V situácii keď má Francúzsko obrovský problém s nelegálnou imigráciou a keď sa rozhodlo ponúknuť nelegálnym migrantom príspevok 2500 eur v prípade ich dobrovoľného návratu do vlasti, prináša francúzsky týždenník Valeures actuelles komentár o postojoch budúceho generálneho tajomníka OSN. Článok vyšiel pod názvom: „Pre OSN migrácia nie je problém, ale riešenie.“

Týždenník predstavuje budúceho generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa, ktorý má nastúpiť do svojej funkcie v januári budúceho roku, ako „horlivého obhajcu migrácie.“ Týždenník uvádza, že Guterres už desať rokov v tichosti pracoval v čele Úradu vysokého komisára UN pre utečencov a „energicky obhajuje“ myšlienku, že „migranti sú šancou pre Európu, musíme im pomôcť a uľahčiť vstup do Schengenského priestoru“.

Na nedávnom summite sa Guterres odkázal: “Musíme si uvedomiť, že migrácia je nevyhnutná a nezastaví sa.“ Kritikom, ktorí volajú po ochrane vonkajších hraníc Európy odkazuje: “Riadenie migrácie je vecou národnej suverenity, tento prístup je veľmi obmedzený. Pravdu je, že medzitým sa skutočnými vládcami medzinárodnej mobility stali pašeráci a zločinecké organizácie.“

Potom, čo sa v januári ujme funkcie, mieni Guterres iniciovať debatu, ktorá by viedla podľa neho k „pozitívnemu vývoju“, čo pre neho znamená „vytvoriť možnosti pre legálnu imigráciu, jediný spôsob ako bojovať proti zločineckým organizáciám.“

Nielen to. Podľa neho je potrebné “presvedčiť, že migrácia je nevyhnutná a multi-etnické a multi-náboženské spoločnosti sú tie, ktoré budujú bohatstvo.“ Pohľad, ktorý podľa reakcií čitateľov bežní Francúzi absolútne nezdieľajú…

(KPa, hs.sk, Foto: Shutterstock)

Komentáře