Organizácia GeoEngineeringWatch publikovala toto video s detailnými zábermi lietadiel, ktoré striedavo vypúšťajú husté plynové stopy.

Komentár k videu hovorí o definitívnom potvrdení existencie chemtrails – zámerného vypúšťania chemických zmesí do atmosféry. Podľa niektorých ide o pokusy ovládať počasie alebo meniť klímu, iní hovoria o zámere devastovať populáciu a prírodné prostredie. Či vás tieto zábery presvedčia, nechávame na vaše posúdenie:

(JRu, svetkolemnas.cz)

Komentáře