Bývalý prezident České republiky Václav Klaus se podělil o své názory na roli současných evropských elit v migrační krizi, která zasáhla Evropskou unii,v rozhovoru pro ru.valdaiclub.com.

Václav Klaus odpovídá na otázky v exkluzívním interview pro ru.valdaiclub.com.

Jak je podle Vašeho názoru spojena migrační krize v EU se západní politikou na Blízkém Východě v posledních letech?

Václav Klaus: Co se týče migrace, přesně rozlišuji mezi stranami „nabídky“ a „poptávky“. Předem promyšlený (a to je třeba si pamatovat) „vývoz demokracie“ z Evropy, a ještě více z Ameriky, do arabského světa destabilizoval Blízký Východ. Nevytvořil migraci, ale „pouze“ migrační zásobník. Sama o sobě masová migrace se stala možnou díky poptávce po ní, která přicházela z Evropy.

Co stálo za německou politikou „otevřených dveří“ vůči uprchlíkům v roce 2015? Do jaké míry byla založena na hodnotách a do jaké — na přání změnit demografickou dynamiku v zemi, potřebující mladou a kvalifikovanou pracovní sílu? Vyplatila se tato politika?

Za politikou Německa (a celé Západní Evropy) stojí iracionální ideologie evropanství, aktivit za lidská práva, doplněná plány na vytvoření nové evropské společnosti a nového evropského člověka. Evropské politické elity považují migranty za ideální nástroj k likvidaci evropské společnosti, jak ji známe. V tomto směru jsou demografické problémy nebo problémy s pracovní silou irelevatní.

Proč západoevropské společnosti dávají přednost mlčení o spojení mezi migrací a růstem islámského radikalismu? Kam to přivede Evropu?

To nedělají „evropské společnosti“, ale evropské elity, evropský politický establishment. Obyčejní lidé by nikdy neudělali takové chyby. Evropské politické elity jsou víc zainteresované v ničení národních států v Evropě než v boji proti terorismu. Evropu zničí masová migrace a ne terorismus.

Dokáží země Střední Evropy, takové, jako je Česká republika, přispět ke změně evropských názorů na masovou migraci, nebo se budou muset podřídit vládnoucímu narativu, který prosazuje Německo?

Malé evropské země ztratily, díky Lisabonské smlouvě, významnou roli v Evropě. Následkem toho teď žijeme v postdemokratické Evropě. A je mi líto, že mnozí politici ve Střední Evropě — nejen v Západní — jsou spokojeni s takovým postdemokratickým stavem věcí.

(KPa, Sputnik, Foto: Shutterstock)

Komentáře