před možnou deportací, někteří z nich přišli o práci a právo na zdravotní péči, zatímco jiní pod nátlakem opustili zemi. Na tomto příkladě lze pěkně demonstrovat cynické imperiální úsloví „mouřenín posloužil, mouřenín může jít“.

Před žádosti o odstoupení učinila Ruddová prohlášení na Twitteru, kde se omluvila za to, že„nevěděla“ o existenci cílových ukazatelů počtu deportací ze země.

„Nevěděla jsem o konkrétních cílových ukazatelích, týkající se počtu deportací. Přiznávám, že jsme o tom měla vědět a nevěděla. Neviděla jsem dokument, který zachytily média, i když mojí kanceláři byla zaslána jeho kopie, stejně jako mnoho dokumentů. Jako ministryně vnitra se budu snažit zajistit, aby naše migrační politika byla spravedlivá a humánní,“ tvrdila s tím, že podá k této věci prohlášení v parlamentu (z běžného „korektního“ politického žargónu to přeloženě znamená, že lhala. A u britských politiků je účelové lhaní běžnou praxí, o čemž svědčí i ministr zahraničí Boris Johnson– pozn. red.).

Ministryně ovšem rezignovala až poté, co ještě jeden uniklý dokument zpochybnil její tvrzení, že si není vědoma cílů, které její důstojníci používali při hromadném zvyšování počtu deportovaných lidí ze země.

Její tvrzení bylo zpochybněn tím, že došlo k úniku zprávy z úřadu, která se týkala cíle 2 800 vynucených deportací za rok 2017/18 a pokroku směrem k „zvýšením výkonu o vynucených návratech o 10%“.

Únikový dokument odhalil, že se Amber Ruddová chlubila rostoucími deportacemi.

Rudd připustila, že uvedla poslance v omyl, ačkoli si prý nestanovila takový cíl.

„Domnívám se, že to musí být provedeno (rezignace), protože jsem nechtěně uvedla v omyl Výbor pro vnitřní věci o cílech týkajících se vyhoštění nelegálních přistěhovalců,“ napsala

Opoziční stínová ministryně vnitra Diane Abbottová ovšem k tomu řekla: „Amber Ruddová věděla o cílech, o nichž předstírala, že neexistují. Je čas, aby Ruddová odešla.“

Premiérka Mayová vyslovila porozumění k vysvětlení důvodů pro rezignaci Ruddové, nicméně vyslovila „velkou lítost“. Ovšem sama je v případu lhaní rovněž namočena – v neděli se objevil další únik – dopis, který sama Ruddová poslala Mayové, v němž uvedla, jak přidělí více prostředků imigračním donucovacím týmům, aby se zvýšila míra deportace o 10 procent. Napsala, že cíl je „ambiciózní, ale dosažitelný“.

Ruddová a Mayová se opakovaně omluvily za současnou situaci. Oznámili zrychlené občanství všem obětem byrokratických problémů, stejně jako systém kompenzace. Nicméně to nepomohlo uklidnit hlasy kritiků, z nichž někteří kladli paralely mezi politikou britské Konzervativní strany a nacistického Německa.

(prvnizpravy.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře