Začiatkom marca podpísala starostka mesta Calais, Natascha Bouchartová, dekrét, ktorým zakazuje asociáciám a neziskovým organizáciám pôsobiacim v oblasti, distribuovať jedlo migrantom. Francúzske úrady síce v októbri minulého roku dali zlikvidovať nelegálny utečenecký tábor známy pod prezývkou Ďžungľa, ale na miesto sa znovu začali vracať migranti, ktorých snom je dostať sa do Veľkej Británie.

Bouchartová o úmysle vydať daný dekrét informovala najprv ministra vnútra a neskôr svoju hrozbu splnila. Starostka vydanie dekrétu odôvodnila obavou z toho, že sa v oblasti opäť začnú vytvárať „fixačné body“ a obyvatelia budú znovu “zažívať to, čo zažívali mesiace.“ Starostka v odôvodnení uviedla, že„stála, trvalá, masívna prítomnosť jednotlivcov a skupín v priemyslenej zóne za účelom distribúcie jedla pre migrantov narušuje verejný poriadok a bezpečnosť.“

V oblasti pôsobí niekoľko asociácií, ktoré sa o migrantov starajú. Denne rozdajú zhruba 300 porcií jedla. Desať z nich sa obrátilo na súd a dekrét starostky napadli. Súd dal za pravdu asociáciám a pozastavil platnosť vyhlášky.

Súd v odôvodnení uvádza, že “chápe želanie dotknutých obcí zachovať si svoj spôsob života a obavy z toho, že sa znovu ocitnú v nepríjemnej situácii, ktorú už zažili,“ ale nepovažuje opatrenia, ktoré zbavujú potravinovej pomoci populáciu nachádzajúcu sa v neistej situácii, za vhodné ani primerané k dosiahnutiu tohto cieľa.

Rozhodnutie súdu uvítali asociácie, ktoré medzitým presmerovali distribúciu jedál do oblastí, ktoré nie sú frekventované migrantmi. Vincent De Coninck, vedúci katolíckej charity Secours Catholique, k rozhodnutiu súdu uviedol: “Sme spokojní, že súd dal za pravdu našej žiadosti na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. V našej republike nebudeme musieť byť vystavení neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu.“ Coninck ďalej dodal, že popieranie prítomnosti migrantov a predstieranie, že nemáme žiadne možnosti prijímacích zariadení, je popieraním reality.

Denník Le Figro cituje i vyjadrenie Françoisa Guennoc z asoociácie Guennoc de l’Auberge: “Naším záujmom je nájsť riešenie v spolupráci s úradmi. Znovu predložíme žiadosť o poskytnutie miesta, s ktorým budú úrady súhlasiť a kde by sme mohli distribuovať jedlo, prijímať maloletých…

Le Figaro uvádza, že toto je už druhé rozhodnutie súdu, ktoré ruší miestnu vyhlášku. Začiatkom februára mesto zablokovalo prístup k sprchám, ktoré nainštalovala katolícka charita. Toto rozhodnutie mesta takisto bolo zrušené súdnym rozhodnutím.

Starostka mesta Natascha Bouchartová v reakcii na súdne rozhodnutie zvolala tlačovú konferenciu, na ktorej apelovala na “zodpovednosť” vlády v súvislosti s migračnou krízou. Starostka požaduje prítomnosť poriadkových síl na teritóriu, zlepšenie starostlivosti o migrantov, ktorých by chcela vidieť presmerovaných do špecializovaných ubytovacích zariadení.

(KPa, hs.sk, Foto: Shutterstock)

Komentáře