Většina lidí na venkově žije v dvoupodlažních domech. Podle nejnovějšího návrhu, ten, kdo dnes žije ve vícepodlažním domě, měl by zaplatit daň z každého podlaží. Může tedy nastat situace, že občanům se poplatky za dům zdvojnásobí či dokonce ztrojnásobí.

Portál Pravda upozorňuje, že pokud jste dosud platili za dům s přízemím a patrem daň v částce 30 eur, po novém byste mohli zaplatit 60 eur či dokonce, pokud je dům podsklepený, částka se může vyšplhat až na 90 eur. Aktuálně se totiž většina domů zdaňuje podle zastavené plochy. Po novém by měla počítat z celkové plochy domu, tedy ze součtu podlaží.

Nový typ daně přešel přes novelu zákona o místních daních do druhého čtení a jde do výborů. Překladateli novely jsou Ľubomír Petrák (SMER-SD), starosta obce Hurbanova Ves, Igor Choma (SMER-SD), primátor Žiliny, a poslankyně Edita Pfundtner (Most-Híd).

Uvedená novela by postihla zejména lidí žijících na venkově. V mnoha dvoupodlažních domech dnes totiž žijí jen senioři, případně vdovy či vdovci, kteří využívají sklepní prostory jako letní kuchyň. Druhou skupinou jsou mladé rodiny s malými dětmi, které se zároveň starají o svých starších rodičů. Případné navýšení daně z jejich obydlí způsobí uvedeným skupinám neadekvátní finanční výdaje.

Ľubomír Petrák pro portál Pravda argumentoval, že zastavěná plocha je při patrovém domě nižší, ale v součtu za všechny podlaží tak má majitel k dispozici více prostoru. Jeho argumentace je sporná, protože nové projekty domů jsou řešeny ekonomičtější, protože ve starších domech převládají velké prostory chodeb, které jsou z hlediska obývání nevyužitelné. Avšak na druhé straně, prostory chodeb vyžadují zvýšené náklady na energie.

Petrák také argumentuje, že v globálu bude rozdíl v daních minimální – podle jeho propočtů okolo 5 milionů. Po rozrátaní na pět milionů obyvatel vyjde navýšení daně podle poslance prý jen kolem jednoho eura na jednoho obyvatele. Uvedený argument působí zavádějící, protože daň za dům platí konkrétní majitel a výše daně s počtem obyvatel České republiky nesouvisí.

Novela zákona by měla dostat do druhého čtení na zářijové schůzi Národní rady. Platit by měla již od listopadu tohoto roku.

O stanovisko k novele zákona o dani jsme požádali všech tří předkladatelů návrhu. Budeme vás informovat.

(KPa, skn.cz, Foto: skn.cz)

Komentáře

Sdílejte