Návrh Švýcarské lidové strany (SVP) o automatickém vyhoštění cizinců za trestné činy byl schválen v referendu už v roce 2010, kterého se zúčastnilo 52,9 procenta oprávněných voličů, nyní jde ale o automatické vyhoštění.

Vyhoštění se týká cizinců, kteří budou odsouzeni za závažné trestné činy, pro něž trestní zákoník stanoví trest na dobu nejméně jednoho roku ve vězení.

V prvé řadě jde především o vraždu a jiné závažné trestné činnosti, včetně znásilnění a dalších sexuálních trestných činů, loupeže a obchodování s lidmi. Automatické vyhoštění se vztahuje i na majetkovou trestnou činnost, podvody v oblasti sociální pomoci, jako je pobírání dávek nebo daňové podvody.

Vyhoštění bude platit nejméně po dobu 5 let, ale ne více než 15 let. V případě recidivy může být doba prodloužena na 20 let nebo dokonce na celý život za zvlášť závažné trestné činy.

Soudy mohou upustit od vyhoštění v případě trestů odnětí svobody kratší než šest měsíců , pokud existuje „veřejný zájem“.

Výjimky jsou povoleny pro cizince, kteří mají „blízký vztah ke Švýcarsku“, žijí zde mnoho let a pracují ve Švýcarsku a dostali trest kratší než dvanáct měsíců. Kromě toho mohou soudy upustit od vyhoštění u tzv druhé generace přistěhovalců, jsou narozeni v Švýcarsku jako děti cizinců a strávili většinu svého života ve Švýcarsku.

Bez ohledu na zákon, existuje ochranná doložka pro uprchlíky, azylové právo. V případě, že vyhoštění uprchlíka ze Švýcarska by znamenalo ohrožení jeho života, například z důvodu rasy, náboženství nebo politických názorů, musí být odloženo. Úřady pak musí pravidelně kontrolovat, zda jsou splněny podmínky pro odklad, to odpovídá mezinárodnímu právu.

V Německu mohou soudy cizince také vyhostit, ale vždy musí zvážit zájem státu a zájmy dotyčné osoby. Naopak ve Švýcarsku platí automatické vyhoštění a soudy mohou jenom vyhoštění odložit ve zvláště odůvodněných případech.

(KPa, pz.cz, Foto: Shutterstock)

Komentáře