Kriticky se k lesům vyjádřil také emeritní děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Vladimír Simanov, podle něhož je tento stav nejhorší, jaký lesníci pamatují. Vedení státního podniku Lesy ČR ale tvrdí, že jsou na vině zejména extrémní výkyvy počasí.

Dolejský důraznil následky odlesnění, jako je eroze půdy a nedostatečné zadržení vody v krajině. Podle něho v současnosti dávají lidé v anketách najevo, že jim u lesů nejde o maximalizaci zisku, ale o udržitelnou krajinu. Lesy ČR a také ministerstvo zemědělství jsou přesvědčeni, že na vzniklou situaci se reagovalo nedostatečně a hlavně pozdě.

Odborník na lesní hospodářství Simanov si myslí, že je na vině nejen sucho a kůrovec, ale zejména „nerespektování lesnických zásad ochrany lesů“. Problém vidí ve vysokém průměrném věku lesů, s věkem totiž klesá odolnost stromů proti větru a také se snižuje jejich cena. V roce 2016 byla průměrná doba obmýtí (plánované produkční doby lesa) 115 let, zatímco v roce 1970 šlo o 102 let. Přestárlé porosty podle něj způsobí problémy v budoucnu, obnova lesů je totiž nedostatečná.

Generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád zdůraznil vliv klimatické změny a extrémní výkyvy počasí. Podle současné legislativy produkce v lesích nespadají do krizového režimu, což lesníkům ale svazuje ruce. Nejhorší je situace na severu Moravskoslezského a Olomouckého kraje, dále na jihu kraje Vysočina a v části Jihočeského a Plzeňského kraje. Nejpostiženější jsou smrkové porosty.

(SCa, www.ceskoaktualne.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře

Sdílejte