Upozorňujeme občany České republiky na skutečnost, že Evropská unie připravuje harmonizaci sociálního zajištění pro imigranty na území Evropské unie.

Toto opatření bude znamenat, že do České republiky by měli přicházet imigranti s nárokem na sociální zajištění ve výši 800 euro měsíčně (cca 21 000 Kč).

Jde o bezpracně zajištěnou životní úroveň vysoce nad běžnou životní úrovní českých občanů. Považujeme tyto kroky za zločin proti zájmům českého státu a českého národa. Tato opatření jsou součásti připravované likvidace evropských národů a jejích cílem je zatraktivnit ČR pro imigranty, kteří se dosud zdržují v Německu a dalších zemích na západ od nás.

Pokud bude toto opatření realizováno, vyzveme občany k projevu odporu v souladu s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod. Opětovně vyzýváme naše příznivce k aktivní práci na co nejlepším volebním výsledku a všechny občany vyzýváme k účasti ve volbách.

(KPa, skn.cz, Foto: skn.cz)

Komentáře